Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2010 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 17. február 2019

  17. február 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Výnimočné až extrémne sucho sa udržuje na východnom Slovensku. Zasiahnuté sú najmä oblasti: Košická kotlina, Abov a Dolný Zemplín. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve najnižšie 40-50 % na Spiši a Above. Deficit pôdnej vlahy na východe dosahuje najvyššie hodnoty až -60 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 10. február 2019

  10. február 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Extrémne sucho sa rozšírilo na juhovýchode Slovenska, v oblasti Slanských vrchov a na Above. Väčšina stredného a západného Slovenska je bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie je najnižšie 40-50 % na Above a Spiši. Deficit pôdnej vlahy je na východe do -60 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 3. február 2019

  3. február 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Extrémne sucho je už druhý týždeň v oblasti Slanských vrchov. Výnimočné sucho zasahuje okrem Slanských vrchov aj Košickú kotlinu, Zemplín a časť Volovských vrchov. Relatívne nasýtenie sa zásadne nezmenilo, najnižšie hodnoty sú 40-50 %. Deficit je do -60 mm na východe.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 27. január 2019

  27. január 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa s predchádzajúcim týždňom o niečo zhoršila. Na východnom Slovensku sa opäť objavilo v okolí Slanských vrchov a na Šariši až extrémne sucho. V hlbšej vrstve je nanajvýš výnimočné sucho a v povrchovej vrstve mierne sucho. Relatívne nasýtenie je stále najnižšie 40-50 % na Spiši a Šariši. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -60 mm na východnom a lokálne aj na strednom Slovensku.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 20. január 2019

  20. január 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa s predchádzajúcim týždňom zmenila len nepatrne. Výrazné až výnimočné sucho sa stále vyskytuje na východnom aj strednom Slovensku. V povrchovej vrstve je väčšina územia Slovenska bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty 40-50 % v okolí Prešova. Deficit pôdnej vlahy je do -60 mm na východe a lokálne aj na strednom Slovensku.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 13. január 2019

  13. január 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Na východe miestami a na strednom Slovensku ojedinele sa vyskytuje stále výrazné až výnimočné sucho. V povrchovej vrstve je väčšina územia Slovenska bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty 40-50 % v okolí Prešova. Deficit pôdnej vlahy je do -60 mm na východe a lokálne aj na strednom Slovensku.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 6. január 2019

  6. január 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Na východe a lokálne aj na strednom Slovensku je výrazné až výnimočné sucho. Najhoršia situácia je v okolí Prešova a Košíc. Relatívne nasýtenie je na východe najmenej 40-50 %. Deficit pôdnej vlahy je na východe do -60 mm, nadbytok vlahy je najmä na juhozápade a severovýchode Slovenska.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 30. december 2018

  30. december 2018

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Na východe a lokálne aj na strednom Slovensku je výrazné až výnimočné sucho. V povrchovej vrstve je takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je výnimočné sucho na 2 % celkovej plochy. Relatívne nasýtenie je na východe najmenej 40-50 %. Deficit pôdnej vlahy je miestami na východe až -60 mm, na strednom a západnom Slovensku do -40 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 23. december 2018

  23. december 2018

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Výrazné až výnimočné sa nachádza miestami na východe a ojedinele na strednom a západnom Slovensku. V povrchovej vrstve je najmä na východe začínajúce sucho. Relatívne nasýtenie je najnižšie na východe najmenej 40-50 %. Deficit pôdnej vlahy je lokálne na východe až -80 mm, na juhu stredného a západného Slovenska do -60 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 16. december 2018

  16. december 2018

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom čiastočne zlepšila na severozápade, avšak tu, a aj na východe stále pozorujeme výrazné až výnimočné sucho. V povrchovej vrstve je situácia priaznivá. V hlbšej vrstve je extrémne sucho v Turčianskej kotline a v okolí Žiliny. Relatívne nasýtenie je v intervale 40-50 % ojedinele na východe a na Záhorí. Deficit vlahy je lokálne na východe do -80 mm.

  ďalej >