9. október 2016

Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

V týždni od 2.10. do 9.10.2016 sa vlhkosť v pôde doplnila najmä v povrchovej vrstve. Situácia sa výrazne zlepšila na juhozápade, kde je nanajvýš začínajúce sucho. Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve výrazne stúplo prakticky na celom území.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie 30-40 % v okolí Bratislavy a Senca. Veľká časť stredného a východného Slovenska je úplne nasýtená. V porovnaní s minulým týždňom tak ide o významné zvýšenie vlhkosti v tejto časti pôdy. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) zmeny neboli až také výrazné. Na Záhorí a západne od Bratislavy je relatívne nasýtenie stále pod 10 %. Hodnoty v intervale 10-20 % sú okrem juhozápadu aj na Above. V celom pôdnom profile (0-100 cm) sa taktiež situácia výrazne zlepšila prakticky na celom území. Najnižšie hodnoty v intervale 20-30 % sú v južných častiach Malých Karpát a v okolí Bratislavy. Relatívne nasýtenie 20-30 % je na malých plochách aj na Záhorí, tu však prevládajú hodnoty 30-40 %. Bod zníženej dostupnosti sa nachádza už len na 3 % celkovej plochy.


Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve je podstatne nižšia ako minulý týždeň. Extrémne sucho, ktoré bolo na krajnom juhozápade skončilo a teraz je tam intenzita sucha najviac na úrovni S1. Až 98 % územia je bez rizika sucha. V hlbšej časti profilu je situácia menej priaznivá. Začínajúce sucho je okrem juhozápadu aj na Above, pokrýva však len 1,4 % celkovej plochy. V celom pôdnom profile je stále najhoršie na tom juhozápad, okolie Bratislavy, Malé Karpaty a Záhorie, kde je intenzita sucha najviac S1. Približne 96 % územia je však bez rizika sucha.


Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň bol veľmi vlhký. Najviac zrážkové dni boli nedeľa 2.10. a pondelok 3.10. Na severovýchode, v okresoch Medzilaborce, Bardejov a Svidník spadlo za týždeň ojedinele až 100 mm zrážok. Najmenej zrážok do 10 mm spadlo v okolí Senca. Teplotne bol predchádzajúci týždeň relatívne chladný, najvyššie maximá boli do 15 °C, najmenej v noci bolo v piatok a sobotu až -5 °C. Celý týždeň nad naše územie zasahovala brázda nízkeho tlaku vzduchu, preto bolo aj veľmi veterno. Najvyššie rýchlosti boli na juhozápade v utorok do 9 m/s.