Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2010 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 20. január 2019

  20. január 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa s predchádzajúcim týždňom zmenila len nepatrne. Výrazné až výnimočné sucho sa stále vyskytuje na východnom aj strednom Slovensku. V povrchovej vrstve je väčšina územia Slovenska bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty 40-50 % v okolí Prešova. Deficit pôdnej vlahy je do -60 mm na východe a lokálne aj na strednom Slovensku.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 13. január 2019

  13. január 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Na východe miestami a na strednom Slovensku ojedinele sa vyskytuje stále výrazné až výnimočné sucho. V povrchovej vrstve je väčšina územia Slovenska bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty 40-50 % v okolí Prešova. Deficit pôdnej vlahy je do -60 mm na východe a lokálne aj na strednom Slovensku.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 6. január 2019

  6. január 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Na východe a lokálne aj na strednom Slovensku je výrazné až výnimočné sucho. Najhoršia situácia je v okolí Prešova a Košíc. Relatívne nasýtenie je na východe najmenej 40-50 %. Deficit pôdnej vlahy je na východe do -60 mm, nadbytok vlahy je najmä na juhozápade a severovýchode Slovenska.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 30. december 2018

  30. december 2018

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Na východe a lokálne aj na strednom Slovensku je výrazné až výnimočné sucho. V povrchovej vrstve je takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je výnimočné sucho na 2 % celkovej plochy. Relatívne nasýtenie je na východe najmenej 40-50 %. Deficit pôdnej vlahy je miestami na východe až -60 mm, na strednom a západnom Slovensku do -40 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 23. december 2018

  23. december 2018

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Výrazné až výnimočné sa nachádza miestami na východe a ojedinele na strednom a západnom Slovensku. V povrchovej vrstve je najmä na východe začínajúce sucho. Relatívne nasýtenie je najnižšie na východe najmenej 40-50 %. Deficit pôdnej vlahy je lokálne na východe až -80 mm, na juhu stredného a západného Slovenska do -60 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 16. december 2018

  16. december 2018

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom čiastočne zlepšila na severozápade, avšak tu, a aj na východe stále pozorujeme výrazné až výnimočné sucho. V povrchovej vrstve je situácia priaznivá. V hlbšej vrstve je extrémne sucho v Turčianskej kotline a v okolí Žiliny. Relatívne nasýtenie je v intervale 40-50 % ojedinele na východe a na Záhorí. Deficit vlahy je lokálne na východe do -80 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 9. december 2018

  9. december 2018

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom zlepšila. Extrémne sucho je lokálne na severozápade, na východe je nanajvýš výrazné sucho. V povrchovej vrstve je takmer celé územie bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie je 40-50 % na Záhorí a ojedinele na východe. Deficit sa zmiernil, a len lokálne na východe a Turci je do -80 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 2. december 2018

  2. december 2018

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Takmer v celej Turčianskej kotline a v okolí Žiliny sa vyskytuje extrémne sucho. Situácia sa výrazne zhoršila na severe stredného Slovenska a severozápade. Výrazné a ojedinele až výnimočné sucho je stále na juhovýchode. Relatívne nasýtenie v najsuchších oblastiach stúplo na 30-40 %. Deficit pôdnej vlahy je na východe a severozápade do -80 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 25. november 2018

  25. november 2018

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Extrémne sucho v povrchovej vrstve na Podunajskej a Východoslovenskej nížine ustúpilo, avšak na strednom a západnom Slovensku sa rozšírilo mierne až výrazné sucho. Relatívne nasýtenie je na juhovýchode najnižšie 20-30 %. Deficit pôdnej vlahy zasahuje takmer celé územie Slovenska. Stále sú na východe oblasti, kde je deficit až -100 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 18. november 2018

  18. november 2018

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa uplynulý týždeň zhoršila najmä na juhovýchode. Extrémne sucho sa rozšírilo okrem východného Slovenska, aj na Turci a juhozápade. Nasýtenie je najnižšie 20-30 % na juhovýchode a na Záhorí. Deficit je stále lokálne do -100 mm na juhovýchode a do -80 mm na strednom Slovensku.

  ďalej >

21. október 2018

Stiahnuť close
21. október 2018