Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2010 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 7. august 2022

  7. august 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom zhoršila. Extrémne sucho sa opäť rozšírilo na juhu Podunajskej nížiny, v Slovenskom rudohorí a na Dolnom Zemplíne. Celkovo extrémne sucho zasahuje až 15 % územia. Relatívne nasýtenie pod hranicou 10 % je na Podunajskej a Záhorskej nížine a na juhu východného Slovenska (Gemer, Abov, Dolný Zemplín). Deficit pôdnej vlahy je v intervale -60 až -80 mm ojedinele na strednom a východnom Slovensku. Deficit sa nachádza takmer na celom území Slovenska, okrem malej oblasti v okolí Nitry.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 31. júl 2022

  31. júl 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s predchádzajúcimi týždňami viditeľne zlepšila. Začínajúce sucho zasahuje približne 23 % územia. Mierne až extrémne sucho je lokálne na strednom a východnom Slovensku. V povrchovej vrstve je takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha, v hlbšej vrstve ostalo extrémne sucho na približne 56 % celkovej plochy. Relatívne nasýtenie je v celom pôdnom profile pod hranicou 10 % len lokálne na Podunajskej a Východoslovenskej nížine. Deficit pôdnej vlahy je do -80 mm v Slovenskom rudohorí, a v intervale -40 až -60 mm ojedinele na východnom a strednom Slovensku.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 24. júl 2022

  24. júl 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia so suchom sa v porovnaní s minulým týždňom ešte viacej zhoršila, a to predovšetkým na západnom Slovensku. Extrémne sucho aktuálne zasahuje takmer 60 % územia a sucho rôznej intenzity je na takmer 99 % územia Slovenska. Relatívne nasýtenie pod kritickou hranicou 10 % je na približne polovici územia. Deficit pôdnej vlahy je na takmer celom území, a najvyššie hodnoty sú -80 až -100 mm na severozápadnom Slovensku. Normálne vlahové podmienky sú len na 0,7 % celkovej plochy.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 17. júl 2022

  17. júl 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Extrémne sucho zasahuje približne 55 % územia Slovenska a sucho rôznej intenzity sa vyskytuje na 98 % územia. Relatívne nasýtenie je pod hranicou 10 % na veľkej časti južného Slovenska, pričom táto plocha predstavuje takmer polovicu nášho územia. Deficit pôdnej vlahy vo vrstve pôdy 0-100 cm je najväčší v intervale -60 až -80 mm, a to ojedinele na strednom a východnom Slovensku. Deficit vlahy pozorujeme na celom území, okrem najvyšších vysokohorských polôh, kde sú normálne pôdne vlahové podmienky.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 10. júl 2022

  10. júl 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Extrémne sucho stále pretrváva na juhovýchode Slovenska, v juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny a v juhozápadnej časti stredného Slovenska. Celkovo zasahuje extrémne sucho až 17,7 % územia. Doplnenie vlahy nastalo hlavne vo vrstve pôdy do 40 cm. V hlbšej vrstve je extrémne sucho stále na takmer 30 % územia. Najnižšie hodnoty nasýtenia sú pod hranicou 10 % na juhozápade a juhovýchode Slovenska. Veľmi nízke nasýtenie je aj na Pohroní, Honte a v oblasti Štiavnických vrchov. Deficit pôdnej vlahy je do -80 mm na severe a krajnom východe.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 3. júl 2022

  3. júl 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je už extrémne sucho prítomné na 55 % plochy Slovenska, čo predstavuje najväčšie pokrytie minimálne od roku 2015. Extrémne sucho zasahuje najmä východné a stredné Slovensko, a ojedinele je aj na juhozápade Slovenska. V povrchovej vrstve je extrémne sucho na približne polovici územia, a nachádza sa najmä na východnom Slovensku a v časti stredného Slovenska. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve pod hranicou 10 % až na takmer 2/3 územia, v celom pôdnom profile je to presne 1/3 územia. Deficit pôdnej vlahy je do -100 mm pod Tatrami a na Orave. Deficit do -80 mm je miestami na východnom a strednom Slovensku.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 26. jún 2022

  26. jún 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne sa extrémne sucho nachádza na viac ako jednej tretine územia. Najhoršia situácia je na východnom Slovensku a miestami aj na strednom Slovensku. V povrchovej vrstve je extrémne sucho na väčšine východného Slovenska, a tiež miestami na strednom Slovensku. Relatívne nasýtenie je pod hranicou 10 % na Záhorí, v oblasti Komárna a Nových Zámkov a v južných oblastiach na strednom a východnom Slovensku. Deficit pôdnej vlahy sa nachádza až na 99,5 % celkovej plochy. Hodnoty deficitu do -100 mm sú lokálne na severe stredného a východného Slovenska.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 19. jún 2022

  19. jún 2022

  Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Extrémne sucho sa výrazne rozšírilo a aktuálne zaberá takmer 16 % územia. Najhoršia situácia je na Gemeri, Spiši, Zemplíne a lokálne už aj na Pohroní, Liptove, Orave a severovýchode. Relatívne nasýtenie je najnižšie pod hranicou 10 % na Záhorí a Zemplíne, v hlbšej vrstve pôdy aj v okolí Bratislavy a Nových Zámkov. Deficit pôdnej vlahy je lokálne na Gemeri, Spiši, Zemplíne a Pohroní do -80 mm. Nadbytok vlahy je najviac +5 mm v okolí Tatier, Nízkych Tatier, Žiliny a na Kysuciach. 

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 12. jún 2022

  12. jún 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Extrémne sucho sa naďalej vyskytuje ojedinele, a to najmä na východnom Slovensku. Najhoršia situácia je na krajnom severovýchode, na Spiši, Gemeri a Zemplíne. Relatívne nasýtenie je najnižšie 10-20 %, v hlbšej vrstve pôdy, na Záhorí stále pod hranicou 10 %. Deficit pôdnej vlahy je lokálne na východnom Slovensku do -80 mm. Nadbytok vlahy je najviac +20 mm v okolí Žiliny, Bratislavy a na Kysuciach.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 5. jún 2022

  5. jún 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Výrazné až extrémne sucho sa aktuálne nachádza na približne 1/3 územia. Extrémne sucho zasahuje 2,2 % územia a vyskytuje sa lokálne na strednom a východnom Slovensku. Relatívne nasýtenie je nižšie ako 10 % len lokálne v okolí Senice. Na Podunajskej nížine a lokálne aj na juhu stredného a východného Slovenska sú najnižšie hodnoty nasýtenia 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je miestami na strednom a východnom Slovensku miestami v intervale -60 až -40 mm, lokálne dokonca do -80 mm. Normálne podmienky sú len na 3 % územia.

  ďalej >

26. jún 2022

Stiahnuť close
26. jún 2022