Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2010 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 26. január 2020

  26. január 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Začínajúce sucho sa opäť rozšírilo na väčšiu plochu Slovenska. Momentálne zasahuje už takmer štvrtinu územia. Mierne až výrazné sucho je najmä na strednom Slovensku a krajnom východe. V hlbšej vrstve je výrazné sucho ojedinele na strednom Slovensku. Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve kleslo až na 40-50 % na rozhraní stredného a východného Slovenska. Deficit pôdnej vlahy do -20 mm je na viac ako polovici územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 19. január 2020

  19. január 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Začínajúce sucho sa postupne rozširuje na čoraz väčšiu plochu. Zhoršenie nastáva najmä v povrchovej vrstve. Mierne sucho evidujeme na strednom Slovensku a krajnom východe. V hlbšej vrstve je stále väčšina Slovenska bez rizika sucha, len na strednom Slovensku je ojedinele výrazné sucho. Relatívne nasýtenie je na takmer celom Slovensku nad 70 %, výnimočne je v intervale 60-70 %. Na približne 60 % plochy Slovenska je deficit vlahy od -5 do -20 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 12. január 2020

  12. január 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Začínajúce sucho je aktuálne na približne 4 % plochy. Mierne sucho je lokálne na strednom Slovensku a krajnom východe. V hlbšej vrstve je výrazné sucho v oblasti Veľkej Fatry. Relatívne nasýtenie je na väčšine územia nad 90 %, na juhozápade ojedinele v intervale 70-90 %. Deficit pôdnej vlahy do -20 mm je na približne 1/10 územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 5. január 2020

  5. január 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Na väčšine Slovenska je to stále bez rizika sucha. Mierne sucho je v oblasti Turca a Veľkej Fatry. V hlbšej vrstve len ojedinele je na strednom Slovensku výrazné sucho. Relatívne nasýtenie je na väčšine územia nad 90 %, na juhozápade od 70 do 90 %. Deficit pôdnej vlahy je do -20 mm na strednom Slovensku. Nadbytok vlahy je na viac ako 1/3 územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 29. december 2019

  29. december 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Na takmer celom území Slovenska nepozorujeme sucho. Len lokálne je začínajúce až mierne sucho na Pohroní a Ponitrí. Relatívne nasýtenie je na väčšine Slovenska nad 90 %, ojedinele na juhozápade a lokálne aj na juhovýchode je nasýtenie v intervale 70-90 %. Na väčšine Slovenska sú normálne vlahové podmienky, resp. nadbytok vlahy.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 22. december 2019

  22. december 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Na väčšine Slovenska sa sucho momentálne nevyskytuje. Mierne až výrazné sucho je len lokálne na Orave a Kysuciach. Relatívne nasýtenie je na väčšine Slovenska nad 90 %, na juhozápade a lokálne aj na juhovýchode je nasýtenie v intervale 60-90 %. Deficit pôdnej vlahy je ojedinele do -20 mm. Nadbytok vlahy je do +60 mm na Šariši a v Juhoslovenskej kotline.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 15. december 2019

  15. december 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Na Kysuciach a Orave je lokálne mierne až výnimočné sucho. Sucho sa začína prejavovať najmä v povrchovej vrstve. Na väčšine územia Slovenska je to však bez rizika sucha. Nasýtenie v pôde je na takmer celom území nad 70 %, na Záhorí lokálne 50-70 %. Deficit pôdnej vlahy je do -40 mm na krajnom juhozápade a do -20 mm, okrem juhozápadu, aj na severozápade Slovenska.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 8. december 2019

  8. december 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Mierne až výrazné sucho sa nachádza lokálne na Kysuciach a Orave. Začínajúce až mierne sucho je aj na Považí a Turci. Relatívne nasýtenie je najnižšie 60-70 %, v hlbšej vrstve na Záhorí a Zemplíne najmenej 40-50 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac -20 mm na približne 12 % celkovej plochy.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 1. december 2019

  1. december 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Už štvrtý týždeň po sebe je na Slovensku priaznivá situácia. Začínajúce sucho je len lokálne v okolí Žiliny a Čadce, na takmer celom území je to bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie je na Záhorí lokálne 50-60 %, na väčšine územia Slovenska je nasýtenie vyššie ako 70 %. Deficit pôdnej vlahy je do -40 mm v okolí Pezinka. V povrchovej vrstve je nadbytok vlahy najmä v južnej časti Slovenska, lokálne je deficit do -20 mm na severozápade.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 24. november 2019

  24. november 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Väčšina územia je stále bez rizika sucha. Začínajúce sucho je v povrchovej vrstve na severozápade. Relatívne nasýtenie je na väčšine územia nad 90 %, na juhozápade a juhovýchode ojedinele od 50 do 70 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac -20 mm, v hlbšej vrstve ešte na krajnom východe do -40 mm.

  ďalej >