7. január 2018

 Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

V predchádzajúcom týždni sa situácia opäť zlepšila. Takmer celé územie Slovenska je momentálne bez rizika sucha a relatívne nasýtenie je v intervale 90-100 %. Deficit pôdnej vlahy je do -5 mm, väčšinou však pozorujeme normálne podmienky až nadbytok vlahy.

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je takmer na celom Slovensku nad 90 %, len v južnej časti Košickej kotliny je 70-90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je najnižšie nasýtenie lokálne 40-50 % na Záhorí. Takmer 99 % územia má však nasýtenie 90-100 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je situácia taktiež priaznivá. Na veľmi malej ploche je nasýtenie na Záhorí 50-60 %, takmer celé Slovensko má nasýtenie 90-100 %.

Takmer celé územie Slovenska je už dlhodobejšie bez rizika sucha, len v hlbšej vrstve je začínajúce sucho lokálne na Záhorí.

Na území Slovenska sú momentálne normálne podmienky - odchýlka od obvyklej zásoby vody v pôde je v intervale -5 až 5 mm, prípadne pozorujeme nadbytok pôdnej vlahy. Najlepšia situácia je na juhu Podunajska a Gemera, a tiež v oblasti Popradu a Prešova.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Tento týždeň spadlo najviac zrážok v oblasti Banskej Bystrice a Harmanca, a to najviac 30 mm. Najmenej zrážok spadlo v Hnileckej doline, ojedinele len 1 mm. Po teplotnej stránke bol týždeň veľmi teplý. Minimálna teplota vzduchu bola -8 °C, a maximálna na juhu Podunajskej nížiny 15 °C. V nižších polohách sa zrážky vyskytli vo forme dažďa, približne od 400 m snežilo. Neskôr, pri kladných teplotách, sa však snehová pokrývka postupne topila. Kladné teploty vzduchu boli dokonca aj vo výškach okolo 1500 m. Najvyššia priemerná rýchlosť vetra bola 7 m/s.