Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2010 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 22. január 2017

  22. január 2017

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Výrazné sucho je v povrchovej vrstve na ploche 2 % celkového územia. V celom pôdnom profile sa rozširuje najmä mierne sucho. Relatívne nasýtenie pokleslo v povrchovej vrstve na Záhorí a dolnom Považí, kde je v intervale 40-50 %. V hlbšej časti pôdy väčšie zmeny nenastali.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 15. január 2017

  15. január 2017

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Výrazné sucho sa naďalej rozširuje v povrchovej vrstve na západe, najmä na dolnom Považí, Ponitrí a Záhorí. V hlbšej vrstve je situácia priaznivejšia. Výrazné sucho je na menšej ploche. Relatívne nasýtenie sa takmer nezmenilo. Na celom území je v povrchovej vrstve vyššie ako 50 %.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 8. január 2017

  8. január 2017

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Sucho sa stále zvýrazňuje hlavne v povrchovej vrstve pôdy. Výrazné sucho sa rozširuje v okolí Piešťan, Bánoviec a Senice. Mierne sucho sa začína objavovať aj na krajnom východe a Above. Relatívne nasýtenie sa prakticky nezmenilo. V hlbšej časti pôdy, ale aj v povrchovej vrstve je 40-50 % na Záhorí.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 1. január 2017

  1. január 2017

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Intenzita sucha sa zvýšila v obidvoch pôdnych profiloch, v povrchovej vrstve sú najviac viditeľné zmeny na juhozápade, v hlbšej vrstve je intenzita S3 v horských oblastiach na strednom a západnom Slovensku. Relatívne nasýtenie pokleslo  v povrchovej vrstve ojedinele na Podunajskej nížine na 50-60 %.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 25. december 2016

  25. december 2016

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Intenzita sucha poklesla najmä v povrchovej vrstve. Na Záhorí je intenzita sucha najviac S3. Zhoršenie situácie sme zaznamenali čiastočne aj na strednom a východnom Slovensku. V hlbšej vrstve je situácia priaznivejšia. Relatívne nasýtenie je v hlbšej časti pôdy na Záhorí stále najmenej 40 %.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 18. december 2016

  18. december 2016

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Intenzita sucha sa zvýraznila  hlavne na juhozápade Slovenska, v hlbších vrstvách je intenzita S3 v Tatrách. Relatívne nasýtenie sa prakticky nezmenilo. Slabý pokles vlhkosti v pôde nastal na juhu Podunajskej nížiny, najmä v povrchovej vrstve. V hlbšej časti pôdy je stále najnižšie relatívne nasýtenie 40-50 % na Záhorí.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 11. december 2016

  11. december 2016

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Zmeny intenzity sucha nastali najmä v povrchovej vrstve. Ojedinele na západe je intenzita sucha v povrchovej vrstve na úrovni S2. Relatívne nasýtenie pokleslo v plytšej vrstve najmä na východe Slovenska. V hlbšej časti profilu relatívne nasýtenie na Záhorí stúplo na 40 %.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 4. december 2016

  4. december 2016

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  V hlbšej časti profilu je začínajúce sucho na západe krajiny. V celom profile je nanajvýš znížená úroveň vlhkosti v pôde. Relatívne nasýtenie slabo stúplo. Najmenej je 30 % na Záhorí. V celom pôdnom profile je to 50 %.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 27. november 2016

  27. november 2016

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Intenzita sucha na úrovni S1 až S2 je ojedinele v západnej časti krajiny v celom pôdnom profile. Relatívne nasýtenie pokleslo v povrchovej vrstve na východe, ale aj na západe. V hlbšej časti profilu nie sú zmeny až také výrazné. Na Záhorí je relatívne nasýtenie stále najmenej 30 %.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 20. november 2016

  20. november 2016

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Aj po uplynulom týždni sucho nezasahuje žiadnu oblasť na Slovensku. Znížená úroveň pôdnej vlahy je len v hlbšej časti profilu na veľmi malom území na Záhorí a v Bielych Karpatoch. Relatívne nasýtenie v hlbšej vrstve je najnižšie 30 % na Záhorí. V celom pôdnom profile je na celom území relatívne nasýtenie nad 50 %.
   

  ďalej >

23. október 2016

Stiahnuť close
23. október 2016