Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2010 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 10. september 2017

  10. september 2017

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Výrazné sucho sa vyskytuje v celom profile na Záhorí a v Hnileckej doline, v hlbšej vrstve je tu ojedinele sucho až extrémne. V povrchovej vrstve je situácia priaznivá, na juhozápade je lokálne len začínajúce sucho. Relatívne nasýtenie je v intervale 10-20 % na Záhorí a v okolí Bratislavy. V hlbšej vrstve sú stále hodnoty nižšie ako 10 %, predovšetkým na západe a juhu stredného Slovenska.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 3. september 2017

  3. september 2017

   Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Extrémne sucho pretrváva v hlbšej vrstve pôdy na Záhorí, v Malých Karpatoch a vo východnej časti Hornádskej kotliny a Volovských vrchov. V povrchovej vrstve pôdy je mierne sucho len v Slanských vrchoch. Relatívne nasýtenie 10-20 % je v oblasti Bratislavy, v hlbšej vrstve sú hodnoty nasýtenie stále najmä na Záhorí pod 10 %.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 27. august 2017

  27. august 2017

   Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Ohľadom intenzity sucha sa situácia zlepšila najmä v povrchovej vrstve, kde je len nanajvýš začínajúce sucho ojedinele na západe a východe. V hlbšej vrstve však stále pretrváva extrémne sucho na Záhorí, v povodí Hornádu a na Above. Relatívne nasýtenie sa znížilo v povrchovej vrstve na západe, kde opäť sú hodnoty 10-20 %.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 20. august 2017

  20. august 2017

   Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Extrémne sucho sa v celom profile vyskytuje vo Volovských vrchoch a v povodí Hornádu, v hlbšej vrstve je zasiahnuté aj Záhorie a ojedinele aj Považie. Relatívne nasýtenie dosahuje hodnoty 10-20 % na Záhorí a v oblasti Abova. V hlbšej vrstve sú hodnoty pod 10 % na väčšine Záhoria. Výrazný deficit pôdnej vlahy pozorujeme vo Volovských vrchoch.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 13. august 2017

  13. august 2017

   Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Situácia ohľadom sucha sa po predchádzajúcom týždni výrazne zlepšila. V hlbšej vrstve však stále na Záhorí je nasýtenie pod 10 % a miestami je na Slovensku až extrémne sucho. V povrchovej vrstve však sucho už nie je a bod zníženej dostupnosti je prekonaný len na niektorých miestach na juhozápade.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 6. august 2017

  6. august 2017

   V uplynulom týždni došlo k výraznejšiemu zhoršeniu situácie. V hornej vrstve síce zaznamenávame len začínajúce sucho, avšak vážnejšia situácia je hlbšej vrstve pôdy, kde zaznamenávame výrazné až výnimočné, ojedinele až extrémne sucho v rôznych oblastiach Slovenska.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 30. júl 2017

  30. júl 2017

   Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  V povrchovej vrstve je celé územie Slovenska bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je extrémne sucho len na západe, najmä na Považí a Záhorí. Relatívne nasýtenie sa zvýšilo hlavne v povrchovej vrstve. V hlbšej vrstve je nasýtenie pod 10 % na Záhorí. Ohľadom pôdnej vlahy sa situácia výrazne zlepšila na Podunajskej nížine.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 23. júl 2017

  23. júl 2017

   Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  V hlbšej vrstve pôdy je situácia na väčšine územia naďalej vážna. Relatívne nasýtenie na Záhorí, ale aj ojedinele na západnom a strednom Slovensku je pod 10 % a intenzita sucha dosahuje úroveň extrémneho sucha hlavne na západnom Slovensku. V povrchovej vrstve je výrazné sucho na juhu východného Slovenska.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 16. júl 2017

  16. júl 2017

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:
   
  V povrchovej vrstve je už takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha. V hlbšej vrstve sa extrémne sucho vyskytuje na západe, ale aj čiastočne aj na východe Slovenska. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve najnižšie 20-30 % a v hlbšej vrstve pod 10 %.
   
  ďalej >
 • Intenzita sucha - 9. júl 2017

  9. júl 2017

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  V hlbšej vrstve je ojedinele na severe a západe Slovenska stále extrémne sucho. Oveľa priaznivejšia situácia je v povrchovej vrstve, kde je mierne sucho len lokálne na juhozápade. Relatívne nasýtenie sa v porovnaní s minulým týždňom zvýšilo, ale v hlbšej vrstve je stále ojedinele v rámci Slovenska pod 10 %. V povrchovej vrstve je na západe Podunajskej nížiny nasýtenie 10-20 %.
   

  ďalej >