Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2010 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 20. jún 2021

  20. jún 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom výrazne zhoršila. Na strednom a východnom Slovensku je lokálne až extrémne sucho. Zhoršenie sa prejavilo najmä v povrchovej vrstve. Extrémne sucho je v horných 40 cm pôdneho profilu na približne 8 % územia Slovenska. Extrémne sucho sa nachádza najmä na Orave a v západnej časti východného Slovenska. Relatívne nasýtenie je na Záhorí, juhu Podunajskej nížiny a na Zemplíne ojedinele nižšie ako 10 %. Deficit pôdnej vlahy je ojedinele na strednom a východnom Slovensku najviac -60 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 13. jún 2021

  13. jún 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne sa začínajúce sucho nachádza na takmer 7 % územia. V povrchovej vrstve je mierne až výrazné sucho najmä v západnej časti východného Slovenska. Relatívne nasýtenie je najnižšie v intervale 20-30 % na Záhorskej, Podunajskej a lokálne aj na Východoslovenskej nížine. Deficit pôdnej vlahy je najviac -40 mm ojedinele na východnom a strednom Slovensku.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 6. jún 2021

  6. jún 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Začínajúce sucho sa už objavilo na severe stredného Slovenska a krajnom východe. V povrchovej vrstve je lokálne mierne sucho na Orave a v oblasti Nízkych Tatier. Relatívne nasýtenie je najnižšie 20-30 % ojedinele na Záhorí. V povrchovej vrstve je nasýtenie na Záhorí lokálne 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy do -20 mm je na 16,5 % celkovej plochy. Na Podunajskej nížine je ojedinele nadbytok vlahy až +60 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 30. máj 2021

  30. máj 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aj tento týždeň je celé územie Slovenska bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie je najnižšie 30-40 % na Záhorí a Zemplíne. Na Podunajskej nížine je nasýtenie najnižšie 40-50 %. Deficit pôdnej vlahy je na strednom Slovensku lokálne do -20 mm. Nadbytok vlahy je na väčšine územia. Najvyššie hodnoty sú +80 mm na juhozápade Slovenska a na Šariši.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 23. máj 2021

  23. máj 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Celé územie Slovenska je momentálne už bez rizika sucha. V celom pôdnom profile je relatívne nasýtenie na krajnom juhozápade najnižšie 40-50 %. V hlbšej vrstve je na Záhorí, v okolí Bratislavy a na Zemplíne, nasýtenie ojedinele v intervale 30-40 %. Deficit pôdnej vlahy sa už v celom pôdnom profile nikde nenachádza. Nadbytok vlahy je až +80 mm v severnej časti Podunajskej nížiny a v okolí Prešova.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 16. máj 2021

  16. máj 2021

   Stav pôdnej vlahy sucha:

  Aktuálne je len lokálne začínajúce sucho v hlbšej vrstve na strednom a západnom Slovensku. Relatívne nasýtenie je v celom pôdnom profile najnižšie 30-40 % lokálne na Záhorí, Zemplíne a v okolí Bratislavy. Deficit pôdnej vlahy je lokálne v okolí Žiaru nad Hronom a Lučenca najviac -20 mm. Na veľkej časti územia Slovenska je nadbytok vlahy. Najvyšší nadbytok je až +80 mm v okolí Stropkova.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 9. máj 2021

  9. máj 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Začínajúce až mierne sucho sa nachádza najmä na juhozápadnom Slovensku a juhu stredného Slovenska. V povrchovej vrstve je začínajúce sucho na 8 % územia. Relatívne nasýtenie je v horných 40 cm pôdy na Záhorí pod hranicou 10 %. V celom pôdnom profile je najnižšie nasýtenie 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je lokálne na západnom a strednom Slovensku najvyšší -40 mm. Nadbytok vlahy na severovýchode je až +60 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 2. máj 2021

  2. máj 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je začínajúce sucho len lokálne na juhozápadnom Slovensku. Relatívne nasýtenie je najnižšie 20-30 % na Záhorí. V povrchovej vrstve je na Záhorí najnižšie nasýtenie v intervale 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac -40 mm lokálne na Pohroní a v oblasti Pezinka a Modry. Normálne vlahové podmienky sú na takmer 30 % územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 25. apríl 2021

  25. apríl 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Momentálne sa na väčšine územia Slovenska sucho nenachádza. Začínajúce sucho je len lokálne na strednom a západnom Slovensku. Mierne sucho je len v okolí Žiaru nad Hronom. Relatívne nasýtenie je na Záhorí najnižšie 20-30 % a na Podunajskej nížine 40-50 %. Deficit pôdnej vlahy je ojedinele na strednom a západnom Slovensku do -40 mm. Nadbytok vlahy je najvyšší na severovýchode, až +80 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 18. apríl 2021

  18. apríl 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom zlepšila na viacerých miestach. Momentálne je začínajúce sucho v celom pôdnom profile len lokálne na Pohroní. Relatívne nasýtenie je najnižšie 40-50 % na Záhorí a juhozápade Podunajskej nížiny. Na približne polovici územia Slovenska je nasýtenie vyššie ako 90 %. Deficit pôdnej vlahy sa tiež zmiernil. Len lokálne na Pohroní ostal ešte deficit vlahy do -40 mm.

  ďalej >

28. marec 2021

Stiahnuť close
28. marec 2021