6. marec 2022

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Na Záhorí je aktuálne lokálne už extrémne sucho. Výrazné až výnimočné sucho je okrem Záhoria, aj na Podunajskej nížine, Gemeri a Above. Relatívne nasýtenie je ojedinele na Podunajskej nížine v intervale 20-30 %. Na juhu stredného a východného Slovenska je len lokálne nasýtenie najmenej 30-40 %. Deficit pôdnej vlahy je na Podunajskej nížine ojedinele -60 až -80 mm. Na juhu stredného a východného Slovenska je deficit najviac -60 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je lokálne na Podunajskej a Záhorskej nížine v intervale 20-30 %. Na juhu stredného a východného Slovenska je najnižšie nasýtenie 30-50 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je na väčšine Podunajskej nížine nasýtenie v intervale 20-30 %, v okolí Bratislavy lokálne 10-20 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie 20-30 % ojedinele na Podunajskej nížine. Na juhu stredného a východného sú najnižšie hodnoty 30-40 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je lokálne na Záhorí na úrovni extrémneho sucha. Výnimočné sucho je v okolí Bratislave a na Žitnom ostrove. Výrazné sucho je na veľkej časti Podunajskej nížiny, na juhu stredného Slovenska a Above. V povrchovej vrstve je výrazné až extrémne sucho už na 19 % územia. Extrémne sucho je na Záhorí, v okolí Bratislavy, Senca a Pezinka. V hlbšej vrstve je situácia ešte priaznivá, a len ojedinele je výrazné sucho.

Deficit pôdnej vlahy je -60 až -80 mm na juhu Podunajskej nížiny a táto oblasť predstavuje takmer 5 % celého územia. Deficit do -60 mm je aj ojedinele v južnej polovici stredného a východného Slovenska. Normálne podmienky sú na 26 % územia. Nadbytok vlahy je +20 až +40 mm lokálne v Popradskej kotline a na Šariši.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 28.2. do 6.3.2022 spadlo najviac zrážok na Kysuciach, Orave a Spiši. Najvyšší týždenný úhrn bol 2-4 mm. Na väčšine územia Slovenska, a to najmä v južnej polovici, bolo úplne bez zrážok, alebo spadlo menej ako 0,5 mm. Najvyššia teplota vzduchu bola 11 °C na juhu stredného Slovenska. Najnižšie klesla teplota na -15 °C na Orave. Týždenná suma výparu bola najvyššia 13 mm v Jaslovských Bohuniciach a Košiciach. Najnižší týždenný výpar bol 4,5 mm v Oravskej Lesnej.