Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2010 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 21. máj 2017

  21. máj 2017

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  V povrchovej vrstve došlo k výraznému poklesu pôdnej vlahy. Relatívne nasýtenie je pod 50 % aj na strednom a východnom Slovensku. K zmene došlo aj v hlbšej vrstve. Výrazné sucho sa opäť objavilo na Záhorí, v povrchovej vrstve je mierne sucho aj na strednom Slovensku.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 14. máj 2017

  14. máj 2017

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  V povrchovej aj hlbšej vrstve je na juhozápade mierne sucho. V povrchovej vrstve je zasiahnutá najmä oblasť Bratislavy, v hlbšej časti profilu západná časť Záhoria. Relatívne nasýtenie v povrchovej časti profilu je najnižšie 10-20 % v okolí Bratislavy. V tejto oblasti sa naďalej prehlbuje aj deficit pôdnej vlahy.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 7. máj 2017

  7. máj 2017

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  V povrchovej vrstve je začínajúce sucho len na krajnom juhozápade. V hlbšej časti profilu pretrváva mierne sucho v západnej časti Záhoria. Relatívne nasýtenie pod 50 % je na juhozápade, v okolí Bratislavy, a tiež na Záhorí, kde je zároveň deficit pôdnej vlahy až do -40 mm.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 30. apríl 2017

  30. apríl 2017

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha

  V hlbšej časti profilu je výrazné sucho na Záhorí, oveľa priaznivejšia situácia je však v povrchovej vrstve. Začínajúce sucho pozorujeme len v okolí Pezinka. Relatívne nasýtenie sa zvýšilo na veľkej časti Slovenska, na krajnom juhozápade a ojedinele aj na Východoslovenskej nížine je nasýtenie v hornej vrstve 40-50 %.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 23. apríl 2017

  23. apríl 2017

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  V porovnaní s minulým týždňom sa situácia zlepšila na celom území Slovenska. Na Záhorí je už len mierne sucho, v povrchovej vrstve dokonca je situácia už bez rizika sucha takmer na celom území. Relatívne nasýtenie je najnižšie na juhozápade Podunajskej nížiny, blízko Bratislavy. V hlbšej časti profilu je výrazné sucho na Záhorí a najnižšie hodnoty nasýtenia sú tu na malej ploche len 10-20 %.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 16. apríl 2017

  16. apríl 2017

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Výrazné sucho stále pretrváva na Záhorí, a to aj v hlbšej časti profilu. V povrchovej vrstve pôdy je nanajvýš mierne sucho na malom území na strednom Slovensku a na juhozápade. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve najnižšie 30-40 % na Záhorí, v hlbšej časti profilu je to až 10-20 %.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 9. apríl 2017

  9. apríl 2017

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Vo všeobecnosti sa situácia v porovnaní s minulým týždňom zlepšila. Horšie je na tom opäť Záhorie. Výnimočné sucho sa objavilo v celom profile. Relatívne nasýtenie pokleslo na Záhorí na 10-20 %. Na ostatnom území Slovenska sa zväčšila plocha s relatívnym nasýtením 90-100 %.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 2. apríl 2017

  2. apríl 2017

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Pôdna vlhkosť za posledný týždeň výrazne poklesla takmer na celom území. Výrazné sucho je na Záhorí, pričom v hlbšej časti profilu je ojedinele na severe až výnimočné sucho. Relatívne nasýtenie na Záhorí pokleslo na 20-30 % v povrchovej vrstve a na 30-40 % v hlbšej vrstve.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 26. marec 2017

  26. marec 2017

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  V celom pôdnom profile a v hlbšej vrstve je na juhozápade mierne sucho. V povrchovej vrstve evidujeme nanajvýš začínajúce sucho na Záhorí. Pri relatívnom nasýtení nastali výraznejšie zmeny len v povrchovej vrstve. Na západe Podunajskej nížine sú hodnoty už v intervale 60-70 %.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 19. marec 2017

  19. marec 2017

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Intenzita sucha sa opäť trochu zmiernila. Na juhozápadnom Slovensku je výrazné sucho v hlbšej časti profilu stále v oblasti Malých Karpát a Považí. V povrchovej vrstve je situácia priaznivejšia. Relatívne nasýtenie je najnižšie 40 % v hlbšej časti profilu na západe Záhoria.
   

  ďalej >

15. január 2017

Stiahnuť close
15. január 2017