Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2010 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 26. jún 2016

  26. jún 2016

  Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

  V uplynulom týždni sa intenzita sucha opäť zhoršila. Extrémne sucho postihuje viac ako  10 % územia. Najviac sú zasiahnuté okresy na východe Slovenska. Relatívne nasýtenie sa taktiež znížilo, a to najmä v povrchovej vrstve. Na približne 1 % plochy je pôda takmer úplne vyschnutá.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 19. jún 2016

  19. jún 2016

  Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

  V týždni od 12.6. do 19.6.2016 sa opäť zhoršili vlhkostné podmienky na východnom Slovensku. Oblasť s extrémnym suchom sa rozširuje ďalej na severozápad a pokrýva už 2 % celkovej plochy. Výrazne zhoršené podmienky v porovnaní s minulým týždňom sú aj v oblasti Abova. Najnižšie hodnoty relatívneho nasýtenia ojedinele dosahujú 10-20 %.

   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 12. jún 2016

  12. jún 2016

  Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:
  V týždni od 5.6. do 12.6.2016 sa zhoršila situácia na východe, a to platí ako aj pre krajný východ, tak aj pre Spiš a Šariš. Na východnom Slovensku ide ojedinele o extrémne sucho. Najhoršia situácia je v okresoch Snina, Humenné, ale aj Michalovce a Sobrance. Zatiaľ, čo na východe je situácia kritická, na juhozápade je naďalej vlhko a bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie na Východoslovenskej nížine dosahuje v povrchovej vrstve hodnoty okolo 10-20 %.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 5. jún 2016

  5. jún 2016

  Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:
  V poslednom týždni sme opäť zaznamenali zvýraznenie rozdielov medzi západom a východom krajiny. Na západe sú podmienky podstatne lepšie v porovnaní s predminulým týždňom. Na východe je situácia opačná. Tu sa sucho ďalej rozširuje smerom na sever. Mierne sucho je už aj na severovýchode. Relatívne nasýtenie v okrese Humenné je v povrchovej vrstve 20-30 %.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 29. máj 2016

  29. máj 2016

  Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

  V týždni od 22.5. do 29.5. 2016 sa sucho vo východnej časti Slovenska opäť rozšírilo do viacerých oblastí. Najhoršia situácia je stále na východe Zemplína, kde je výrazné sucho. Relatívne nasýtenie je v celom profile stále najnižšie na Záhorí. V povrchovej vrstve sú najnižšie hodnoty na východe a tiež v oblasti Gemeru a Záhoria.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 22. máj 2016

  22. máj 2016

  Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

  V týždni od 15.5. do 22.5.2016 sa intenzita sucha na juhovýchode opäť zhoršila. V celom profile je tu ojedinele mierne sucho. Na približne 88 % územie však stále sucho nie je. Relatívne nasýtenie sa znížilo predovšetkým v povrchovej vrstve. Najnižšie hodnoty len 20-30 % sú na Záhorí.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 15. máj 2016

  15. máj 2016

  Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

  V týždni od 8.5. do 15.5.2016 sa intenzita výrazne zmiernila najmä v povrchovej vrstve. Výnimočné sucho sa však ešte stále vyskytuje v hlbšej časti profilu na krajnom východe Slovenska. Relatívne nasýtenie je na väčšine územia vyššie ako 70 %. Len nepatrné zlepšenie sme zaznamenali na krajnom východe. Tu a tiež na Záhorí sú hodnoty stále okolo 50 %.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 8. máj 2016

  8. máj 2016

  Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

  V týždni od 1.5. do 8.5.2016 sa intenzita sucha zvýšila na východnom Slovensku. Na krajnom východe je už na malom území až extrémne sucho. Naopak, na Podunajskej nížine sa intenzita sucha zmiernila. Relatívne nasýtenie pokleslo v oblasti Zemplína, a tiež na severe Slovenska. Na juhozápade sa miestami jeho hodnoty zvýšili.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 1. máj 2016

  1. máj 2016

  Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

  V týždni od 24.4. do 1.5.2016 sa intenzita sucha zmiernila na miestach, ktoré sú zasiahnuté suchom. Zlepšenie nastalo najmä v povrchovej vrstve pôdy. V hlbšej časti profilu je stále na krajnom východe výrazné sucho (S3). Relatívne nasýtenie pokleslo v suchých oblastiach, naopak vo vlhkých oblastiach na severe sa hodnoty zvýšili. Rozdiely sa tak medzi suchými a vlhkými oblasťami ešte viacej zvýraznili.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 24.apríl 2016

  24.apríl 2016

  Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

  V týždni od 17.4. do 24.4.2016 sa intenzita sucha zvýšila takmer na celom území. Rozširovanie intenzity sucha S3 - výrazné sucho prebieha na východe Slovenska. Mierne sucho (S2) sa rozširuje okrem východu, aj na juhu Banskobystrického kraja a sčasti v Nitrianskom a Žilinskom kraji. Relatívne nasýtenie pokleslo najmä v povrchovej vrstve. V povrchovej časti pôdy je relatívne nasýtenie ojedinele na Podunajskej a Východoslovenskej nížine pod 30 %.
   

  ďalej >