Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2010 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 22. november 2015

  22. november 2015

   Situácia pôdnej vlhkosti a intenzity sucha:

  V týždni 15.11. až 22.11.2015 sa situácia ohľadom pôdnej vlhkosti výrazne zlepšila oproti predchádzajúcemu týždňu. V hlbšej vrstve je stav počiatočného sucha len ojedinele na severozápade a východe Slovenska, v plytšej vrstve pôdy sucho nie je prakticky už na celom území.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 15. november 2015

  15. november 2015

  Situácia pôdnej vlhkosti a intenzity sucha:

  V týždni 8.11. až 15.11.2015 sa situácia ohľadom sucha veľmi nezmenila. Určitú zmenu pozorujeme najmä v povrchovej vrstve pôdy, kde sa na niektorých miestach na krajnom severe zvýšila intenzita sucha, a tiež pokleslo relatívne nasýtenie pôdy. V hlbšej časti profilu je situácia stabilizovaná.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 8. november 2015

  8. november 2015

  Situácia pôdnej vlhkosti a intenzity sucha:

  V týždni od 1. do 8.11.2015 došlo k miernemu zhoršeniu situácie hlavne v povrchovej časti pôdneho profilu. Podľa intenzity sucha sa extrémne sucho vyskytuje stále na severozápade Slovenska v oblasti Považia a Kysúc. Väčšina územia Slovenska je bez rizika sucha prípadne ide o len zníženú úroveň pôdnej vlahy. V povrchovej vrstve sucha sme zaznamenali úbytok množstva vlahy najmä na severe Slovenska.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 1. november 2015

  1. november 2015

  Situácia pôdnej vlhkosti a intenzity sucha:

  V týždni od 25.10. do 1.11.2015 sme zaznamenali zhoršenie stavu intenzity sucha aj zníženie relatívneho nasýtenia pôd. Toto zhoršenie sa prejavilo najmä v povrchovej vrstve pôdy. Významne sa zmenšila plocha s relatívnym nasýtením nad 90 % a to prakticky na celom území Slovenska. Na Kysuciach a hornom Považí pribudli oblasti s intenzitou extrémneho sucha v hlbšej časti profilu.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 25. október 2015

  25. október 2015

  Situácia pôdnej vlhkosti a intenzity sucha:

  V týždni 18.10. až 25.10.2015 sa intenzita sucha znížila najmä v hlbších vrstvách pôdy. Na Kysuciach však ešte stále nájdeme malé územie, kde je extréme sucho v hlbšej časti pôdy. Relatívne nasýtenie pôdy vlahou výrazne pokleslo v povrchovej časti pôdy, zatiaľ čo v hlbšej časti pôdy pribudli plochy s relatívnym nasýtením vyšším ako 70 %.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 18. október 2015

  18. október 2015

  Situácia pôdnej vlhkosti a intenzity sucha:

  V týždni od 11.10. do 18.10.2015 sa situácia ohľadom pôdnej vlahy zlepšila prakticky na celom území Slovenska. Relatívne nasýtenie pôd taktiež stúplo. Povrchová vrstva je úplne nasýtená približne na 80 % územia. V hlbších vrstvách je úplné nasýtenie na menšom území, približne 50 %.

  ďalej >