Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2010 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 8. máj 2022

  8. máj 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa na juhozápadnom Slovensku uplynulý týždeň zlepšila, ale ešte stále pretrváva na juhu Podunajskej nížiny výrazné až výnimočné sucho. Výrazné sucho je aj lokálne na východnom Slovensku, v okolí Vranova nad Topľou. Relatívne nasýtenie je najnižšie 10-20 %, v hlbšej vrstve je to ojedinele pod 10 % na Záhorí. Deficit pôdnej vlahy je najviac -60 mm na Podunajskej nížine a ojedinele aj na juhu stredného a východného Slovenska.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 1. máj 2022

  1. máj 2022

   Aktuálny stav pôdneho sucha:

  Výnimočné až extrémne sucho sa nachádza na Podunajskej nížine a Záhorí. Extrémne sucho zasahuje 1,7 % a vyskytuje sa na krajnom juhozápade a vo východnej časti Podunajskej nížiny. Relatívne nasýtenie je na Záhorí lokálne nižšie ako 10 %, na Podunajskej nížine je najnižšie 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je lokálne na Podunajskej nížine do -80 mm. Nadbytok vlahy je najviac +40 mm, lokálne na strednom Slovensku.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 24. apríl 2022

  24. apríl 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Výnimočné až extrémne sucho sa stále nachádza ojedinele na Podunajskej nížine a Záhorí. Extrémne sucho je lokálne v okolí Stupavy, Bratislavy, Pezinka, Galanty a Levíc. Relatívne nasýtenie je v týchto oblastiach najnižšie 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac -80 mm v okolí Pezinka. Na Podunajskej nížine je deficit väčšinou -40 až -60 mm. Nadbytok vlahy je najviac +20 mm ojedinele na strednom a východnom Slovensku.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 17. apríl 2022

  17. apríl 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Uplynulý týždeň sa situácia viditeľne zhoršila na juhozápadnom Slovensku. Na Podunajskej nížine a na juhu Záhoria je v povrchovej vrstve už extrémne sucho. V celom pôdnom profile extrémne sucho zasahuje 1,6 % územia. Relatívne nasýtenie je v spomínaných oblastiach najnižšie v intervale 10-20 % a deficit pôdnej vlahy je -40 až -60 mm, lokálne v okolí Pezinka a Levíc až do -80 mm. Nadbytok vlahy je najviac +40 mm na Liptove.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 10. apríl 2022

  10. apríl 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Mierne až výrazné sucho sa aktuálne nachádza len na juhozápadnom Slovensku. Výrazné sucho je na 5 % celkovej plochy a nachádza sa na juhozápade Podunajskej nížiny. Relatívne nasýtenie je najnižšie 20-30 % na Podunajskej a Záhorskej nížine. V hlbšej vrstve je lokálne nasýtenie v okolí Bratislavy stále len 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je -40 až -60 mm na väčšine Podunajskej nížiny a na Považí. V okolí Pezinka a Modry je deficit lokálne -60 až -80 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 3. apríl 2022

  3. apríl 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa uplynulý týždeň významne zlepšila na väčšine územia Slovenska. Extrémne sucho sa už nenachádza nikde a na juhozápade ostalo len ojedinele výrazné sucho. Relatívne nasýtenie je na Záhorskej a Podunajskej nížine najnižšie v intervale 20-30 %, v povrchovej vrstve to je ešte lokálne 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je v okolí Pezinka a Modry do -80 mm, inde na Podunajskej nížine najviac do -60 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 27. marec 2022

  27. marec 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa za posledný týždeň ešte viacej zhoršila. Výrazné až extrémne sucho zasahuje aktuálne celkovo 27 % územia Slovenska. Extrémne pôdne sucho je na Záhorí, v oblasti Pezinka, na Kysuciach, Podpoľaní a Gemeri. V povrchovej vrstve je extrémne sucho až na 6 % územia. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty 10-20 %, v povrchovej vrstve je to dokonca pod 10 %. Najnižšie hodnoty nasýtenia sú na Záhorí. Deficit pôdnej vlahy je na Podunajskej nížine miestami -60 až -80 mm, lokálne v okolí Pezinka do -100 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 20. marec 2022

  20. marec 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Výnimočné až extrémne sucho sa lokálne nachádza na Záhorí, Kysuciach, Podpoľaní a Gemeri. Extrémne sucho je celkovo na 0,4 % územia. Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve kleslo na Záhorí na hodnoty v intervale 10-20 %, lokálne je to dokonca už pod 10 %. V celom pôdnom profile je najnižšie nasýtenie 20-30 % na Podunajskej a Záhorskej nížine. Deficit pôdnej vlahy je do -80 mm na Podunajskej nížine a do -60 mm na juhu stredného a východného Slovenska.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 13. marec 2022

  13. marec 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Extrémne sucho sa aktuálne nachádza už na 0,6 % celkovej plochy. Najhoršia situácia je na Záhorí, Kysuciach a Podpoľaní. Významné zhoršenie nastalo najmä v povrchovej vrstve, kde je extrémne sucho už na 2,6 % územia. Relatívne nasýtenie je najnižšie 20-30 % miestami na Podunajskej nížine. V povrchovej vrstve je na Záhorí nasýtenie ojedinele len 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je na Podunajskej nížine v intervale -60 až -80 mm. Na juhu východného a stredného Slovenska je deficit najviac -60 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 6. marec 2022

  6. marec 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Na Záhorí je aktuálne lokálne už extrémne sucho. Výrazné až výnimočné sucho je okrem Záhoria, aj na Podunajskej nížine, Gemeri a Above. Relatívne nasýtenie je ojedinele na Podunajskej nížine v intervale 20-30 %. Na juhu stredného a východného Slovenska je len lokálne nasýtenie najmenej 30-40 %. Deficit pôdnej vlahy je na Podunajskej nížine ojedinele -60 až -80 mm. Na juhu stredného a východného Slovenska je deficit najviac -60 mm.

  ďalej >