O projektu

O projektu

Tým, který stojí za těmito webovými stránkami, vznikl díky finanční podpoře projektu Intersucho, který probíhá od srpna roku 2012, nicméně staví na více než 10 letech výzkumů v oblasti monitoringu a klimatologie sucha v ČR, Evropě a USA. Navazujeme tak na několik projektů financovaných především Ministerstvem školství, mládež a tělovýchovy, Národní agenturou pro zemědělský výzkum, Evropskou komisí a Grantovou agenturou ČR.
 
Naši práci vnímáme jako odpověď na rostoucí riziko výskytu období sucha ve střední Evropě, které je v posledních letech s velkou pravděpodobností nejvyšší za posledních 130 let. Pro ČR, která je odkázána na rovnoměrné rozložení srážek během roku, jde podle výsledku nejen našich výzkumů o zcela zásadní věc. Proto jsme se rozhodli uchopit problematiku sucha komplexně a nezabýváme se tak jen aktuálními projevy sucha v dané sezóně. Ambicí týmu je analyzovat výskyt sucha v minulosti, vyvinout kvalitativně nové metody pro jeho monitoring, ale také odhadnout a popsat trendy vývoje suchých epizod v budoucnosti. Protože jde o mezioborový projekt, tak se na jeho řešení podílejí meteorologové, odborníci na fyziku atmosféry, klimatologové, specialisté na historickou klimatologii, agro-klimatologové, dendrochronologové, eko-fyziologové, historici, archiváři či socio-ekonomové ve spolupráci s experty, kteří zpracovávají a interpretují družicová data. Tým doplňuje programátor a specialisté na využití geografických informačních systémů. 
 

Hlavní část výzkumných prací probíhá na pracovištích Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky (CzechGlobe), Mendelovy univerzity v Brně a Masarykovy univerzity, ale spolupracují  na něm i pracovníci Českého hydrometeorologického ústavu z poboček v Brně a agrometeorologické observatoře v Doksanech. Domníváme se, že naše snažení je na poli výzkumu sucha unikátní právě snahou o integraci různých oborů i důrazem na spolupráci s potenciálními uživateli výsledků od vedoucích pracovníků ministerstva zemědělství přes jednotlivé zemědělské a lesní podniky až po širokou veřejnost. Velký důraz je kladen na výchovu doktorandů a mladých vědeckých pracovníků, kterým jsou umožněny stáže na špičkových pracovištích po celém světě. Současně jsou členy týmu i dva významní světoví vědci: dr. Ulf Büntgen ze švýcarského National Centre of Competence in Research (NCCR) a Swiss Federal Research Institute for Forest, Snow and Landscape (WSL), a dr. Michael Hayes z USA, ředitel National Drought Mitigation Centre. I díky nim získávají mladí i zkušení vědci možnost seznámit se s know-how úspěšných zahraničních institucí a také jsou konfrontováni s jejich nároky.

Středoevropské mapy vznikají díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube - projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

The central Europe maps are covered by project DriDanube - Drought risk in Danube region. Project co-funded by the European Union.