Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2010 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 6. máj 2018

  6. máj 2018

   Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Uplynulý týždeň sa extrémne sucho rozšírilo na ešte väčšiu plochu. Momentálne zasahuje okrem severozápadu, už aj Biele Karpaty, Považie, Levočské vrchy, Zamagurie, Spišskú Maguru, Čergov a krajný východ. Začínajúce sucho sa prejavilo aj na Podunajsku. Relatívne nasýtenie je prevažne 60-90 %, ale sú lokality, kde je nasýtenie len 10-30 %. V povrchovej vrstve je už väčšina územia pod hranicou 50 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac -80 mm na severozápade.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 29. apríl 2018

  29. apríl 2018

   Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  V porovnaní s predchádzajúcim týždňom pozorujeme opäť čiastočné zhoršenie vlahových podmienok. Extrémne sucho sa síce len nepatrne, ale predsa, rozšírilo na Orave, a už aj na krajnom východe. Výrazné sucho sa rozšírilo aj v južnej časti Banskobystrického a v Košickom kraji. Bez rizika sucha je zatiaľ len západná časť Podunajska a Hornádska kotlina. Relatívne nasýtenie dosahuje v povrchovej vrstve najnižšie hodnoty 10-20 % na Záhorí, Považí a Turci. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -60 mm na severozápade a severe Slovenska.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 22. apríl 2018

  22. apríl 2018

   Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom opäť výrazne zhoršila. Najhoršie je na tom severná časť Slovenska, kde sa už vyskytuje výnimočné až extrémne sucho. V povrchovej vrstve má až tretina územia nasýtenie pod 50 %. Deficit pôdnej vlahy je na severozápade a severe do -60 mm. Podmienky sa zhoršili aj v hlbšej vrstve.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 15. apríl 2018

  15. apríl 2018

   Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom zhoršila. Na severe pozorujeme výrazné sucho a v hlbšej vrstve je sucho až výnimočné. Začínajúce sucho sa objavilo už aj v Banskobystrickom a Košickom kraji. Relatívne nasýtenie taktiež pokleslo a na severe už je pod hranicou bodu zníženej dostupnosti, v povrchovej vrstve dokonca lokálne len 20-30 %. Na veľkej časti Slovenska je deficit pôdnej vlahy, najviac do -40 mm na severe a severozápade.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 8. apríl 2018

  8. apríl 2018

   Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Mierne sucho sa opäť rozšírilo na severozápade, a to na Kysuciach a Orave. Začínajúce sucho zasahuje najmä západné Slovensko a priľahlú časť stredného Slovenska. Relatívne nasýtenie výrazne pokleslo v povrchovej vrstve na Záhorí, kde sú najnižšie hodnoty 30-40 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac do -40 mm lokálne na Kysuciach.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 1. apríl 2018

  1. apríl 2018

   Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom opäť zlepšila. Na viacerých miestach to bol vlhký až veľmi vlhký týždeň. Čiastočné zhoršenie nastalo len v okolí Senice. Začínajúce sucho pozorujeme len na Kysuciach. Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve je na Záhorí ojedinele 50-60 %, ale okrem Záhoria je všade nasýtenie 70-100 %. Nadbytok vlahy je najmä na juhu Podunajska.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 25. marec 2018

  25. marec 2018

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Začínajúce a mierne sucho sa opäť rozšírili na severozápadnom a severnom Slovensku. Mierne sucho sa najviac prejavuje v oblasti Levočských vrchov a Belianskych Tatier. V južnej polovici Slovenska je situácia stále priaznivá. Výrazne preschla horná vrstva pôdy. Na Záhorí je nasýtenie len 50-60 %, na väčšine Slovenska 70-90 %. Priaznivejšia situácia je len na východe Slovenska. Deficit pôdnej vlahy sa opäť rozšíril na severozápade a strednom Slovensku, ale jeho hodnoty sú stále len do -20 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 18. marec 2018

  18. marec 2018

   Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Relatívne nasýtenie je takmer na celom území nad 90 %, len na Záhorí sú jeho hodnoty 60-70 %. Intenzita sucha je len na Kysuciach na úrovni začínajúceho sucha. Nadbytok vlahy v pôde je najmä na juhu Podunajskej nížiny, a to najviac +40 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 11. marec 2018

  11. marec 2018

   Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Situácia sa v uplynulom týždni výrazne zlepšila. Na severozápade pozorujeme už len výrazné sucho, na severovýchode je len lokálne mierne sucho. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve v intervale 60-70 % v severnej časti Záhoria. Deficit pôdnej vlahy poklesol najmä na západnom Slovensku, ale stále je miestami, v okolí Považia a Kysúc, v intervale -5 až -20 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 4. marec 2018

  4. marec 2018

   Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom opäť zhoršila. Na Kysuciach sa stále rozširuje extrémne sucho, a to sa objavilo už aj na severovýchode, v oblasti Medzilaboriec. Začínajúce až mierne sucho sa rozširuje aj smerom na juhozápad a juhovýchod krajiny. Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve dosiahlo na západe ojedinele hodnoty 40-50 %. Deficit pôdnej vlahy do -20 mm je už na takmer polovici územia, a to predovšetkým na západe a východe Slovenska.

  ďalej >