Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2010 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 9. december 2018

  9. december 2018

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom zlepšila. Extrémne sucho je lokálne na severozápade, na východe je nanajvýš výrazné sucho. V povrchovej vrstve je takmer celé územie bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie je 40-50 % na Záhorí a ojedinele na východe. Deficit sa zmiernil, a len lokálne na východe a Turci je do -80 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 2. december 2018

  2. december 2018

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Takmer v celej Turčianskej kotline a v okolí Žiliny sa vyskytuje extrémne sucho. Situácia sa výrazne zhoršila na severe stredného Slovenska a severozápade. Výrazné a ojedinele až výnimočné sucho je stále na juhovýchode. Relatívne nasýtenie v najsuchších oblastiach stúplo na 30-40 %. Deficit pôdnej vlahy je na východe a severozápade do -80 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 25. november 2018

  25. november 2018

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Extrémne sucho v povrchovej vrstve na Podunajskej a Východoslovenskej nížine ustúpilo, avšak na strednom a západnom Slovensku sa rozšírilo mierne až výrazné sucho. Relatívne nasýtenie je na juhovýchode najnižšie 20-30 %. Deficit pôdnej vlahy zasahuje takmer celé územie Slovenska. Stále sú na východe oblasti, kde je deficit až -100 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 18. november 2018

  18. november 2018

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa uplynulý týždeň zhoršila najmä na juhovýchode. Extrémne sucho sa rozšírilo okrem východného Slovenska, aj na Turci a juhozápade. Nasýtenie je najnižšie 20-30 % na juhovýchode a na Záhorí. Deficit je stále lokálne do -100 mm na juhovýchode a do -80 mm na strednom Slovensku.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 11. november 2018

  11. november 2018

  Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom opäť zhoršila. Extrémne sucho sa znovu objavilo na juhovýchode, a zároveň sa na juhozápade rozšírilo výrazné a výnimočné sucho. Približne 83 % územia Slovenska trpí deficitom pôdnej vlahy. Relatívne nasýtenie je v celom profile stále najmenej 20-30 % na juhovýchode.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 4. november 2018

  4. november 2018

  Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Výrazné až výnimočné sucho je na južnej časti východného Slovenska, v povrchovej vrstve je výrazné sucho okrem juhovýchodu aj na juhozápade. Relatívne nasýtenie je najnižšie 20-30 % na juhovýchode a na Záhorí. Najvyšší deficit pôdnej vlahy je stále -80 mm na východe a -60 mm na strednom Slovensku.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 28. október 2018

  28. október 2018

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aj keď sa situácia v porovnaní s minulým týždňom zlepšila, výrazné až výnimočné sucho je stále na východe a ojedinele aj na strednom Slovensku. V povrchovej vrstve je mierne až výrazné sucho miestami v južnej polovici Slovenska. Relatívne nasýtenie je najnižšie 20-30 % na juhu východného a stredného Slovenska. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší na východe do -80 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 21. október 2018

  21. október 2018

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Extrémne sucho sa stále nachádza v Slanských vrchoch, a už aj na severozápade Slovenska. Výrazné sucho sa tiež rozšírilo na Pohroní, v pohoriach Vtáčnik a Pohronský Inovec, a tiež lokálne aj na juhozápade. Relatívne nasýtenie je najmenej 10-20 % na juhovýchode a v Strážovských vrchoch. Deficit pôdnej vlahy je stále na východe až do -100 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 14. október 2018

  14. október 2018

   Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom zhoršila. Výnimočné sucho je na východnom Slovensku, Gemeri a Turci. Na Turci je dokonca lokálne opäť až extrémne sucho. Zhoršenie vidieť najmä v povrchovej vrstve. Začínajúce sucho je už takmer na celom území. Relatívne nasýtenie je najnižšie 10-20 % lokálne na juhu východného Slovenska. Deficit pôdnej vlahy je do -100 mm v oblasti Vihorlatu, Polonín a Slanských vrchov.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 7. október 2018

  7. október 2018

   Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Výrazné až výnimočné sucho stále pozorujeme na východnom Slovensku. V hlbšej vrstve je extrémne sucho okrem východu, aj lokálne na Gemeri. Najnižšie nasýtenie je 20-30 % na Zemplíne, v Slanských vrchoch a Košickej kotline, a tiež na Gemeri a Pohroní. Deficit pôdnej vlahy dosahuje hodnoty do -80 mm na krajnom východe a v Slanských vrchoch.

  ďalej >