Index půdní vláhy

                    
0102030405060708090100
Odchýlka od dlhodobého priemeru (nasýtenie v %)

Aktuální stav sucha ve střední Evropě

v neděli 20. 05. 2018 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 13. 05. 2018 do neděle 20. 05. 2018 ráno)

 

Aktuální hodnoty INDEXU PŮDNÍ VLÁHY (SWI) dokládají pokračující a dosti výrazný propad v nasycení půdy v ČR oproti obvyklým hodnotám s výjimkou jižní Morav, kde se situace mírně zlepšila. Nadále pozorujeme stejný vývoj rovněž podél toku Dunaje a zvláště v trojmezí ČR/SR a Rakouska tj. v v severovýchodním Rakousku, jihozápadním Slovensku a jihovýchodě ČR. Další oblast nízkého nasycení se nachází v oblasti pobřeží Černého moře, v podstatné části východní Ukrajiny a na Apeninském poloostrově a nově v Německu a ve východní Francii. Na Chorvatském pobřeží Jaderského moře se situace zhoršila, stejně jako na většině území Balkánu a při ústí Dunaje a v severní Itálii se objevují enklávy s poměrně nízkým nasycením, které jsou obdobné jako v Rakousku a ČR. (Ve vyšších polohách se nadále nachází sněhová pokrývka, která determinaci SWI znemožňuje a je označena šedě). Zhoršení oproti minulému týdnu je patrné ve většině domény včetně ČR.

Více informací

Mapa vzniká díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

  • 27. 4. 2018

    Prvé známky dopadov sucha na poľnohospodárstvo

     V uplynulom 16. týždni sa vlahová bilancia na Slovensku zhoršila vplyvom pretrvávajúceho vysokého výparu. Potvrdzujú to aj informácie z hlásení expertov v rámci národnej reportovacej siete dopadov sucha na poľnohospodárstvo a lesníctvo. Tie síce neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch (viac sa dočítate tu).

  • 18. 4. 2018

    Zasadnutie WMO Komisie pre agrometeorológiu

     SHMÚ sa zúčastnil Technickej konferencie (16.-17.4.) a Zasadnutia WMO Komisie pre agrometeorológiu (18.-20.4.) v Incheon, v Južnej Kórei. Jednou z najviac rezonujúcich tém bolo sucho. SHMÚ prezentoval svoje aktivity v rámci monitoringu sucha a jeho dopadov, ako aj v rámci projektu DriDanube. Obzvlášť pozitívny ohlas mali aktivity súvisiace s národnou reportovacou sieťou dopadov sucha na poľnohospodárstvo.