Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2010 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 5. júl 2020

  5. júl 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  V povrchovej vrstve naďalej sucho nepozorujeme. V hlbšej vrstve je začínajúce sucho najmä na Podunajskej nížine a Ponitrí. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve najnižšie 10-20 % a to lokálne na podhorí Malých Karpát. V celom profile sú najnižšie hodnoty nasýtenia 20-30 %. Deficit pôdnej vlahy je lokálne do -40 mm, na Podunajskej nížine, Ponitrí a Šariši miestami do -20 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 28. jún 2020

  28. jún 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom takmer nezmenila. Začínajúce sucho je len lokálne na Horehroní a Ponitrí. V hlbšej vrstve je začínajúce sucho na približne 14 % plochy. Relatívne nasýtenie je najnižšie 30-40 % na juhu Podunajskej nížiny. Deficit pôdnej vlahy je najviac -60 mm lokálne na strednom Slovensku. Nadbytok vlahy je najviac +60 mm na východnom Slovensku a Záhorí.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 21. jún 2020

  21. jún 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  V povrchovej vrstve je už celé územie Slovenska bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je mierne sucho už len lokálne na juhozápade, Above a Horehroní. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve na väčšine Slovenska nad 90 %. Na juhu Podunajskej nížine je lokálne nasýtenie najmenej 40-50 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac -40 mm lokálne na strednom Slovensku. V povrchovej vrstve je na takmer celom území nadbytok pôdnej vlahy.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 14. jún 2020

  14. jún 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom viditeľne zlepšila na väčšine Slovenska. V povrchovej vrstve je už takmer celé územie bez rizika sucha. Extrémne sucho je v hlbšej vrstve už len ojedinele v Slovenskom Rudohorí a Podtatranskej kotline. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve na krajnom juhozápade najmenej 20-30 %, v celom profile na Záhorí najmenej 30-40 %. Deficit pôdnej vlahy je do -60 mm na strednom Slovensku.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 7. jún 2020

  7. jún 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Extrémne sucho je ešte stále v Slovenskom Rudohorí. Výrazné sucho je ojedinele najmä na juhu Podunajskej nížiny, na Gemeri a Honte, a tiež na Above a Spiši. V povrchovej vrstve je situácia už priaznivá, ale v hlbšej vrstve je extrémne sucho stále na 6 % územia. Relatívne nasýtenie vo vrstve pôdy do 40 cm je najnižšie 10-20 % na juhovýchode Podunajskej nížiny. V celom profile je najnižšie nasýtenie 20-30 % na Záhorí. Deficit pôdnej vlahy je najviac -80 mm v Slovenskom Rudohorí.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 31. máj 2020

  31. máj 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa uplynulý týždeň zlepšila najmä na západnom a severnom Slovensku. Výrazné až výnimočné sucho je miestami v južnej polovici územia. Extrémne sucho je momentálne len v Slovenskom Rudohorí. V hlbšej vrstve je extrémne sucho stále na 8,5 % plochy. Relatívne nasýtenie je najnižšie 20-30 % na Záhorí a Pohroní. V povrchovej vrstve je najnižšie nasýtenie 10-20 % na juhovýchode Podunajskej nížiny. Deficit pôdnej vlahy je až -80 mm v južnej polovici stredného Slovenska.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 24. máj 2020

  24. máj 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa na západnom Slovensku zlepšila len čiastočne, zhoršenie nastalo na východnom Slovensku, najmä v oblasti Spiša a Slovenského Rudohoria. Extrémne sucho je momentálne na 3 % územia. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve na juhu stredného a západného Slovenska ojedinele len 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je na strednom Slovensku až do -80 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 17. máj 2020

  17. máj 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom podstatne zlepšila na väčšine územia. Extrémne sucho je len lokálne v západnej časti východného Slovenska a na juhozápade. Výrazné zlepšenie nastalo v povrchovej vrstve, kde je výrazné až extrémne sucho len ojedinele na juhu Slovenska. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve na juhu Podunajskej nížiny v intervale 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac -80 mm na juhu stredného Slovensku.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 10. máj 2020

  10. máj 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Opäť na väčšine Slovenska nastalo zhoršenie situácie. Extrémne sucho je na 22,7 % územia. Zlepšenie nastalo len na krajnom východe. V povrchovej vrstve je extrémne sucho najviac rozšírené na Podunajskej a Záhorskej nížine a v južnej časti stredného Slovenska. Relatívne nasýtenie pokleslo v povrchovej vrstve pod 10 % na Záhorí. V celom profile nasýtenie kleslo najmä na juhozápadnom Slovensku. Deficit pôdnej vlahy je v oblasti Malých Karpát až -80 mm, na ostatnom území je to miestami do -60 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 3. máj 2020

  3. máj 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Extrémne sucho je v celom pôdnom profile 0 až 100 cm momentálne na 15 % územia. Zhoršenie situácie nastalo v povrchovej vrstve na juhozápadnom Slovensku. Na krajnom východe sa situácia ojedinele zlepšila. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve na juhozápade len 10 až 20 %. Pod hranicou 50 % je nasýtenie v celom profile na približne 1/10 územia. Deficit pôdnej vlahy je najviac -80 mm na Orave, Kysuciach, Spiši a lokálne aj na juhozápade.

  ďalej >