9. júl 2017

Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

V hlbšej vrstve je ojedinele na severe a západe Slovenska stále extrémne sucho. Oveľa priaznivejšia situácia je v povrchovej vrstve, kde je mierne sucho len lokálne na juhozápade. Relatívne nasýtenie sa v porovnaní s minulým týždňom zvýšilo, ale v hlbšej vrstve je stále ojedinele v rámci Slovenska pod 10 %. V povrchovej vrstve je na západe Podunajskej nížiny nasýtenie 10-20 %.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie  v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na západe Podunajskej nížiny v intervale 10 - 20 %. Bod zníženej dostupnosti je na ploche približne 45 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je situácia horšia. Nasýtenie pod 10 % sa vyskytuje stále na Záhorí, a tiež v oblastiach s kamenistými pôdami. Na Podunajskej nížine je nasýtenie 30-50 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) sa situácia čiastočne zlepšila. Bod zníženej dostupnosti je na približne polovici územia. Nasýtenie 10-20 % je už len na Záhorí, a ojedinele v okolí Myjavy a Nitry.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve je na úrovni mierneho sucha len v oblasti Myjavy, Senice a Malaciek. V porovnaní s minulým týždňom tak ide o podstatné zlepšenie. Bez rizika sucha je takmer celé východné Slovensko. V hlbšej vrstve je situácia stále vážna. Extrémne sucho je najmä na západe, ale ojedinele aj na severe a juhu východného Slovenska. Bez rizika sucha je oblasť Liptova, severovýchod a čiastočne aj juhovýchod. V celom pôdnom profile badať zlepšenie. Ale i v tomto týždni sa výnimočné a lokálne až extrémne sucho vyskytuje na Záhorí a severozápade. V západnej časti Podunajskej nížine, blízko Senca a Bratislavy, je sucho výrazné. Bez rizika sucha je stále oblasť ležiaca východne od Slanských vrchov a v menšej miere aj Liptov.

Deficit pôdnej vlahy sa prejavuje najmä na strednom a severozápadnom Slovensku, kde sú hodnoty až -60 až -40 mm. Situácia na Záhorí sa len pomaly zlepšuje a plocha, kde je nízky deficit do -60 mm sa postupne zmenšuje. Nadbytok zrážok je najvyšší na severovýchode a Zemplíne.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň bol opäť typický zrážkami, ktoré sa vyskytli počas búrkovej činnosti. Najvyššie úhrny boli v stredu 5.7., a tiež v piatok 7.7. Najviac zrážok spadlo 40-50 mm, a to v rôznych oblastiach Slovenska. Už aj na krajnom juhozápade sa vyskytli lokality, kde bol týždenný úhrn takmer 40 mm. Situácia sa teda pomaly zlepšuje, len stále sa čaká, kedy sa vyskytnú už aj na juhozápade plošnejšie výdatnejšie zrážky. Najmenej zrážok spadlo tentoraz na hornom Považí, kde bol týždenný úhrn ojedinele len 4 mm. Predchádzajúci týždeň bol teplotne nadpriemerom najmä na juhozápade, v ostatných oblastiach Slovenska sú teploty skôr priemerné na túto ročnú dobu. Najvyššia teplota bola v sobotu 34 °C na Záhorí. Najchladnejšie bolo v utorok, 1°C, a to tradične v okolí Slovenského raja. Pondelok bol najveternejší deň s rýchlosťou vetra na nížinách do 6 m/s.