Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2010 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 29. máj 2016

  29. máj 2016

  Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

  V týždni od 22.5. do 29.5. 2016 sa sucho vo východnej časti Slovenska opäť rozšírilo do viacerých oblastí. Najhoršia situácia je stále na východe Zemplína, kde je výrazné sucho. Relatívne nasýtenie je v celom profile stále najnižšie na Záhorí. V povrchovej vrstve sú najnižšie hodnoty na východe a tiež v oblasti Gemeru a Záhoria.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 22. máj 2016

  22. máj 2016

  Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

  V týždni od 15.5. do 22.5.2016 sa intenzita sucha na juhovýchode opäť zhoršila. V celom profile je tu ojedinele mierne sucho. Na približne 88 % územie však stále sucho nie je. Relatívne nasýtenie sa znížilo predovšetkým v povrchovej vrstve. Najnižšie hodnoty len 20-30 % sú na Záhorí.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 15. máj 2016

  15. máj 2016

  Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

  V týždni od 8.5. do 15.5.2016 sa intenzita výrazne zmiernila najmä v povrchovej vrstve. Výnimočné sucho sa však ešte stále vyskytuje v hlbšej časti profilu na krajnom východe Slovenska. Relatívne nasýtenie je na väčšine územia vyššie ako 70 %. Len nepatrné zlepšenie sme zaznamenali na krajnom východe. Tu a tiež na Záhorí sú hodnoty stále okolo 50 %.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 8. máj 2016

  8. máj 2016

  Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

  V týždni od 1.5. do 8.5.2016 sa intenzita sucha zvýšila na východnom Slovensku. Na krajnom východe je už na malom území až extrémne sucho. Naopak, na Podunajskej nížine sa intenzita sucha zmiernila. Relatívne nasýtenie pokleslo v oblasti Zemplína, a tiež na severe Slovenska. Na juhozápade sa miestami jeho hodnoty zvýšili.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 1. máj 2016

  1. máj 2016

  Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

  V týždni od 24.4. do 1.5.2016 sa intenzita sucha zmiernila na miestach, ktoré sú zasiahnuté suchom. Zlepšenie nastalo najmä v povrchovej vrstve pôdy. V hlbšej časti profilu je stále na krajnom východe výrazné sucho (S3). Relatívne nasýtenie pokleslo v suchých oblastiach, naopak vo vlhkých oblastiach na severe sa hodnoty zvýšili. Rozdiely sa tak medzi suchými a vlhkými oblasťami ešte viacej zvýraznili.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 24.apríl 2016

  24.apríl 2016

  Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

  V týždni od 17.4. do 24.4.2016 sa intenzita sucha zvýšila takmer na celom území. Rozširovanie intenzity sucha S3 - výrazné sucho prebieha na východe Slovenska. Mierne sucho (S2) sa rozširuje okrem východu, aj na juhu Banskobystrického kraja a sčasti v Nitrianskom a Žilinskom kraji. Relatívne nasýtenie pokleslo najmä v povrchovej vrstve. V povrchovej časti pôdy je relatívne nasýtenie ojedinele na Podunajskej a Východoslovenskej nížine pod 30 %.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 17. apríl 2016

  17. apríl 2016

  Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

  V týždni od 10.4. do 17.4.2016 sa intenzita sucha na krajnom východe zmiernila. Zvýšenie intenzity sucha sme však zaznamenali na juhu Nitrianskeho a v západnej časti Banskobystrického kraja, kde už je to na úrovni mierneho sucha. Relatívne nasýtenie sa v horských oblastiach na strednom a východnom Slovensku zvýšilo, no na Podunajskej a Východoslovenskej nížine pokleslo. V povrchovej vrstve je relatívne nasýtenie v oblasti Hurbanova dokonca menej ako 30 %.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 10. apríl 2016

  10. apríl 2016

  Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

  V týždni od 3.4. do 10.4.2016 sa situácia ohľadom intenzity sucha zhoršila vo východnej časti Slovenska, ale na západe intenzita sucha poklesla. Bez rizika sucha je v celom pôdnom profile najmä oblasť severnej polovice Záhorskej nížiny a Myjavy. Relatívne nasýtenie sa zvýšilo najmä v severnej polovici územia. V povrchovej časti pôdy je bod zníženej dostupnosti na veľkej časti Podunajskej a Východoslovenskej nížiny a čiastočne na juhu stredného Slovenska.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 3. apríl 2016

  3. apríl 2016

  Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

  V týždni od 27.3. do 3.4.2016 sa situácia zhoršila na väčšine územia Slovenska. Intenzita sucha stúpla najmä v severnej polovici územia, na západe a krajnom východe. Najvyšší stupeň intenzity je S3, čo predstavuje výrazné sucho. Relatívne nasýtenie pokleslo najmä v plytšej časti profilu. Bod zníženej dostupnosti sa vyskytuje už na približne 7 % celkovej plochy.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 27. marec 2016

  27. marec 2016

  Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

  V týždni od 20.3. do 27.3.2016 sa intenzita sucha zvýraznila najmä v povrchovej vrstve. Stále však približne 2/3 územia je bez rizika. Relatívne nasýtenie významne pokleslo v povrchovej vrstve, kde ojedinele sú hodnoty len okolo 40 %.
   

  ďalej >