8. november 2015

Situácia pôdnej vlhkosti a intenzity sucha:

V týždni od 1. do 8.11.2015 došlo k miernemu zhoršeniu situácie hlavne v povrchovej časti pôdneho profilu. Podľa intenzity sucha sa extrémne sucho vyskytuje stále na severozápade Slovenska v oblasti Považia a Kysúc. Väčšina územia Slovenska je bez rizika sucha prípadne ide o len zníženú úroveň pôdnej vlahy. V povrchovej vrstve sucha sme zaznamenali úbytok množstva vlahy najmä na severe Slovenska.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie pôdy sa znížilo predovšetkým na severe Slovenska. Stav v povrchovej vrstve pôdy (0-40 cm): Relatívne nasýtenie nad 70-90 % sa nachádza na ploche približne 80 % územia. Oproti minulému týždňu sa zvýšila plocha s relatívnym nasýtením menej ako 70 %. Dokonca na malom území na severe je relatívne nasýtenie menej ako 30 %. Situácia v hlbšej časti profilu (40-100 cm): 45 % plochy má relatívne nasýtenie stále viac ako 90 %. Najnižšie hodnoty relatívneho nasýtenia sú v intervale 30-40 % a nájdeme ich v oblastiach na Považí a Šariši. Stav v celom pôdnom profile (0-100 cm): V celom profile najviac plochy zaberajú oblasti s relatívnym nasýtením 70-90 %. Najnižšia úroveň vlhkosti v pôde je na Považí. Naopak, najvyššie hodnoty sú na juhu Banskobystrického kraja a čiastočne aj v oblasti Malých Karpát a Spišskej Magury.

Miera intenzity sucha (ak porovnáme aktuálny stav s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) sa zhoršila najmä v povrchovej vrstve pôdy. V povrchovej vrstve pôdy (0-40 cm) už môžeme nájsť na severe Slovenska oblasti s intenzitou sucha na úrovni S3, čo je výrazné sucho (asi 0,7 %). Približne ¾ územia sú však bez rizika sucha. V porovnaní s minulým týždňom ide teda o zhoršenie, a to hlavne v Žilinskom kraji. V hlbšej časti pôdneho profilu (40-100 cm) sa výraznejšie nič nezmenilo. Na krajnom severozápade je stále extrémne sucho (S5), ktoré zaberá asi 1 % celkovej plochy. V celom pôdnom profile je situácia podobná. Približne 70 % územia je bez rizika sucha, no extréme sucho evidujeme na krajnom severozápade. Zasiahnuté sú oblasti Kysuce a čiastočne horné Považie. Vyššie intenzity sucha zasiahli aj oblasti smerom na západ a na krajnom severovýchode sa už vyskytuje fáza začínajúceho sucha (S1).

Dopady na vegetáciu:
Informácie o vývoji relatívnej kondície vegetácie boli ukončené až do začiatku vegetačnej sezóny roku 2016.

Popis vývoja meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Celý týždeň bol typický ustáleným, inverzným a suchým počasím. Dominantný vplyv mala tlaková výš, ktorá sa rozprestierala nad strednou Európou. Zrážky sa vyskytli na konci týždňa, v sobotu 7.11., a tiež v nedeľu 8.11. Denné úhrny však boli najviac do 5 mm. V týchto dňoch pribudla aj oblačnosť. Najviac slnečného svitu však bolo počas pracovného týždňa, a to najmä na horách. Maximálne teploty vzduchu mali inverzný charakter. Najteplejšie bolo na severe Slovenska a na horách, kde najvyššie teploty dosahovali až 19 °C, čo bolo pre tieto oblasti rekordné teplo na november. V nížinách boli najvyššie teploty do 16 °C. Minimálne teploty boli najnižšie dňa 3.11. do -8 °C v horských dolinách a kotlinách. Na nižšie položených svahoch na juhozápadnom Slovensku sa mrazy takmer nevyskytli. S pohľadu vetra išlo o relatívne pokojné počasie. Najveternejší deň bol 3.11., kedy na krajnom juhozápade Slovenska boli priemerné rýchlosti vetra najviac 6 m/s.