Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2010 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 10. júl 2022

  10. júl 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Extrémne sucho stále pretrváva na juhovýchode Slovenska, v juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny a v juhozápadnej časti stredného Slovenska. Celkovo zasahuje extrémne sucho až 17,7 % územia. Doplnenie vlahy nastalo hlavne vo vrstve pôdy do 40 cm. V hlbšej vrstve je extrémne sucho stále na takmer 30 % územia. Najnižšie hodnoty nasýtenia sú pod hranicou 10 % na juhozápade a juhovýchode Slovenska. Veľmi nízke nasýtenie je aj na Pohroní, Honte a v oblasti Štiavnických vrchov. Deficit pôdnej vlahy je do -80 mm na severe a krajnom východe.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 3. júl 2022

  3. júl 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je už extrémne sucho prítomné na 55 % plochy Slovenska, čo predstavuje najväčšie pokrytie minimálne od roku 2015. Extrémne sucho zasahuje najmä východné a stredné Slovensko, a ojedinele je aj na juhozápade Slovenska. V povrchovej vrstve je extrémne sucho na približne polovici územia, a nachádza sa najmä na východnom Slovensku a v časti stredného Slovenska. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve pod hranicou 10 % až na takmer 2/3 územia, v celom pôdnom profile je to presne 1/3 územia. Deficit pôdnej vlahy je do -100 mm pod Tatrami a na Orave. Deficit do -80 mm je miestami na východnom a strednom Slovensku.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 26. jún 2022

  26. jún 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne sa extrémne sucho nachádza na viac ako jednej tretine územia. Najhoršia situácia je na východnom Slovensku a miestami aj na strednom Slovensku. V povrchovej vrstve je extrémne sucho na väčšine východného Slovenska, a tiež miestami na strednom Slovensku. Relatívne nasýtenie je pod hranicou 10 % na Záhorí, v oblasti Komárna a Nových Zámkov a v južných oblastiach na strednom a východnom Slovensku. Deficit pôdnej vlahy sa nachádza až na 99,5 % celkovej plochy. Hodnoty deficitu do -100 mm sú lokálne na severe stredného a východného Slovenska.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 19. jún 2022

  19. jún 2022

  Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Extrémne sucho sa výrazne rozšírilo a aktuálne zaberá takmer 16 % územia. Najhoršia situácia je na Gemeri, Spiši, Zemplíne a lokálne už aj na Pohroní, Liptove, Orave a severovýchode. Relatívne nasýtenie je najnižšie pod hranicou 10 % na Záhorí a Zemplíne, v hlbšej vrstve pôdy aj v okolí Bratislavy a Nových Zámkov. Deficit pôdnej vlahy je lokálne na Gemeri, Spiši, Zemplíne a Pohroní do -80 mm. Nadbytok vlahy je najviac +5 mm v okolí Tatier, Nízkych Tatier, Žiliny a na Kysuciach. 

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 12. jún 2022

  12. jún 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Extrémne sucho sa naďalej vyskytuje ojedinele, a to najmä na východnom Slovensku. Najhoršia situácia je na krajnom severovýchode, na Spiši, Gemeri a Zemplíne. Relatívne nasýtenie je najnižšie 10-20 %, v hlbšej vrstve pôdy, na Záhorí stále pod hranicou 10 %. Deficit pôdnej vlahy je lokálne na východnom Slovensku do -80 mm. Nadbytok vlahy je najviac +20 mm v okolí Žiliny, Bratislavy a na Kysuciach.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 5. jún 2022

  5. jún 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Výrazné až extrémne sucho sa aktuálne nachádza na približne 1/3 územia. Extrémne sucho zasahuje 2,2 % územia a vyskytuje sa lokálne na strednom a východnom Slovensku. Relatívne nasýtenie je nižšie ako 10 % len lokálne v okolí Senice. Na Podunajskej nížine a lokálne aj na juhu stredného a východného Slovenska sú najnižšie hodnoty nasýtenia 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je miestami na strednom a východnom Slovensku miestami v intervale -60 až -40 mm, lokálne dokonca do -80 mm. Normálne podmienky sú len na 3 % územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 29. máj 2022

  29. máj 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Výrazné až extrémne sucho sa aktuálne nachádza na približne 1/3 územia. Extrémne sucho zasahuje oblasti: východnú časť Podunajskej nížiny, Záhorie, Gemer, Abov, Spiš a Dolný Zemplín. Celkovo to predstavuje 4,3 % územia Slovenska. Relatívne nasýtenie je nižšie ako 10 % na Záhorí a v povrchovej vrstve aj na Podunajskej nížine. Na juhu stredného a východného Slovenska sú najnižšie hodnoty 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je lokálne na Gemeri a Above najviac do -80 mm, na juhu západného a stredného Slovenska do -60 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 22. máj 2022

  22. máj 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Výrazné sucho sa nachádza na juhozápade a juhovýchode Slovenska. Extrémne sucho je lokálne na juhu Gemera a na Dolnom Zemplíne. Relatívne nasýtenie pokleslo pod 10 % lokálne na Záhorí. Na Podunajskej nížine sú najnižšie hodnoty nasýtenia 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy sa nachádza na takmer celom území Slovenska. Najvyššie hodnoty deficitu sú do -60 mm v južnej polovici Slovenska. Normálne podmienky sú len na 3,7 % územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 15. máj 2022

  15. máj 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa predchádzajúci týždeň zhoršila na viacerých miestach. Výnimočné až extrémne sucho sa nachádza lokálne na Podunajskej nížine, Záhorí a juhovýchode Slovenska. Extrémne sucho je v okolí Bratislavy a Stupavy, lokálne aj v okolí Vranova n. Topľou. Výrazné sucho zasahuje až takmer 12 % územia. Relatívne nasýtenie je najnižšie 10-20 % miestami na Podunajskej nížine a Záhorí. V hlbšej vrstve je nasýtenie ojedinele na Záhorí dokonca nižšie ako 10 %. Deficit pôdnej vlahy je na juhu najviac do -60 mm. Na veľkej časti Slovenska je deficit pôdnej vlahy od -5 do -40 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 8. máj 2022

  8. máj 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa na juhozápadnom Slovensku uplynulý týždeň zlepšila, ale ešte stále pretrváva na juhu Podunajskej nížiny výrazné až výnimočné sucho. Výrazné sucho je aj lokálne na východnom Slovensku, v okolí Vranova nad Topľou. Relatívne nasýtenie je najnižšie 10-20 %, v hlbšej vrstve je to ojedinele pod 10 % na Záhorí. Deficit pôdnej vlahy je najviac -60 mm na Podunajskej nížine a ojedinele aj na juhu stredného a východného Slovenska.

  ďalej >

6. marec 2022

Stiahnuť close
6. marec 2022