Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2010 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 25. júl 2021

  25. júl 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je mierne až výrazné sucho len ojedinele na krajnom severovýchode a juhozápade Slovenska, a aj na severe stredného Slovenska. V povrchovej vrstve je väčšina územia bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je extrémne sucho ešte ojedinele v Žilinskom kraji. Relatívne nasýtenie je pod hranicou 10 % na Záhorí a v oblasti Malých Karpát. Deficit pôdnej vlahy je najviac -60 mm na strednom a severovýchodnom Slovensku.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 18. júl 2021

  18. júl 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je už len lokálne na Orave extrémne sucho. Na Kysuciach a severovýchode je mierne až výrazné sucho. V hlbšej vrstve je extrémne sucho na 1,3 % plochy. Relatívne nasýtenie je na Záhorí ojedinele nižšie ako 10 %. Na Podunajskej a Východoslovenskej nížine je najnižšie nasýtenie v intervale 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je lokálne na Orave do -80 mm a na krajnom východe a Kysuciach do -60 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 11. júl 2021

  11. júl 2021

   Aktuálny stav sucha a pôdnej vlahy:

  Zatiaľ, čo v južnej časti Slovenska sa situácia čiastočne zlepšila, na severe stredného Slovenska sa extrémne sucho rozširuje ďalej. Najviac zasiahnuté oblasti sú Orava, Kysuce a Horné Považie. Výrazné sucho je ojedinele aj na krajnom východe. Bez rizika sucha je prevažná časť západného Slovenska, Banskobystrického kraja, a tiež západná časť východného Slovenska. Najnižšie nasýtenie je pod 10 % ojedinele na Záhorí. Deficit pôdnej vlahy stúpol na Orave na -80 až -100 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 4. júl 2021

  4. júl 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom zhoršila na viacerých miestach. Sucho sa zvýraznilo najmä na Orave a Kysuciach, pričom už pomerne veľká časť Oravy je zasiahnutá extrémnym suchom. V povrchovej vrstve je výnimočné až extrémne sucho aj na juhozápade Slovenska a na Považí. Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve je pod hranicou 10 % už na ¼ územia. Najhoršia situácia je na Záhorskej a Podunajskej nížine a v priľahlých oblastiach. Deficit pôdnej vlahy stúpol na Orave na -60 až -80 mm. Deficit vlahy pozorujeme už na približne 90 % územia Slovenska.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 27. jún 2021

  27. jún 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je najhoršia situácia v severnej časti stredného Slovenska a na krajnom východe. V povrchovej vrstve pôdy sa extrémne sucho vyskytuje na takmer 2 % územia. Relatívne nasýtenie je nižšie ako 10 % na Záhorí a v povrchovej vrstve aj na Podunajskej nížine a Zemplíne. Deficit pôdnej vlahy je už lokálne na Orave až do -80 mm. Deficit vlahy registrujeme už na 93 % územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 20. jún 2021

  20. jún 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom výrazne zhoršila. Na strednom a východnom Slovensku je lokálne až extrémne sucho. Zhoršenie sa prejavilo najmä v povrchovej vrstve. Extrémne sucho je v horných 40 cm pôdneho profilu na približne 8 % územia Slovenska. Extrémne sucho sa nachádza najmä na Orave a v západnej časti východného Slovenska. Relatívne nasýtenie je na Záhorí, juhu Podunajskej nížiny a na Zemplíne ojedinele nižšie ako 10 %. Deficit pôdnej vlahy je ojedinele na strednom a východnom Slovensku najviac -60 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 13. jún 2021

  13. jún 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne sa začínajúce sucho nachádza na takmer 7 % územia. V povrchovej vrstve je mierne až výrazné sucho najmä v západnej časti východného Slovenska. Relatívne nasýtenie je najnižšie v intervale 20-30 % na Záhorskej, Podunajskej a lokálne aj na Východoslovenskej nížine. Deficit pôdnej vlahy je najviac -40 mm ojedinele na východnom a strednom Slovensku.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 6. jún 2021

  6. jún 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Začínajúce sucho sa už objavilo na severe stredného Slovenska a krajnom východe. V povrchovej vrstve je lokálne mierne sucho na Orave a v oblasti Nízkych Tatier. Relatívne nasýtenie je najnižšie 20-30 % ojedinele na Záhorí. V povrchovej vrstve je nasýtenie na Záhorí lokálne 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy do -20 mm je na 16,5 % celkovej plochy. Na Podunajskej nížine je ojedinele nadbytok vlahy až +60 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 30. máj 2021

  30. máj 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aj tento týždeň je celé územie Slovenska bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie je najnižšie 30-40 % na Záhorí a Zemplíne. Na Podunajskej nížine je nasýtenie najnižšie 40-50 %. Deficit pôdnej vlahy je na strednom Slovensku lokálne do -20 mm. Nadbytok vlahy je na väčšine územia. Najvyššie hodnoty sú +80 mm na juhozápade Slovenska a na Šariši.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 23. máj 2021

  23. máj 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Celé územie Slovenska je momentálne už bez rizika sucha. V celom pôdnom profile je relatívne nasýtenie na krajnom juhozápade najnižšie 40-50 %. V hlbšej vrstve je na Záhorí, v okolí Bratislavy a na Zemplíne, nasýtenie ojedinele v intervale 30-40 %. Deficit pôdnej vlahy sa už v celom pôdnom profile nikde nenachádza. Nadbytok vlahy je až +80 mm v severnej časti Podunajskej nížiny a v okolí Prešova.

  ďalej >

16. máj 2021

Stiahnuť close
16. máj 2021