7. august 2016

Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Mierne sucho sa v celom pôdnom profile opäť vyskytuje na krajnom východe. V hlbšej časti profilu je výrazné sucho v okrese Sobrance. Relatívne nasýtenie stúplo najmä na juhozápade Slovenska. V povrchovej vrstve je relatívne nasýtenie ojedinele v okolí Humenného približne 20 %.

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie v okolí Sniny, Humenného a okrese Sobrance, kde je zásoba vody v pôde na niektorých miestach výrazne pod bodom zníženej dostupnosti. Väčšina stredného a západného Slovenska majú relatívne nasýtenie viac ako 90 %. Ich zvyšné časti, ako aj oblasť východného Slovenska po Slanské vrchy a Čergov majú tiež pomerne výrazné relatívne nasýtenie, nad 70 %. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) sú hodnoty relatívneho nasýtenia podstatne nižšie. Najmenej je to na Záhorí s relatívnym nasýtením pôdy na veľkej časti územia do 30 %. Severná časť stredného Slovenska je úplne nasýtená. Veľmi priaznivá situácia je aj vo východnej polovici Podunajskej nížiny, predovšetkým v okolí Hurbanova. V celom pôdnom profile (0-100 cm) došlo k zlepšeniu relatívneho nasýtenia pôdy. To sa vyskytuje v intervale  do 30 % len na veľmi malej ploche Východoslovenskej nížiny (0,6 %). Viac ako 21 % územia Slovenska má nasýtenie vyššie ako 90 % a ďalších viac ako 26 % má relatívne nasýtenie nad 70 %.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010). V povrchovej vrstve je takmer celé územie bez rizika sucha. Len na malom území v okolí Sniny a Stropkova je indikované začínajúce sucho (S1). V hlbšej časti profilu výnimočné sucho naďalej pretrváva v okrese Sobrance. Situácia sa však zlepšila v oblasti krajného východu (Bukovské vrchy) a Spiša, kde zaznamenávame už len mierne sucho.  V celom pôdnom profile je situácia stabilizovaná. k miernemu zhoršeniu došlo len na severovýchode krajiny. Úroveň S1 tu pokrýva približne 6,5 % územia, pričom v okolí Sniny a Humenného sa na 0,5 % územia vyskytuje aj kategória S2.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:

V uplynulom týždni sme výrazné zrážky zaznamenali len počas piatkovej búrkovej činnosti na Podunajskej nížine, v okolí Gánoviec, na Kysuciach a na Orave. Najvyšší úhrn bol nameraný v Piešťanoch (takmer 35 mm). Menej výrazné zrážky sa vyskytli na východe Slovenska ešte v pondelok, šlo však o úhrny do 5 mm. Najvyššie teploty boli do 32 °C na konci pracovného týždňa, pričom víkend priniesol mierne ochladenie a maximálne denné teploty do 26,5 °C. Nočné teploty vykazovali podobný vývoj. Najchladnejšie bolo v dolinách a kotlinách do 10 °C. Celý týždeň bol pomerne málo veterný. Najvyššie priemerné denné rýchlosti boli do 7,3 m/s namerané na juhozápade v piatok a sobotu pri prechode výrazného frontu. Z hľadiska slnečného svitu bol uplynulý týždeň podpriemerne slnečný, preto ani hodnoty výparu neboli vysoké, čo ešte viacej podporilo vlhké podmienky takmer na celom území.

7. august 2016

Stiahnuť close
7. august 2016