Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2010 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 18. septembra 2022

  18. septembra 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je len lokálne na východnom a juhozápadnom Slovensku mierne až výrazné sucho. Väčšina územia je už bez rizika sucha. V hlbšej vrstve ostalo extrémne sucho ešte miestami na východnom Slovensku a na juhu stredného Slovenska. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty od 10 do 20 % na Podunajskej nížine, na juhu stredného Slovenska a na Above. Deficit pôdnej vlahy je lokálne do -80 mm v okolí Kežmarku a do -60 mm na Spiši a Above.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 11. september 2022

  11. september 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je výrazné až extrémne sucho len lokálne na Podunajskej nížine a na Spiši. Na väčšine územia je to bez rizika sucha. V pôdnom profile 40-100 cm sa extrémne sucho nachádza ešte stále na veľkej časti východného Slovenska a v južnej polovici stredného Slovenska. Relatívne nasýtenie je pod hranicou 10 % len v okolí Dunajskej Stredy a Komárna. V hlbšej vrstve pôdy je nasýtenie pod 10 % stále na takmer polovici územia. Deficit pôdnej vlahy je najviac -80 mm v okrese Kežmarok, a do -60 mm v okolí Žiliny a na Kysuciach.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 4. september 2022

  4. september 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Na východnom Slovensku sa stále nachádza výrazné až extrémne sucho. Najhoršia situácia je na Zemplíne, Above, Spiši a Šariši. Extrémne sucho zasahuje celkovo až 14 % územia. Relatívne nasýtenie je pod hranicou 10 % na juhovýchode Slovenska a lokálne aj na Žitnom ostrove. V hlbšej vrstve pôdy je nasýtenie pod hranicou 10 % stále na približne polovici územia. Deficit pôdnej vlahy je na krajnom východe a pod Tatrami od -80 do -100 mm. Nadbytok vlahy pozorujeme len na západnom Slovensku, lokálne až do +40 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 28. august 2022

  28. august 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Na západnom a strednom Slovensku je len ojedinele začínajúce až výrazné sucho. Na východnom Slovensku pretrváva extrémne sucho na Hornom a Dolnom Zemplíne a Above. Celkovo extrémne sucho zasahuje 5,0 % územia. Relatívne nasýtenie je pod hranicou 10 % len na juhovýchode a lokálne na Žitnom ostrove. V hlbšej vrstve je nasýtenie pod 10 % na približne polovici územia, pričom sa jedná hlavne o južnú časť Slovenska. Deficit pôdnej vlahy je do -80 mm na krajnom východe. Na západnom Slovensku je nadbytok vlahy až +60 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 21. august 2022

  21. august 2022

   Stav pôdnej vlahy sucha:

  V uplynulom týždni sa zlepšila situácia na západnom Slovensku a v západnej časti stredného Slovenska. Na východnom Slovensku ostalo extrémne sucho na Zemplíne, Above, Gemeri a v Slovenskom rudohorí. Relatívne nasýtenie je pod hranicou 10 % na juhovýchodnom Slovensku a ojedinele aj na juhu Podunajskej nížiny. V hlbšej vrstve sa však nasýtenie ešte nezvýšilo a hodnoty pod 10 % sú na celej južnej polovici Slovenska. Deficit pôdnej vlahy je do -80 mm v Slovenskom rudohorí, Vihorlate a v podtatranskej oblasti.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 14. august 2022

  14. august 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Uplynulý týždeň sa extrémne sucho rozšírilo najmä na východnom a juhozápadnom Slovensku. Najhoršia situácia je na Podunajskej nížine, v Slovenskom rudohorí, na Gemeri, Spiši, Šariši, Above a Zemplíne. Celkovo extrémne sucho zasahuje až 26 % územia. Relatívne nasýtenie je stále pod hranicou 10 % na juhu západného, a miestami aj na juhu stredného a východného Slovenska. V hlbšej vrstve(40-100 cm) je nasýtenie pod 10 % na približne 2/3 územia. Deficit pôdnej vlahy je v intervale -60 až -80 mm ojedinele na strednom a východnom Slovensku.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 7. august 2022

  7. august 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom zhoršila. Extrémne sucho sa opäť rozšírilo na juhu Podunajskej nížiny, v Slovenskom rudohorí a na Dolnom Zemplíne. Celkovo extrémne sucho zasahuje až 15 % územia. Relatívne nasýtenie pod hranicou 10 % je na Podunajskej a Záhorskej nížine a na juhu východného Slovenska (Gemer, Abov, Dolný Zemplín). Deficit pôdnej vlahy je v intervale -60 až -80 mm ojedinele na strednom a východnom Slovensku. Deficit sa nachádza takmer na celom území Slovenska, okrem malej oblasti v okolí Nitry.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 31. júl 2022

  31. júl 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s predchádzajúcimi týždňami viditeľne zlepšila. Začínajúce sucho zasahuje približne 23 % územia. Mierne až extrémne sucho je lokálne na strednom a východnom Slovensku. V povrchovej vrstve je takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha, v hlbšej vrstve ostalo extrémne sucho na približne 56 % celkovej plochy. Relatívne nasýtenie je v celom pôdnom profile pod hranicou 10 % len lokálne na Podunajskej a Východoslovenskej nížine. Deficit pôdnej vlahy je do -80 mm v Slovenskom rudohorí, a v intervale -40 až -60 mm ojedinele na východnom a strednom Slovensku.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 24. júl 2022

  24. júl 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia so suchom sa v porovnaní s minulým týždňom ešte viacej zhoršila, a to predovšetkým na západnom Slovensku. Extrémne sucho aktuálne zasahuje takmer 60 % územia a sucho rôznej intenzity je na takmer 99 % územia Slovenska. Relatívne nasýtenie pod kritickou hranicou 10 % je na približne polovici územia. Deficit pôdnej vlahy je na takmer celom území, a najvyššie hodnoty sú -80 až -100 mm na severozápadnom Slovensku. Normálne vlahové podmienky sú len na 0,7 % celkovej plochy.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 17. júl 2022

  17. júl 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Extrémne sucho zasahuje približne 55 % územia Slovenska a sucho rôznej intenzity sa vyskytuje na 98 % územia. Relatívne nasýtenie je pod hranicou 10 % na veľkej časti južného Slovenska, pričom táto plocha predstavuje takmer polovicu nášho územia. Deficit pôdnej vlahy vo vrstve pôdy 0-100 cm je najväčší v intervale -60 až -80 mm, a to ojedinele na strednom a východnom Slovensku. Deficit vlahy pozorujeme na celom území, okrem najvyšších vysokohorských polôh, kde sú normálne pôdne vlahové podmienky.

  ďalej >

Intenzita sucha

Stiahnuť close
Intenzita sucha