Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2010 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 22. november 2020

  22. november 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Začínajúce sucho sa postupne rozširuje najmä na severe a západe Slovenska. V povrchovej vrstve je začínajúcim suchom zasiahnutých 12 % územia. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve na väčšine Slovenska v intervale 70-90 %, v celom profile na takmer celom území je vyššie ako 90 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac -20 mm na 8,5 % územia. Nadbytok vlahy je najviac +80 mm na juhozápade Slovenska.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 15. november 2020

  15. november 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Začínajúce sucho sa uplynulý týždeň ojedinele objavilo v povrchovej vrstve v Žilinskom kraji. V hlbšej vrstve je stále celé územie bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve kleslo na väčšine územia na 70-90 %. V hlbšej vrstve je stále vyššie ako 90 %. Deficit pôdnej vlahy do -20 mm sa ojedinele vyskytuje v Žilinskom kraji, normálne podmienky sú na ¼ územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 8. november 2020

  8. november 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  V porovnaní s minulým týždňom sa situácia takmer nezmenila. Stále je celé územie Slovenska bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie sa zvýšilo najmä v povrchovej vrstve a momentálne je len na malom území na juhu Podunajskej nížiny nasýtenie od 70 do 90 %, na ostatnom území je vyššie ako 90 %. Deficit pôdnej vlahy nepozorujeme. Normálne podmienky sú na takmer 13 % územia. Nadbytok vlahy je lokálne až +100 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 1. november 2020

  1. november 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Ani tento týždeň sa zatiaľ sucho nevyskytuje. Nadbytok vlahy je lokálne na juhozápade a na juhu stredného Slovenska až +100 mm. Normálne podmienky sú na približne 5 % územia. Relatívne nasýtenie je na väčšine územia nad 90 %, len ojedinele, a to najmä v povrchovej vrstve, je nasýtenie 70-90 %.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 25. október 2020

  25. október 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia ohľadom sucha je na Slovensku stále veľmi priaznivá. Celé územie je bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie je vo vrstve pôdy 0-100 cm na takmer celom území nad 90 %. V povrchovej vrstve je nasýtenie prevažne nad 70 %. Deficit pôdnej vlahy stále nepozorujeme. Najvyšší nadbytok vlahy je +100 mm lokálne na juhu západného a stredného Slovenska.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 18. október 2020

  18. október 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je celé územie Slovenska v obidvoch pôdnych vrstvách bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie sa výrazne zvýšilo na celom území a momentálne je na takmer celom Slovensku nad 90 %, len lokálne na juhovýchode sú hodnoty nasýtenia v intervale 70-90 %. Deficit pôdnej vlahy sa na území Slovenska už nevyskytuje. Nadbytok vlahy je až +100 mm, a to až na takmer 10 % územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 11. október 2020

  11. október 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom takmer nezmenila. V povrchovej vrstve a v celom profile je to na celom území bez rizika. V hlbšej vrstve je len ojedinele na Orave znížená úroveň pôdnej vlahy v porovnaní s dlhodobým priemerom. Relatívne nasýtenie je v celom profile najnižšie 40-50 % na juhu stredného Slovenska a juhovýchode Podunajskej nížiny. Deficit pôdnej vlahy je na krajnom východe a Orave do -20 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 4. október 2020

  4. október 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je celé územie Slovenska bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je len lokálne znížená úroveň pôdnej vlahy. Relatívne nasýtenie sa uplynulý týždeň zvýšilo na viacerých miestach. Momentálne je najnižšie nasýtenie 40-50 % na juhu stredného Slovenska a lokálne aj na Podunajskej nížine. Na väčšine územia je nasýtenie vyššie ako 70 %. Deficit pôdnej vlahy je ešte lokálne na Orave do -20 mm. Nadbytok vlahy pozorujeme na takmer celom území.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 27. september 2020

  27. september 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Na väčšine Slovenska sa aktuálne sucho nevyskytuje. Začínajúce až mierne sucho je len na Orave. Relatívne nasýtenie sa zvýšilo na väčšine Slovenska. Najnižšie hodnoty sú v intervale 20-30 % na juhu stredného Slovenska a na Podunajskej nížine. Deficit pôdnej vlahy je lokálne na Orave do -60 mm, na krajnom východe a severovýchode ojedinele do -40 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 20. september 2020

  20. september 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Začínajúce až výrazné sucho je spolu na 10 % územia. Mierne až výrazné sucho je na krajnom východe a v severnej časti stredného Slovenska. Situácia sa zhoršila najmä v povrchovej vrstve. Výrazné sucho sa rozšírilo na strednom a východnom Slovensku. Vo vrchnej časti pôdy pokleslo aj relatívne nasýtenie. Najnižšie hodnoty nasýtenia klesli pod 10 % lokálne na východnom Slovensku. Na väčšine územia už prevažuje deficit pôdnej vlahy. Na krajnom východe je deficit až -60 mm. V povrchovej vrstve je deficit vlahy na takmer celom území.

  ďalej >