The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010

  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought
Expressed by drought stage for the depth soil 0-40cm and 0-100cm

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 28.05. v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 21.05. do neděle 28.05. ráno)

Mapa intenzity sucha vyjadřuje srovnání aktuálního nasycení půdy se stejným obdobím za posledních 50 let a hodnotí mimořádnost vzniklé situace.

Shrnutí
Minulý týden od 21.5. do 28.5.2017 pokračovalo teplé a na srážky (zvláště v jižní polovině území) chudé období. Vyšší teploty a dostupná půdní vlhkost umožnila dobrý vývoj vegetace, i když začíná docházet ke zpomalení jeho rozvoje a v některých místech (jižní Čechy a střední Morava) se na kondici vegetace začíná projevovat suboptimální zásoba vody v půdě. Díky průběhu minulého týdne panuje v povrchové vrstvě půdy mírně až výrazně zhoršené nasycení a současně epizoda sucha nadále trvá v hlubší vrstvě v krajích Jihomoravském, Olomouckém, na východě Vysočiny a v některých regionech krajů Pardubického a Královéhradeckého. Navzdory relativně deštivému počasí na konci dubna a první polovině května se zejména na východě území počíná projevovat nedostatek vláhy, na který jsme upozorňovali již v dubnu. Situace je nadále uspokojivá na většině území Čech s výjimkou regionů Ústeckého, Jihočeského a Pardubického kraje, kde se začíná rozvíjet nedostatek vláhy v povrchové vrstvě. Celkový vláhový deficit v půdě se však oproti minulému týdnu výrazně prohloubil, byť v povrchové vrstvě je na většině území jen mírný. V celém profilu jsou nejvíce postiženy kraje Jihomoravský a Olomoucký a enkláva ve východních Čechách a nově i některé oblasti západně od Prahy a Novohradské hory. S tímto vývojem koresponduje neuspokojivá výše hladin podzemní vody na jižní i střední Moravě a ve východních Čechách a také nízké stavy velké části toků v těchto regionech. Na zbytku území vykazuje stav vodních toků také neuspokojivou tendenci. V příštích dnech očekáváme pokračování tohoto typu vývoje a spíše mírné zhoršení stavu.

Aktuální intenzita sucha
Pokud jde o MÍRU INTENZITY SUCHA, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu zhoršila . Nicméně trvá převážně příznivý stav půdní na většině území a prozatím nedochází k dramatickému zhoršení stavu vegetace. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, najdeme v celém profilu na 2/3 území (oproti 25% minulý týden). Hlubší vrstva je zasažena téměř z ¼,  zatímco povrchová vrstva vykazuje horší než obvyklý stav na více než 4/5 území. V této vrstvě bylo zhoršení situace v minulém týdnu nejvíce patrné. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají 26% plochy ČR (oproti 13% v minulém týdnu). Anomálie o intenzitě S4-S5, tj. výjimečné až extrémní sucho se vyskytují na 6% území (oproti 4% před týdnem).

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území došlo k výraznému poklesu vlhkosti půdy v orniční vrstvě půdy. V hloubce 50 až 100 cm byl pokles vlhkosti mírnější. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 29 % stanic, v 10 až 50 cm je na 22 % stanic a v 50-100 cm na 11 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se nevyskytuje na žádné stanici v 0-10 cm, v 10-50 cm na 7 % stanic a v 50-100 cm na 11 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především na horách, nižší v nížinách na střední a jižní Moravě, ve východních, středních a severních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu
V uplynulém týdnu (21.5. – 27.5.2017) převažovalo spíše slunečnější počasí s tvorbou proměnlivé oblačnosti a tím pádem i občasných přeháněk. Jediným srážkově prostorově významným dnem bylo úterý, kdy pršelo zejména v severní polovině republiky. Srážky i zde byly značně plošně proměnlivé a nejčastěji tu byly úhrny kolem 10 mm/den, ale lokálně spadlo i přes 30 mm/den. To koresponduje s týdenními úhrny srážek. Celkově nejvíce pršelo v Beskydech a to v maximech od 30-60 mm/týden. Na zbytku republiky byly úhrny do 10 mm/týden. Prakticky nepršelo v oblasti jižních a západních Čech. Na jižní Moravě spadlo do 5 mm/týden. Od neděle do úterý postupně rostly teploty vzduchu až na maxima okolo 25°C. Ve středu přešla přes naše území studená fronta, za kterou se rozšířil příval chladnějšího vzduchu od severu a maximální teploty vzduchu klesly na hodnoty okolo 16°C (v nížinách 18-20°C). V pátek a sobotu se proudění změnilo na jižní a s tím začal opětovný příliv teplého vzduchu. Maxima byla nejčastěji na 23-26°C. Minimální teploty během týdne kolísaly bez významného trendu mezi 8-12°C. V uplynulém týdnu nebylo příliš větrné počasí. Rychlosti větru byly v průměru často pod 2 m/s. Výjimkou byla středa, kdy se studenou frontou se dočasně výrazněji vítr zvedl.