Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2010 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 10. október 2021

  10. október 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Výrazné a lokálne až extrémne sucho pozorujeme aktuálne len na juhovýchodnom Slovensku. Na ostatnom území je len lokálne začínajúce sucho. Na 90 % územia Slovenska sucho nemonitorujeme. Relatívne nasýtenie je na juhovýchode lokálne pod hranicou 10 %. Na Podunajskej nížine je najnižšie nasýtenie 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je na juhovýchode do -60 mm, na juhu stredného Slovenska a na Podunajskej nížine najviac -40 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 3. október 2021

  3. október 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je začínajúce až výrazné sucho len na juhovýchodnom Slovensku. Na väčšine územia je bez rizika sucha, prípadne je iba znížená úroveň pôdnej vlahy. Relatívne nasýtenie je na Podunajskej a Východoslovenskej nížine najnižšie v intervale 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac do -60 mm na juhovýchode. Nadbytok vlahy do +80 mm je v okolí Popradu.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 26. september 2021

  26. september 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Na väčšine Slovenska sucho nepozorujeme. Mierne až výrazné sucho je ojedinele len na juhovýchodnom Slovensku. Relatívne nasýtenie je najnižšie 10-20 % miestami na Podunajskej a Východoslovenskej nížine. V hlbšej vrstve pôdy je ešte nasýtenie lokálne na juhu len do 10 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac -60 mm na juhovýchode. Stále na približne polovici územia Slovenska je nadbytok pôdnej vlahy.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 19. september 2021

  19. september 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Pôdna vlaha sa uplynulý týždeň doplnila na celom území Slovenska. Začínajúce sucho ostalo už len na juhovýchodnom Slovensku. V hlbšej vrstve je ojedinele ešte mierne sucho v oblasti Vranova n. Topľou a Michaloviec. Relatívne nasýtenie je len lokálne na juhu Podunajskej nížiny a Dolnom Zemplíne v intervale 10-20 %. V hlbšej vrstve sú ešte stále hodnoty nasýtenia ojedinele pod hranicou 10 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac -40 mm na východnom Slovensku.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 12. september 2021

  12. september 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je výrazné sucho ojedinele na východe Slovenska a juhu Podunajskej nížiny. Začínajúce sucho sa rozšírilo najmä v povrchovej vrstve pôdy. Relatívne nasýtenie je pod hranicou 10 % na juhu Podunajskej nížiny, v okolí Bratislavy a v oblasti Hontu. Nasýtenie dramaticky pokleslo najmä v povrchovej vrstve, pričom už na väčšine územia sú nižšie hodnoty ako v hlbšej vrstve. Pod hranicou 50 % je nasýtenie v horných 40 cm na 57 % územia. Deficit pôdnej vlahy je na východnom Slovensku až -60 mm. Na Podunajskej nížine a juhu stredného Slovenska je deficit najviac -40 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 5. september 2021

  5. september 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Mierne a lokálne až výrazné sucho sa aktuálne vyskytuje na juhu Podunajskej nížiny a na Zemplíne. Relatívne nasýtenie je pod hranicou 10 % v oblasti Komárna, Nových Zámkov, Bratislavy a Pezinka. Nasýtenie v intervale 10-20 % je na približne 15 % celkovej plochy. Deficit pôdnej vlahy je na juhovýchode a juhozápade Slovenska najviac do -40 mm. Nadbytok vlahy je najviac +60 mm v okolí Prievidze, Popradu a Bardejova.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 29. august 2021

  29. august 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je veľká časť územia Slovenska bez rizika sucha. Začínajúce sucho je ojedinele na Dolnom Zemplíne, juhu Podunajskej nížiny a v okolí Pezinka a Bratislavy. V oblasti Hurbanova je ešte stále mierne sucho. Relatívne nasýtenie je pod hranicou 10 % v oblasti Hurbanova a Komárna. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na približne 1/3 územia. Deficit pôdnej vlahy je v okolí Pezinka a na Dolnom Zemplíne najviac do -40 mm. Na väčšine územia Slovenska pozorujeme nadbytok vlahy, a to najviac +80 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 22. august 2021

  22. august 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je začínajúce sucho na 2,7 % celkovej plochy a zasahuje juh Podunajskej nížiny, Zemplín, a malú oblasť na Zamagurí a vo Volovských vrchoch. Relatívne nasýtenie je stále pod hranicou 10 % v oblasti Hurbanova. Deficit pôdnej vlahy je najviac -60 mm na krajnom východe. Nadbytok vlahy je v okolí Trenčína až +100 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 15. august 2021

  15. august 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je väčšina územia Slovenska bez rizika sucha a len ojedinele je začínajúce až mierne sucho. Relatívne nasýtenie pôdnej vlahy je nižšie ako 10 % v oblasti Hurbanova a Bratislavy. V hlbšej vrstve pôdy sú nižšie hodnoty nasýtenia ako 10 % aj na Záhorí a Dolnom Zemplíne. Deficit pôdnej vlahy je lokálne na severovýchode a Orave najviac -60 mm. Nadbytok vlahy je najvyšší +80 mm v okolí Bardejova, Trenčína a Lučenca.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 8. august 2021

  8. august 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je už takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha. Začínajúce sucho je len lokálne na juhozápade a severovýchode Slovenska. V hlbšej vrstve je mierne sucho ojedinele na krajnom východe. Relatívne nasýtenie je na Podunajskej nížine najnižšie 0-10 %, na Záhorí lokálne 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -60 mm na krajnom východe. Nadbytok vlahy je +80 mm v okolí Lučenca, Trenčína a Bardejova.

  ďalej >