Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2010 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 20. marec 2016

  20. marec 2016

  Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

  V týždni od 13.3. do 20.3.2016 sa intenzita sucha zvýšila predovšetkým na severozápadnom Slovensku, a tiež na krajnom východe. Zväčšila sa plocha s intenzitou sucha S1. Relatívne nasýtenie pokleslo v povrchovej vrstve. Ojedinele sa pohybujú hodnoty relatívneho nasýtenia na úrovni 60-70 %.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 13. marec 2016

  13. marec 2016

  Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

  V týždni od 6.3. do 13.3.2016 sme zaznamenali zmeny intenzity sucha len v hlbších častiach profilu, kde došlo k zmierneniu sucha na krajnom východe Slovenska. Relatívne nasýtenie však pokleslo v povrchovej vrstve na západnom Slovensku, kde sú už ojedinele hodnoty v intervale 60-70 %.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 6. marec 2016

  6. marec 2016

  Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

  V týždni od 28.2. do 6.3.2016 sa situácia na Slovensku ohľadom relatívneho nasýtenia nezmenila. Vo všetkých pôdnych profiloch je relatívne nasýtenie takmer na celom Slovensku nad 90 %. Intenzita sucha v povrchovej vrstve a tiež v celom profile slabo poklesla.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 28. február 2016

  28. február 2016

  Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

  V týždni od 21.2. do 28.2.2016 sa zvýšila ojedinele intenzita sucha. V celom profile sa mierne sucho vyskytuje na malom území na hornej Orave, vo oblasti Veľkej Fatry a na východe v okolí Sniny. Relatívne nasýtenie pokleslo len v povrchovej vrstve pôdy. Najnižšie hodnoty sú stále na Záhorí.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 21. február 2016

  21. február 2016

  Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

  V týždni 14.2. až 21.2.2016 sa zvýšila pôdna vlhkosť na celom území Slovenska. Podľa intenzity sucha sa sucho nevyskytuje na celom území vo všetkých pôdnych profiloch. Relatívne nasýtenie dosahuje len na veľmi malom území na Záhorí hodnoty 60-90 %, inde sú pôdy úplne nasýtené.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 14. február 2016

  14. február 2016

  Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

  V týždni od 7.2. do 14.2.2016 sa stav vlhkosti v pôde zvýšil na celom území. Len veľmi malé územia na severozápade majú intenzitu sucha najviac S1. Relatívne nasýtenie je 90-100 % takmer na celom území. Hodnoty okolo 60 % sú len ojedinele na Záhorí.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 7.február 2016

  7.február 2016

  Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

  V týždni od 31.1. do 7.2.2016 sa situácia ohľadom sucha zmenila len nepatrne. V hlbšej časti pôdy je intenzita sucha S2 len na malom území na Považí a strednom Slovensku. V celom pôdnom profile je intenzita sucha najviac S1. Relatívne nasýtenie je takmer na celom území nad 90 %.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 31.január 2016

  31.január 2016

  Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

  V týždni od 24.1. do 31.1.2016 nastalo zlepšenie vlahových podmienok. Najviac sa toto zlepšenie prejavilo na severozápadnom Slovensku pri intenzite sucha a na Podunajskej nížine pri relatívnom nasýtení pôdy vlahou. Na zlepšenie vlahových podmienok zareagovala najmä povrchová časť pôdy.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 24.január 2016

  24.január 2016

  Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

  V týždni od 17.1. do 24.1.2016 intenzita sucha sa zvýšila na severozápade a krajnom východe Slovenska. V celom pôdnom profile je intenzita sucha najviac S2. Mierne sucho sa vyskytuje na Považí a v oblasti Kysúc. Relatívne nasýtenie pokleslo na Podunajskej nížine. V povrchovej vrstve pôdy je situácia o niečo horšia ako uplynulý týždeň.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 17. január 2016

  17. január 2016

  Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

  V týždni od 10. do 17.1.2016 sa situácia opäť zlepšila. Intenzita sucha sa zmiernila aj v hlbších častiach pôdneho profilu. Relatívne nasýtenie stúplo prakticky na celom území. Až 96 % územia má relatívne nasýtenie vyššie ako 90 %.
   

  ďalej >