8. marec 2020

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom opäť zlepšila. Aktuálne je len lokálne začínajúce sucho na strednom a východnom Slovensku. Takmer celé územie Slovenska je bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve dosahuje najnižšie hodnoty 50-60 % v Hornádskej kotline. V celom profile je nasýtenie na takmer celom území nad 90 %. Deficit pôdnej vlahy je len lokálne na Záhorí do -20 mm, aj to len v hlbšej vrstve pôdy.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie v intervale 50-60 % v Hornádskej kotline a v intervale 60-70 % na juhu Košickej kotliny. V hlbšej vrstve a v celom profile je na takmer celom území nasýtenie nad 90 %, len lokálne na Záhorí a na východe v intervale 70-90 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je len lokálne na úrovni začínajúceho sucha, a to najmä v oblasti Tatier a Levočských vrchov. V hlbšej vrstve je začínajúceho sucho len ojedinele na Záhorí. Na väčšine Slovenska sucho nepozorujeme.

Deficit pôdnej vlahy je len lokálne v hlbšej vrstve na Záhorí do -20 mm. V celom profile a v povrchovej vrstve sú prevažne normálne podmienky, prípadne je nadbytok vlahy. Najvyšší nadbytok je na Podunajskej nížine do +40 mm. V hlbšej vrstve prevažujú normálne podmienky.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň bol opäť vlhký na veľkej časti územia. Najviac zrážok spadlo v Nízkych Tatrách 60 mm, najmenej zrážok spadlo na Spiši a na Zamagurí 4-5 mm. Po teplotnej stránke bol týždeň nadpriemerne teplý. Najvyššia teplota 15 °C bola na juhu Podunajskej nížine. Najchladnejšie bolo -9 °C na Orave. Najvyšší týždenný výpar bol 13 mm v oblasti Bratislavy a najnižší 4,6 mm na Horehroní.