9. máj 2021

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Začínajúce až mierne sucho sa nachádza najmä na juhozápadnom Slovensku a juhu stredného Slovenska. V povrchovej vrstve je začínajúce sucho na 8 % územia. Relatívne nasýtenie je v horných 40 cm pôdy na Záhorí pod hranicou 10 %. V celom pôdnom profile je najnižšie nasýtenie 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je lokálne na západnom a strednom Slovensku najvyšší -40 mm. Nadbytok vlahy na severovýchode je až +60 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve (0-40 cm) na Záhorí miestami nižšie ako 10 %. Na Podunajskej nížine je najnižšie nasýtenie 20-30 %. Po hranicou 50 % je nasýtenie na približne 40 % územia. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je na Záhorí najnižšie nasýtenie 10-20 %. Na Podunajskej nížine je nasýtenie najnižšie 40-50 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie 10-20 % len na Záhorí. Na Podunajskej nížine je najnižšie nasýtenie 30-40 %. Na strednom a východnom Slovensku je na juhu nasýtenie len lokálne 40-50 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je ojedinele, najmä na západnom a strednom Slovensku, začínajúce až mierne sucho. Najviac je sucho prítomné na Záhorí. V povrchovej vrstve je začínajúce až mierne sucho na 8 % územia. V hlbšej vrstve pôdy je začínajúce sucho len lokálne na strednom a západnom Slovensku.

Deficit pôdnej vlahy je lokálne na západnom a strednom Slovensku najvyšší -40 mm. Najvyšší deficit je v okolí Pezinka, na Považí, Pohroní a Gemeri. Na východnom Slovensku prevažuje skôr nadbytok vlahy. Najvyšší nadbytok je +60 mm v okolí Stropkova a Prešova.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 3.5. do 9.5.2021 spadlo najviac zrážok na severovýchode Slovenska a na Hornom Liptove. Lokálne boli úhrny zrážok až 33 mm. Najmenej zrážok spadlo na Považí, Záhorí a Gemeri, lokálne len 0,5 mm. Najvyššia teplota vzduchu bola 24 °C v nedeľu 9.5. na Záhorí. Najnižšie klesla teplota na -5 °C na Orave a Horehroní. Najvyššia týždenná suma výparu bola 29 mm na juhu Podunajskej nížiny. V percentách normálu bol výpar od 90 % do 125 %.