Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2010 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 27. február 2022

  27. február 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Výrazné sucho sa čoraz viac rozširuje na Podunajskej nížine, Záhorí, Gemeri a Above. K nedeli 27.2.2022 výrazné sucho zasahovalo až 9 % územia. V povrchovej vrstve pôdy je na Záhorí už extrémne sucho. Relatívne nasýtenie je na juhu Podunajskej nížiny v intervale 20-30 %, v povrchovej vrstve pôdy sú najnižšie hodnoty v intervale 30-40 %. Deficit pôdnej vlahy je na Podunajskej nížine do -80 mm. Na juhu východného a stredného Slovenska je deficit najviac -60 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 20. február 2022

  20. február 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Výrazné sucho je aktuálne len na juhu a juhozápade Podunajskej nížiny. Na strednom a východnom Slovensku je len ojedinele mierne sucho. Relatívne nasýtenie je najnižšie 20-30 % v okolí Hurbanova, Nových Zámkov a Bratislavy. Deficit pôdnej vlahy je na juhozápade lokálne až do -80 mm. Deficit do -60 mm je okrem Podunajskej nížiny, aj na Above, Zemplíne a Honte.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 13. február 2022

  13. február 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Mierne až výrazné sucho sa aktuálne nachádza na juhu stredného a západného Slovenska, pričom najhoršia situácia je na juhu Podunajskej nížiny, Honte a v oblasti Krupinskej planiny. Výrazné sucho zasahuje celkovo až 5 % územia. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty 20-30 % v okolí Hurbanova, Nových Zámkov a Bratislavy. Deficit pôdnej vlahy je na juhu Podunajskej nížiny lokálne až do -80 mm. Na juhu stredného a východného Slovenska je to ojedinele najviac do -60 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 6. február 2022

  6. február 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je výrazné sucho rozšírené na 3,2 % územia Slovenska. Najhoršia situácia je na juhu Podunajskej nížiny, Honte, v oblasti Krupiny a Žiaru nad Hronom. Relatívne nasýtenie je v okolí Komárna a Hurbanova na úrovni 20-30 %. V hlbšej vrstve je ešte stále lokálne nasýtenie na juhu Podunajskej nížiny v intervale 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy v intervale -40 až -60 mm je na približne 1/10 územia. Najvyšší deficit pôdnej vlahy je na juhu Podunajskej nížiny, Pohroní, Honte a Above.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 30. január 2022

  30. január 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Výrazné sucho sa aktuálne nachádza v južnej časti stredného a západného Slovenska. Suchom rôznej intenzity je zasiahnutých spolu približne 20 % územia. Relatívne nasýtenie je najnižšie v intervale 20-30 % na juhu Podunajskej nížiny. V povrchovej vrstve je najnižšie nasýtenie v intervale 40-50 %, v hlbšej vrstve je to 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je na Podunajskej nížine, Pohroní a Honte v intervale -40 až -60 mm. Nadbytok vlahy je do +40 mm na severovýchode a lokálne aj na Záhorí.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 23. január 2022

  23. január 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Začínajúce až mierne sucho sa nachádza najmä na juhu stredného a západného Slovenska. V oblasti Krupiny je lokálne až výrazné sucho. Najnižšie relatívne nasýtenie je v intervale 20-30 % na juhu Podunajskej nížiny. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší do -60 mm na Podunajskej nížine a ojedinele aj na juhu stredného Slovenska. Nadbytok vlahy je najviac +40 mm na Záhorí a na severovýchode.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 16. január 2022

  16. január 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Začínajúce sucho je aktuálne na 17 % územia. Mierne sucho evidujeme ojedinele na strednom Slovensku, a na juhu Podunajskej nížiny. Relatívne nasýtenie je najnižšie 30-40 %, a to ojedinele na juhu Podunajskej nížiny a v okolí Bratislavy. V hlbšej vrstve je stále najnižšie nasýtenie v intervale 10-20 % ojedinele na Podunajskej nížine. Deficit pôdnej vlahy je do -60 mm na Podunajskej nížine a Pohroní. Nadbytok vlahy je najvyšší +60 mm na severovýchode.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 9. január 2022

  9. január 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Začínajúce sucho zasahuje najmä južnú časť stredného a západného Slovenska. Celkovo to predstavuje 7 % územia. Mierne sucho je lokálne v oblasti Krupinskej planiny. Najnižšie relatívne nasýtenie je 30-40 % na juhu Podunajskej nížiny a v okolí Bratislavy. V hlbšej vrstve sú hodnoty nasýtenia najnižšie 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac do -60 mm lokálne v okolí Krupiny, Nových Zámkov a Pezinka.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 2. január 2022

  2. január 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Začínajúce sucho aktuálne zasahuje 4,5 % územia. Mierne sucho je len lokálne na juhu stredného Slovenska. Relatívne nasýtenie je najnižšie 30-40 % na juhu Podunajskej nížiny. V hlbšej vrstve sú hodnoty nasýtenia stále na Podunajskej nížine v intervale 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je na juhu stredného Slovenska do -60 mm, na západe a východe je to do -40 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 26. december 2021

  26. december 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je začínajúce až mierne sucho na západnom a strednom Slovensku. V hlbšej vrstve pôdy sa extrémne sucho nachádza na juhu Podunajskej nížiny a v okolí Krupiny. Relatívne nasýtenie je najnižšie 30-40 %, v hlbšej vrstve pôdy je to 10-20 % na Podunajskej nížine. Deficit pôdnej vlahy je do -60 mm na juhozápade a juhu stredného Slovenska. Nadbytok vlahy je najvyšší +60 mm na severovýchode.

  ďalej >