Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2010 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 6. november 2016

  6. november 2016

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  V uplynulom týždni sa neudiali veľké zmeny pôdnej vlhkosti. V hlbších častiach profilu sa vlhkosť naďalej dopĺňa na Záhorí. Najnižšie hodnoty sú už nad 20 %. V celom profile je na malej ploche relatívne nasýtenie 40 %. Takmer celé územie Slovenska je bez rizika sucha.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 30. október 2016

  30. október 2016

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Znížená úroveň pôdnej vlahy (S0) sa vyskytuje len v hlbšej časti profilu na malom území na Záhorí a v okolí Bratislavy. Relatívne nasýtenie je v hlbšej časti pôdy stále 10-20 % na Záhorí. V plytšej vrstve sú hodnoty oveľa vyššie, najmenej 60 % na Záhorí a východne od Bratislavy.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 23. október 2016

  23. október 2016

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Na celom území je aktuálne riziko sucha nulové. V hlbšej časti pôdy je nanajvýš začínajúce sucho na Záhorí. Relatívne nasýtenie stúplo hlavne v povrchovej vrstve, v hlbšej časti pôdy sa vlhkosť na Záhorí len pomaly dopĺňa. Najnižšie hodnoty sú stále v intervale 10-20 %.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 16. október 2016

  16. október 2016

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  V týždni od 9.10. do 16.10.2016 sa situácia zmenila len nepatrne. Takmer celé Slovensko je bez rizika sucha. Čiastočne sa doplnila vlhkosť v pôde na juhozápade. Relatívne nasýtenie v hlbšej časti pôdy je na celom území už nad 10 %, a to aj na Záhorí. V celom pôdnom profile sú najnižšie hodnoty 30 %.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 9. október 2016

  9. október 2016

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  V týždni od 2.10. do 9.10.2016 sa vlhkosť v pôde doplnila najmä v povrchovej vrstve. Situácia sa výrazne zlepšila na juhozápade, kde je nanajvýš začínajúce sucho. Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve výrazne stúplo prakticky na celom území.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 2. október 2016

  2. október 2016

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  V uplynulom týždni sa situácia dramaticky zhoršila na krajnom juhozápade krajiny. Relatívne teplé a zároveň suché počasie spôsobilo, že v plytšej vrstve je až extrémne sucho. Mierne sucho sa rozširuje aj na severovýchode a juhu východného Slovenska. Relatívne nasýtenie je naďalej v hlbšej vrstve na Záhorí pod 10 %.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 25. september 2016

  25. september 2016

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  V porovnaní s minulým týždňom sa situácia viditeľne zhoršila na krajnom juhozápade Slovenska, ale aj na severovýchode a v oblasti Abova. Na krajnom juhozápade, blízko Bratislavy, je v povrchovej vrstve už výrazné sucho. V hlbšej vrstve je začínajúce až mierne sucho na severovýchode. Relatívne nasýtenie je 10-20 % na Záhorí, v hlbšej vrstve však je sucho výraznejšie.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 18. september 2016

  18. september 2016

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Intenzita sucha je najviac na úrovni S2. V povrchovej vrstve je zasiahnutý suchom najmä krajný juhozápad, v hlbšej vrstve je mierne sucho na malých územiach na severovýchode. Relatívne nasýtenie je najnižšie na Záhorí a v okolí Malých Karpát. V hlbšej vrstve pôdy až takmer 1 % plochy je pod hranicou 10 %.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 11. september 2016

  11. september 2016

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:
  Intenzita sucha je v celom pôdnom profile najviac na úrovni začínajúceho sucha (S1). V hlbšej časti profilu je stále na krajnom juhovýchode mierne sucho. Relatívne nasýtenie má veľmi nízke hodnoty pod 10 % v hlbšej časti profilu na Záhorí. V povrchovej vrstve je situácia oveľa priaznivejšia. Bod zníženej dostupnosti je v tejto vrstve na ¼ územia.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 4. september 2016

  4. september 2016

  Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  V uplynulom týždni sa zhoršila situácia hlavne v povrchovej vrstve v oblastiach s pôdou s nízkou hodnotu využiteľnej vodnej kapacity. Preto je v povrchovej vrstve už výrazné sucho v pohoriach na strednom a severnom Slovensku. Začínajúce sucho sa rozširuje na východe. Relatívne nasýtenie je najnižšie na Zahorí, naopak najvlhkejšie podmienky sú na Spiši v okolí Popradu.
   

  ďalej >

25. september 2016

Stiahnuť close
25. september 2016