8. október 2017

 Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

V povrchovej vrstve je celé územie stále bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je mierne sucho na Záhorí. Relatívne nasýtenie je v hornej vrstve nad 50 % na celom území. Stále veľmi nízke hodnoty sú v hlbšej vrstve, a to v intervale 10-20 % na Záhorí a 20-30 % v Juhoslovenskej kotline.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie v intervale 50-60 % len v kamenistých pôdach v Slovenskom raji a Slov. krase, ojedinele ešte aj na Spiši. Na Žitnom ostrove sú najnižšie hodnoty 60-70 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm), na Záhorí, sú najnižšie hodnoty nasýtenia 10-20 %, v Juhoslovenskej kotline a ojedinele na východe 20-30 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie pod bodom zníženej dostupnosti len na malom území na juhozápade, konkrétne v oblasti Malých Karpát a na Záhorí, a tiež v Juhoslovenskej kotline a Above. Tieto územia však predstavujú len 2 % celkovej plochy.

V povrchovej vrstve, a aj v celom profile, je celé územie Slovenska stále bez rizika sucha. Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v hlbšej vrstve je už len na Záhorí na úrovni mierneho sucha. Začínajúce sucho je okrem juhozápadu len lokálne na východe. Výrazné sucho už nie je aktuálne, tak ako tomu bolo v minulom týždni.

Situácia ohľadom deficitu pôdnej vlahy sa veľmi nezmenila. Slabý deficit, do -20 mm, sa vyskytuje na juhozápade, ale aj ojedinele na východe a v oblasti Slovenského Rudohoria. Najlepšia situácia je momentálne vo východnej časti Podunajskej nížiny, v Javorníkoch, Čergove a Podtatranskej kotline, kde je nadbytok pôdnej vlahy + 60 až 80 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V predchádzajúcom týždni sa zrážky vyskytli na celom území Slovenska. Najviac zrážok spadlo na Orave, okolo 50 mm, a najmenej v Hnileckej doline, len 2,5 mm. Počas týždňa bolo premenlivé počasie v severozápadnom prúdení s prevažne zväčšenou oblačnosťou. Cez naše územie prešlo viacerých frontálnych systémov. Vo štvrtok bolo najteplejšie na Záhorí, a to až 23 °C, a v pondelok najchladnejšie -4 °C v oblasti Slovenského raja. Cez týždeň bolo viacero veľmi veterných dní. Najviac veterno bolo vo štvrtok a piatok. Najvyššia priemerná rýchlosť vetra bola až 9 m/s.