9. január 2022

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Začínajúce sucho zasahuje najmä južnú časť stredného a západného Slovenska. Celkovo to predstavuje 7 % územia. Mierne sucho je lokálne v oblasti Krupinskej planiny. Najnižšie relatívne nasýtenie je 30-40 % na juhu Podunajskej nížiny a v okolí Bratislavy. V hlbšej vrstve sú hodnoty nasýtenia najnižšie 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac do -60 mm lokálne v okolí Krupiny, Nových Zámkov a Pezinka.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve (0-40 cm) najnižšie 50-60 %, lokálne na juhu Podunajskej nížiny. Na približne 87 % územia Slovenska je nasýtenie vyššie ako 90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je ešte stále nasýtenie v intervale 10-20 % ojedinele na juhu a juhozápade Podunajskej nížiny. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie na juhu Podunajskej nížiny a v oblasti Bratislavy v intervale 30-40 %. Nasýtenie pod hranicou 50 % je na približne 1/10 územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni začínajúceho sucha v južnej časti stredného a západného Slovenska. Mierne sucho je lokálne v oblasti Krupinskej planiny. V povrchovej vrstve je začínajúce sucho najmä na strednom Slovensku (oblasť Slovenského Rudohoria, Pohronia, Kysúc a Oravy). V hlbšej vrstve je výrazné až výnimočné sucho lokálne na juhu Podunajskej nížine. Mierne sucho je lokálne na juhu stredného Slovenska a aj v okolí Bratislavy.

Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -60 mm lokálne na juhu stredného Slovenska a na Podunajskej nížine. Deficit do -40 mm je miestami na Podunajskej nížine, v juhozápadnej časti stredného Slovenska a ojedinele aj juhovýchode. Normálne podmienky sú na 54 % celkovej plochy. Nadbytok vlahy do +60 mm je na severovýchode.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 3.1. do 9.1.2022 spadlo najviac zrážok na Kysuciach a Orave, lokálne to bolo 45-60 mm. Bez zrážok bolo na juhu stredného Slovenska, najmä v oblasti Gemera a Novohradu. Najvyššia teplota počas týždňa bola 14,5 °C na Podunajskej nížine. Najnižšie klesla teplota na -16 °C na Orave. Týždenná suma výparu bola najvyššia 6 mm v oblasti Bratislavy. V percentách normálu bol výpar od 50 % na Spiši do 200 % na Záhorí.