Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2010 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 17. máj 2020

  17. máj 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom podstatne zlepšila na väčšine územia. Extrémne sucho je len lokálne v západnej časti východného Slovenska a na juhozápade. Výrazné zlepšenie nastalo v povrchovej vrstve, kde je výrazné až extrémne sucho len ojedinele na juhu Slovenska. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve na juhu Podunajskej nížiny v intervale 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac -80 mm na juhu stredného Slovensku.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 10. máj 2020

  10. máj 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Opäť na väčšine Slovenska nastalo zhoršenie situácie. Extrémne sucho je na 22,7 % územia. Zlepšenie nastalo len na krajnom východe. V povrchovej vrstve je extrémne sucho najviac rozšírené na Podunajskej a Záhorskej nížine a v južnej časti stredného Slovenska. Relatívne nasýtenie pokleslo v povrchovej vrstve pod 10 % na Záhorí. V celom profile nasýtenie kleslo najmä na juhozápadnom Slovensku. Deficit pôdnej vlahy je v oblasti Malých Karpát až -80 mm, na ostatnom území je to miestami do -60 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 3. máj 2020

  3. máj 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Extrémne sucho je v celom pôdnom profile 0 až 100 cm momentálne na 15 % územia. Zhoršenie situácie nastalo v povrchovej vrstve na juhozápadnom Slovensku. Na krajnom východe sa situácia ojedinele zlepšila. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve na juhozápade len 10 až 20 %. Pod hranicou 50 % je nasýtenie v celom profile na približne 1/10 územia. Deficit pôdnej vlahy je najviac -80 mm na Orave, Kysuciach, Spiši a lokálne aj na juhozápade.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 26. apríl 2020

  26. apríl 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom ešte viacej zhoršila. Extrémne sucho je na takmer 1/4 územia. Najviac suchom zasiahnuté sú oblasti na severe, časť stredného Slovenska a čiastočne aj juhozápadné Slovensko. Výrazné až extrémne sucho zasahuje až 84 % územia. Relatívne nasýtenie pokleslo výrazne na celom území. Najnižšie hodnoty v celom profile sú ojedinele v intervale 10-20 %, lokálne dokonca aj pod 10 %. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší do -80 mm na severe. Deficit vlahy pozorujeme na 99 % územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 19. apríl 2020

  19. apríl 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa ešte viacej zhoršila v porovnaní s minulým týždňom. Extrémne sucho je na viac ako 6 % celkovej plochy. V povrchovej vrstve je mierne až extrémne sucho na 95 % celkovej plochy. Relatívne nasýtenie sa taktiež znížilo. Najnižšie hodnoty sú v celom profile v oblasti Spiša v intervale 10-20 %. Na väčšine územia je nasýtenie prevažne v intervale 60-90 %. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -80 mm na Spiši a Orave. Deficit vlahy pozorujeme už na takmer celom území, okrem najvyšších polôh.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 12. apríl 2020

  12. apríl 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je suchom zasiahnuté takmer celé územie Slovenska. Výrazné až extrémne sucho je na viac ako polovici územia. Extrémne sucho sa nachádza na Orave a Kysuciach. V povrchovej vrstve je extrémne sucho aj na Spiši a Považí. Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve je na približne 2/3 územia pod hranicou 50 %. Deficit pôdnej vlahy je na väčšine Slovenska v intervale -5 až -40 mm, ojedinele až do -60 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 5. apríl 2020

  5. apríl 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Uplynulý týždeň sa situácia opäť zhoršila. Výrazné sucho sa rozšírilo najmä v severnej polovici územia, a tiež aj na juhozápadnom Slovensku. Výnimočné sucho je lokálne na juhozápade, Považí, Orave a na Zamagurí. Relatívne nasýtenie výrazne pokleslo najmä v povrchovej vrstve. Najnižšie hodnoty sú už na juhozápade v intervale 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy monitorujeme už na celom území a jeho hodnoty sú zväčša v intervale -5 až -40 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 29. marec 2020

  29. marec 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa zhoršila najmä v severnej polovici územia. Výrazné sucho pozorujeme už na 3 % plochy a začínajúce sucho je na viac ako 20 % územia. V hlbšej vrstve pôdy je dokonca až výnimočné sucho v oblasti Spiša a Oravy. Relatívne nasýtenie pokleslo na väčšine Slovenska. V povrchovej vrstve je najnižšie nasýtenie ojedinele aj pod 50 %. Deficit pôdnej vlahy je na dvoch tretinách územia v intervale -20 až -5 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 22. marec 2020

  22. marec 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Uplynulý týždeň sa začínajúce až mierne sucho rozšírilo najmä na severe a západe Slovenska. V hlbšej vrstve sa výrazné až výnimočné sucho rozšírilo na Spiši, Zamagurí a Orave. Relatívne nasýtenie pokleslo najmä v povrchovej vrstve. Na Záhorí, Spiši, Šariši a Above je nasýtenie ojedinele len 50-60 %. Deficit pôdnej vlahy do -20 mm je už na približne 1/4 územia. Zhoršenie nastalo najmä v povrchovej vrstve, v hlbšej vrstve prevažujú normálne podmienky.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 15. marec 2020

  15. marec 2020

  Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Začínajúce sucho sa rozšírilo najmä na severe stredného a východného Slovenska. V hlbšej vrstve je mierne až výrazné sucho ojedinele na Spiši a Zamagurí. Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve je v intervale 50-60 % v Hornádskej kotline, v Košickej a Popradskej kotline je to prevažne v intervale 60-70 %. V hlbšej vrstve je stále nasýtenie na väčšine územia nad 90 %. Deficit pôdnej vlahy je do -20 mm na Spiši a Záhorí, na väčšine Slovenska sú stále normálne podmienky.

  ďalej >