9. december 2018

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Situácia sa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom zlepšila. Extrémne sucho je lokálne na severozápade, na východe je nanajvýš výrazné sucho. V povrchovej vrstve je takmer celé územie bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie je 40-50 % na Záhorí a ojedinele na východe. Deficit sa zmiernil, a len lokálne na východe a Turci je do -80 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0 - 40 cm) je najnižšie 50-60 % v okolí Popradu a na Záhorí. V povrchovej vrstve už bod zníženej dostupnosti nie je presiahnutý nikde. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sa nasýtenie zvyšuje len pomaly. Na východe a lokálne na Záhorí sú najnižšie hodnoty 20-30 %. V celom profile (0-100 cm) sú hodnoty 40-50 % na východe a na Záhorí, spolu to je však len 1 % celkovej plochy. Na väčšine územia je nasýtenie 60-90 %, na severe stredného Slovenska až do 100 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni extrémneho sucha už len v Turčianskej kotline. Výnimočné sucho je okrem Turca, aj v okolí Žiliny a na Považí. Zlepšenie nastalo na východe, kde je ojedinele nanajvýš výrazné sucho. V hlbšej vrstve extrémne sucho zasahuje stále 2 % územia. Najhoršie je na tom severozápad a juhovýchod Slovenska. V povrchovej vrstve je situácia priaznivá. Až 80 % územia je bez rizika. Mierne sucho je len lokálne na západe a severozápade stredného Slovenska.

Deficit pôdnej vlahy je len lokálne do -80 mm na Turci a východe. Deficit do -60 mm je na 17 % celkovej plochy. Deficit je stále na viac ako ¾ územia. Nadbytok vlahy je len na malom území na juhozápade a v okolí Spišskej Magury.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň spadlo najviac zrážok na severozápade Slovenska a v severnej časti Banskobystrického kraja. Najvyšší týždenný úhrn bol takmer 50 mm. Najsuchšie bolo v okolí Popradu, kde spadli len 3 mm zrážok. Po oteplení na začiatku týždňa, kedy bolo na juhozápade až okolo 13,5 °C, sa neskôr ochladilo a teplota vo štvrtok ráno klesla v dolinách na -13 °C. V piatok prešiel opäť teplý front, po ktorom sa oteplilo najmä na západe. V niektorých oblastiach bol počas týždňa len jeden deň bez zrážok. Prevládalo opäť hmlisté a sychravé počasie s nízkym výparom. Najvyšší týždenný výpar bol 3,7 mm na Záhorí a v okolí Bratislavy.