Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2010 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 14. január 2018

  14. január 2018

   Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Situácia je naďalej priaznivá. Len lokálne na krajnom východe je znížená úroveň pôdnej vlahy. V povrchovej vrstve má celé územie nasýtenie nad 70 %. V hlbšej vrstve je lokálne na Záhorí nasýtenie 50-60 %. Deficit pôdnej vlahy je v hlbšej vrstve najviac -40 mm lokálne na Záhorí.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 7. január 2018

  7. január 2018

   Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  V predchádzajúcom týždni sa situácia opäť zlepšila. Takmer celé územie Slovenska je momentálne bez rizika sucha a relatívne nasýtenie je v intervale 90-100 %. Deficit pôdnej vlahy je do -5 mm, väčšinou však pozorujeme normálne podmienky až nadbytok vlahy.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 31. december 2017

  31. december 2017

   Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Takmer na celom území Slovenska je to bez rizika sucha, len v hlbšej vrstve lokálne na Záhorí je začínajúce sucho. Relatívne nasýtenie stúplo aj na juhozápade, a teraz už je na väčšine územia nad 90 %, v hlbšej vrstve na Záhorí najmenej 60-70 %. Deficit pôdnej vlahy je len v hlbšej vrstve, na juhozápade do -20 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 24. december 2017

  24. december 2017

   Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  V hlbšej vrstve je začínajúce sucho len lokálne na strednom a západnom Slovensku. V povrchovej vrstve je len znížená úroveň pôdnej vlahy. Relatívne nasýtenie v hlbšej vrstve je 40-50 % na Záhorí, v povrchovej vrstve 70-90 %. Deficit pôdnej vlahy je v západnej časti Podunajska a na Záhorí do -40 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 17. december 2017

  17. december 2017

   Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  V povrchovej vrstve je relatívne nasýtenie na celom území nad 70 %. V hlbšej vrstve je na Záhorí najmenej 40-50 %. Znížená úroveň pôdnej vlahy je lokálne na Záhorí, začínajúce sucho je ojedinele na Záhorí a severe Slovenska. Deficit pôdnej vlahy sa takmer nezmenil v porovnaní s minulým týždňom.

   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 10. december 2017

  10. december 2017

   Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Na juhozápade je v hlbšej vrstve len začínajúce sucho, relatívne nasýtenie tu dosahuje najnižšie hodnoty 30-40 %. Na ostatnom území Slovenska je nasýtenie vyššie ako 70 %. Deficit pôdnej vlahy je na Záhorí stále -40 mm, najlepšia situácia je na juhu Podunajskej a Východoslovenskej nížiny.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 3. december 2017

  3. december 2017

   Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve je takmer na celom území vyššie ako 90 %. V hlbšej vrstve je na Záhorí najnižšie nasýtenie 30-40 %. Intenzita sucha je ojedinele na úrovni S1 na Záhorí, kde je zároveň aj najvyšší deficit pôdnej vlahy do -40 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 26. november 2017

  26. november 2017

   Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  V poslednom týždni sa situácia opäť zlepšila. V povrchovej vrstve je celé územie Slovenska bez rizika sucha, len v hlbšej vrstve je ojedinele v okolí Malaciek začínajúce sucho. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty 30-40 % na Záhorí. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -20 až -40 mm na juhozápade, Gemeri a Above.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 19. november 2017

  19. november 2017

   Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Na juhozápade je ojedinele v obidvoch vrstvách znížená úroveň pôdnej vlahy až začínajúce sucho. Najnižšie relatívne nasýtenie je 50-60 % v povrchovej vrstve a v hlbšej vrstve 20-30 %. Deficit pôdnej vlahy je v intervale -20 až -40 mm na Záhorí, Gemeri a juhovýchode.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 12. november 2017

  12. november 2017

   Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Bez rizika je stále takmer celé územie Slovenska, len v hlbšej vrstve je začínajúce sucho lokálne na Záhorí a v okolí Revúcej. Relatívne nasýtenie v hlbšej vrstve je 20-30 % na Záhorí a v Juhoslovenskej kotline 30-40 %. Deficit pôdnej vlahy je najmä na Gemeri, Above a Zemplíne.

  ďalej >