7. júl 2019

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je extrémne sucho až na 19 % celkovej plochy. Situácia sa tak v porovnaní s minulým týždňom opäť zhoršila. Najviac suchom zasiahnuté oblasti sú najmä v severnej polovici Slovenska. Relatívne nasýtenie je pod 10 % ojedinele na západnom a strednom Slovensku. Nasýtenie pokleslo najmä v povrchovej vrstve, kde je nasýtenie pod 50 % už na väčšine územia. Deficit pôdnej vlahy je až -100 mm na Orave.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je pod 10 % ojedinele na strednom a západnom Slovensku. Najhoršie na tom oblasť Turca, Dolného Liptova, Dolnej Oravy, Pohronia a Rajeckej doliny. Na Podunajskej nížine je nasýtenie od 10 do 30 %, na Záhorí a Východoslovenskej nížine je situácia priaznivejšia. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je taktiež nasýtenie pod 10 % ojedinele na strednom a západnom Slovensku. Na väčšine územia je nasýtenie od 40 do 70 %. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie pod 10 % ojedinele na strednom a západnom Slovensku. Na väčšine územia je nasýtenie od 30 do 50 %. Bod zníženej dostupnosti je dosiahnutý na ¾ plochy.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni extrémneho sucha už na 19 % celkovej plochy. Extrémne sucho sa nachádza najmä v severnej polovici územia. Suchom je zasiahnutých až 90 % celkovej plochy. V povrchovej vrstve je podobná situácia ako v celom profile. Extrémne sucho je najmä v severnej polovici územia. Bez rizika sucha sú Košická kotlina a Dolný Zemplín. V hlbšej vrstve je o niečo priaznivejšia situácia, ale i v tejto vrstve pôdy sa sucho čoraz viacej rozširuje.

Deficit pôdnej vlahy pozorujeme na takmer celom Slovensku. Najvyšší deficit je -100 mm na Orave. Veľmi vysoký deficit do -80 mm je aj v oblasti Kysúc, Turca, Liptova, ojedinele v Slovenskom Rudohorí a krajnom východe. Nadbytok vlahy do +20 mm a normálne podmienky sú len lokálne na Záhorí, v okolí Štúrova a Košíc.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Týždenné úhrny zrážok boli opäť veľmi rozdielne. Zatiaľ, čo v okolí Košíc a v Slanských vrchoch spadlo lokálne až 65 mm, ojedinele boli na Slovensku oblasti, kde nepršalo vôbec. Počas týždňa prešli cez naše územie dva frontálne systémy, ale zrážky boli prevažne vo východnej časti Košického a Prešovského kraja. Na ostatnom území spadlo väčšinou od 0 do najviac 15 mm. Najvyššia teplota bola 37,6 °C na Záhorí a najchladnejšie ráno bolo vo štvrtok, kedy na Orave poklesla teplota na 2 °C. Najvyšší týždenný výpar bol 43 mm na juhu Podunajskej nížiny. V percentách normálu bol výpar od 110 do 140 %.