Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2010 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 25. október 2020

  25. október 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia ohľadom sucha je na Slovensku stále veľmi priaznivá. Celé územie je bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie je vo vrstve pôdy 0-100 cm na takmer celom území nad 90 %. V povrchovej vrstve je nasýtenie prevažne nad 70 %. Deficit pôdnej vlahy stále nepozorujeme. Najvyšší nadbytok vlahy je +100 mm lokálne na juhu západného a stredného Slovenska.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 18. október 2020

  18. október 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je celé územie Slovenska v obidvoch pôdnych vrstvách bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie sa výrazne zvýšilo na celom území a momentálne je na takmer celom Slovensku nad 90 %, len lokálne na juhovýchode sú hodnoty nasýtenia v intervale 70-90 %. Deficit pôdnej vlahy sa na území Slovenska už nevyskytuje. Nadbytok vlahy je až +100 mm, a to až na takmer 10 % územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 11. október 2020

  11. október 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom takmer nezmenila. V povrchovej vrstve a v celom profile je to na celom území bez rizika. V hlbšej vrstve je len ojedinele na Orave znížená úroveň pôdnej vlahy v porovnaní s dlhodobým priemerom. Relatívne nasýtenie je v celom profile najnižšie 40-50 % na juhu stredného Slovenska a juhovýchode Podunajskej nížiny. Deficit pôdnej vlahy je na krajnom východe a Orave do -20 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 4. október 2020

  4. október 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je celé územie Slovenska bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je len lokálne znížená úroveň pôdnej vlahy. Relatívne nasýtenie sa uplynulý týždeň zvýšilo na viacerých miestach. Momentálne je najnižšie nasýtenie 40-50 % na juhu stredného Slovenska a lokálne aj na Podunajskej nížine. Na väčšine územia je nasýtenie vyššie ako 70 %. Deficit pôdnej vlahy je ešte lokálne na Orave do -20 mm. Nadbytok vlahy pozorujeme na takmer celom území.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 27. september 2020

  27. september 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Na väčšine Slovenska sa aktuálne sucho nevyskytuje. Začínajúce až mierne sucho je len na Orave. Relatívne nasýtenie sa zvýšilo na väčšine Slovenska. Najnižšie hodnoty sú v intervale 20-30 % na juhu stredného Slovenska a na Podunajskej nížine. Deficit pôdnej vlahy je lokálne na Orave do -60 mm, na krajnom východe a severovýchode ojedinele do -40 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 20. september 2020

  20. september 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Začínajúce až výrazné sucho je spolu na 10 % územia. Mierne až výrazné sucho je na krajnom východe a v severnej časti stredného Slovenska. Situácia sa zhoršila najmä v povrchovej vrstve. Výrazné sucho sa rozšírilo na strednom a východnom Slovensku. Vo vrchnej časti pôdy pokleslo aj relatívne nasýtenie. Najnižšie hodnoty nasýtenia klesli pod 10 % lokálne na východnom Slovensku. Na väčšine územia už prevažuje deficit pôdnej vlahy. Na krajnom východe je deficit až -60 mm. V povrchovej vrstve je deficit vlahy na takmer celom území.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 13. september 2020

  13. september 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Začínajúce sucho sa v celom profile a v povrchovej vrstve rozšírilo uplynulý týždeň na krajnom východe. V hlbšej vrstve ostalo začínajúce sucho na juhu Podunajskej nížiny a Hornej Orave. Relatívne nasýtenie je najnižšie 20-30 % lokálne v južnej časti Slovenska. Deficit pôdnej vlahy je na krajnom východe, lokálne aj na Orave a Šariši do -40 mm. Nadbytok vlahy je v okolí Popradu stále lokálne až +80 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 6. september 2020

  6. september 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha, iba na Orave je ojedinele intenzita sucha na úrovni začínajúceho sucha. Relatívne nasýtenie je na juhu Slovenska len lokálne najnižšie 20-30 %. V povrchovej vrstve je najnižšie nasýtenie ojedinele 40-50 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac -40 mm na Orave a krajnom východe. Nadbytok pôdnej vlahy je lokálne až +80 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 30. august 2020

  30. august 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Sucho sa uplynulý týždeň zvýraznilo len na Orave. Na väčšine Slovenska je to bez rizika prípadne, je len začínajúce sucho. Relatívne nasýtenie je lokálne, najmä na západe, najmenej 10-20 %, pod hranicou 50 % je nasýtenie na približne 2/5 územia. Deficit pôdnej vlahy je až -80 mm na Orave a na ostatnom území je to najviac -40 až -60 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 23. august 2020

  23. august 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Mierne sucho sa ešte stále lokálne vyskytuje na severe Slovenska. Začínajúce sucho sa nachádza len na 2 % územia. Relatívne nasýtenie je lokálne na Záhorí v celom pôdnom profile v intervale najmenej 10-20 % a v povrchovej vrstve v intervale 20-30 %. Deficit pôdnej vlahy je na Orave a v Levočských vrchoch do -60 mm. Na Slovensku je však na väčšine územia dostatok vlahy. Najvyšší nadbytok je +80 mm na juhu stredného Slovenska.

  ďalej >

16. august 2020

Stiahnuť close
16. august 2020