Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2010 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 27. október 2019

  27. október 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Uplynulý týždeň nastalo zhoršenie najmä v povrchovej vrstve. Začínajúce až mierne sucho sa rozšírilo na strednom a západnom Slovensku. V oblasti Tatier a na krajnom severe je až výrazné sucho. Relatívne nasýtenie je najnižšie 20-30 % na juhu Podunajskej nížiny. Deficit vlahy je až -80 mm na krajnom východe.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 20. október 2019

  20. október 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Na juhozápadnom a východnom Slovensku je aktuálne ojedinele zatiaľ len začínajúce sucho. V povrchovej vrstve je mierne sucho na juhu Podunajskej nížiny a v hlbšej vrstve pretrváva lokálne až výrazné sucho na Dolnom Zemplíne. Deficit pôdnej vlahy je na krajnom východe do -60 mm. Relatívne nasýtenie je najnižšie 20-30 % na juhu Podunajskej nížiny.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 13. október 2019

  13. október 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  V povrchovej vrstve a v celom profile sa začínajúce sucho vyskytuje len ojedinele. V hlbšej vrstve je výnimočné sucho ešte stále na juhovýchode. Relatívne nasýtenie je najmenej 20-30 % na juhu Podunajskej nížiny. V hlbšej vrstve je stále nasýtenie najmenej 10-20 % lokálne na juhozápade a juhovýchode. Najvyšší deficit pôdnej vlahy je do -40 mm na krajnom východe a juhu Podunajskej nížiny.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 6. október 2019

  6. október 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Momentálne pozorujeme výrazné sucho len v hlbšej vrstve lokálne na juhovýchodnom Slovensku. V povrchovej vrstve je situácia priaznivá a sucho sa už nikde nevyskytuje. Relatívne nasýtenie je najnižšie 30-40 % v povrchovej vrstve a 10-20 % v hlbšej vrstve lokálne na západnom a východnom Slovensku. Deficit pôdnej vlahy sa zmiernil a na krajnom východe je najviac do -40 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 29. september 2019

  29. september 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Výrazné sucho v profile 0-100 cm stále pretrváva na krajnom východe. V povrchovej vrstve je situácia priaznivejšia a len ojedinele pozorujeme začínajúce sucho. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty v povrchovej vrstve 20-30 % na juhu Podunajskej nížiny, a lokálne aj na Považí a podhorí Malých Karpát. Deficit pôdnej vlahy je do -60 mm na krajnom východe.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 22. september 2019

  22. september 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Výrazné sucho sa opäť rozšírilo na krajnom východe. Na ostatnom území je to väčšinou bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie je najnižšie 10-20 % na juhovýchode, na západe sú najnižšie hodnoty lokálne 20-30 %. Deficit pôdnej vlahy je lokálne až do -80 mm v okolí Sniny a Sobraniec. Nadbytok vlahy je najvyšší do +60 mm na Horehroní a v oblasti Lučenca.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 15. september 2019

  15. september 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je na krajnom východe začínajúce a lokálne až výrazné sucho. Na ostatnom území Slovenska je to v celom profile už bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie je lokálne na juhovýchode najmenej 10-20 %. Nasýtenie sa zvýšilo aj v hlbšej vrstve, a už je takmer na celom území nad 10 %. Deficit pôdnej vlahy je do -60 mm na krajnom východe. Na ostatnom území Slovenska je pôdnej vlahy nadbytok.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 8. september 2019

  8. september 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je mierne sucho len na krajnom východe. Nasýtenie v povrchovej vrstve je na juhovýchode lokálne 10-20 %, na západe najmenej 30-40 %. V hlbšej vrstve je nasýtenie na západe lokálne ešte pod 10 %. Deficit pôdnej vlahy je do -60 mm na krajnom východe.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 1. september 2019

  1. september 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je len lokálne mierne sucho na Hornej Orave. V hlbšej vrstve je ojedinele mierne až výrazné sucho na strednom a západnom Slovensku. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve najnižšie 10-20 % lokálne na Gemeri a Zemplíne. V hlbšej vrstve je nasýtenie ešte stále pod 10 % na západnom Slovensku. Deficit pôdnej vlahy je do -60 mm na krajnom východe, v Slovenskom Rudohorí a na Orave.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 25. august 2019

  25. august 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  V povrchovej vrstve je aktuálne takmer celé územie bez rizika sucha. Mierne až výrazné sucho je ojedinele v hlbšej vrstve na strednom a západnom Slovensku. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty v intervale 10-20 % v oblasti Ponitria a Považia. V hlbšej vrstve je nasýtenie ešte ojedinele aj pod 10 %. Deficit pôdnej vlahy je do -60 mm na krajnom východe, Orave, v Bielych Karpatoch a Slovenskom Rudohorí.

  ďalej >