The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010

  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought
Expressed by drought stage for the depth soil 0-40cm and 0-100cm

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 19. 11. v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 12. 11. do neděle 19. 11. ráno)


Shrnutí
Minulý týden od 12. 11. do 19. 11.2017 přinesl významné srážky a to zejména během neděle 12. 11. na celém území České republiky, další srážkové dny byly zaznamenány během víkendu 18. a 19. 11. Díky příznivému průběhu počasí pozorujeme ustupující sucho. Epizoda sucha v porovnání s letními měsíci prakticky vymizela a projevuje se nadále v hlubší vrstvě v některých oblastech v krajích Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém a Jihočeském. Celkový vláhový deficit v půdě je oproti minulému týdnu v zásadě neměnný a přetrvává výrazněji také jen lokálně ve výše jmenovaných krajích. Předchozí nedostatek vláhy se však negativně podepisuje na výšce hladin podzemní vody, která zůstává podnormální v oblasti dolního toku Moravy a Dyje. Situace v povrchových vodách je lepší než normál na většině toků nicméně v povodí Dyje nadále přetrvávají podnormální stavy. V následujících dnech očekáváme prakticky vymizení horší než obvyklé zásoby vláhy.

Aktuální intenzita sucha
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu výrazně neměnila a i nadále zůstává velmi dobrá. Stav půdní vlhkosti je horší oproti obvyklým hodnotám pouze lokálně a to na Moravě a na jihu Čech. V těchto regionech se setkáváme se suchem již několik měsíců, nicméně epizoda zde doznívá prakticky pouze v hlubší vrstvě. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, jsme zaznamenali v neděli 19.11. v celém profilu na 0.5% území. Hlubší vrstva byla zasažena výrazněji (tedy o čtvrtinu méně než v minulém týdnu). Povrchová vrstva je na celém území na obvyklých nebo vyšších hodnotách obvyklých pro měsíc listopad. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají 0,1 % plochy ČR. Anomálie o intenzitě S4-S5, tj. výjimečné až extrémní sucho se aktuálně nevyskytují.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území nedošlo k výraznějším změnám půdní vlhkosti v orniční vrstvě oproti minulému týdnu, v hlubším profilu vlhkosti stagnovaly. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se nevyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na žádné stanici. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na severu území a nižší v nížinách na jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu
V uplynulém týdnu (12.11. – 18.11.2017) jsme byly většinou pod vlivem tlakové výše, který k nám příliš srážek nepřinesla. Nejvíce pršelo v neděli 12.11.2017 a to na celém území České republiky od 2-20 mm/den. Nejvíce srážek spadlo v Beskydech a na Šumavě a ve vyšších polohách byly tyto srážky i sněhové. Pak se objevovaly srážky i koncem týdne, ale úhrny byly malé. Celkově nejvíce srážek za minulý týden bylo zaznamenáno na Vysočině, v Beskydech a na západě Čech. Většinou bylo zaznamenáno mezi 10-20 mm/týden. Teploty vzduchu byly relativně vyrovnané. Nejčastěji se maxima pohybovala od 4-7°C. Ke konci týdne se zhruba ještě o 2°C ochladilo. Minimální teploty hlavně uprostřed týdne klesaly na většině území pod bod mrazu. Po zbytek týdne bylo většinou od -1 po +3°C. Větrnější počasí bylo hlavně počátkem a koncem týdne, ale během vlivu tlakové výše bylo proudění poklidné.