Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2010 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 18. august 2019

  18. august 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom výrazne zlepšila najmä na severovýchodnom Slovensku. Výrazné až výnimočné sucho je len lokálne v hlbšej vrstve na západnom a strednom Slovensku. V povrchovej vrstve je takmer celé územie bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie v hlbšej vrstve je lokálne na západe pod 10 %, v povrchovej vrstve najmenej 20-30 % v okolí Bratislavy. Deficit pôdnej vlahy je lokálne do -60 mm v oblasti Považia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 11. august 2019

  11. august 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je výrazné až výnimočné sucho už len v hlbšej časti profilu. V povrchovej vrstve je takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve najnižšie 20-30 %, v hlbšej vrstve na západe ojedinele pod 10 %. Deficit pôdnej vlahy je v oblasti Vihorlatu a Levoče lokálne až do -80 mm, pričom výraznejší deficit pozorujeme najmä v hlbšej vrstve pôdy.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 4. august 2019

  4. august 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s prechádzajúcim týždňom opäť čiastočne zlepšila. Na Orave však je v hlbšej vrstve ešte stále extrémne sucho. Výrazné až výnimočné sucho je lokálne aj na západnom a východnom Slovensku. Relatívne nasýtenie sa zvýšilo najmä v povrchovej vrstve. Deficit pôdnej vlahy je lokálne až do -100 mm na Orave a krajnom východe.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 28. júl 2019

  28. júl 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom zlepšila na viacerých miestach. Najviac sa vlaha doplnila na juhozápadnom Slovensku a juhu stredného Slovenska. Extrémne sucho je však stále na Orave, v Strážovských vrchoch a Bielych Karpatoch. Relatívne nasýtenie je pod 10 % v oblasti Strážovských vrchov a Považia. Deficit pôdnej vlahy je stále do -100 mm lokálne na Orave.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 21. júl 2019

  21. júl 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Extrémne sucho stále pretrváva na severe stredného a západného Slovenska, krajnom východe a v Slovenskom Rudohorí. Relatívne nasýtenie je ojedinele na západnom Slovensku a lokálne aj na juhovýchode nižšie ako 10 %. Deficit pôdnej vlahy je lokálne na Orave, Kysuciach a krajnom východe do -100 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 14. júl 2019

  14. júl 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom čiastočne zlepšila, ale stále je na viac ako 8 % plochy extrémne sucho. Najviac zasiahnuté oblasti sú Orava, Kysuce, Turiec, Liptov, Horné Považie a Poloniny. Nasýtenie nižšie ako 50 % je až na ¾ celkovej plochy. Deficit pôdnej vlahy dosahuje hodnoty až -100 mm lokálne na severe stredného Slovenska, do -80 mm na krajnom východe.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 7. júl 2019

  7. júl 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je extrémne sucho až na 19 % celkovej plochy. Situácia sa tak v porovnaní s minulým týždňom opäť zhoršila. Najviac suchom zasiahnuté oblasti sú najmä v severnej polovici Slovenska. Relatívne nasýtenie je pod 10 % ojedinele na západnom a strednom Slovensku. Nasýtenie pokleslo najmä v povrchovej vrstve, kde je nasýtenie pod 50 % už na väčšine územia. Deficit pôdnej vlahy je až -100 mm na Orave.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 30. jún 2019

  30. jún 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Extrémne sucho je ojedinele na severe západného, stredného aj východného Slovenska. Najviac sa zhoršila situácia v povrchovej vrstve v oblasti Oravy. Nasýtenie je už pod 10 % ojedinele na západnom Slovensku. V povrchovej vrstve je nasýtenie pod 50 % na viac ako polovici územia. Deficit pôdnej vlahy je do -80 mm na Orave a krajnom východe.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 23. jún 2019

  23. jún 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Výrazné až extrémne sucho je ojedinele na Orave, Kysuciach, severovýchode a juhovýchode Slovenska. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve najnižšie 20-30 % na Podunajskej nížine, v hlbšej vrstve je nasýtenie najmenej 10-20 % na Záhorí. Deficit pôdnej vlahy je lokálne do -60 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 16. jún 2019

  16. jún 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom výrazne zhoršila. Extrémne sucho sa rozšírilo najmä v povrchovej vrstve, a to na strednom a východnom Slovensku. Relatívne nasýtenie je len okolo 10 % na juhozápade a juhovýchode. Deficit pôdnej vlahy po predchádzajúcom týždni pozorujeme takmer na celom území. Najvyšší deficit je -80 mm na juhu východného Slovenska.

  ďalej >