The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010

  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought
Expressed by drought stage for the depth soil 0-40cm and 0-100cm

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 18.02.2018 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 11.02.2018 do neděle 18.02.2018 ráno)

 

Shrnutí
V uplynulém týdnu (11. 2. 2018 – 17. 2. 2018) jsme byli hlavně v nevýrazném tlakovém poli. To se změnilo ke konci týdne, kdy nás začala ovlivňovat tlaková níže. Množství srážek odpovídalo pesimističtější verzi, kterou předpovídaly modely IFS a CMC (viz. předpověď z minulého týdne). Prostorově významnější srážky byly od čtvrtka do pátku, ale celkové množství bylo malé. Od středních poloh níže se přes sněžení minulý týden vyskytuje sněhová pokrývka nadále jen v omezené míře. Oblast s horším než obvyklým množstvím vláhy se zvětšila ale prozatím se nejedná až na enklávy na jihu Čech a v Olomouckém kraji o zásadní problém. Vláhový deficit v půdě je zvláště patrný v regionech krajů Jihočeského, Olomouckého ale i Středočeského, Libereckého, Pardubického a Moravskoslezského. Znepokojivá je přes celkově dobré nasycení prvních 100 cm půdy nevýrazná až chybějící sněhová pokrývka v nížinách až do středních poloh. Předchozí nedostatek vláhy se nadále podepisuje na výši hladin podzemní vody, který zůstává podnormální v oblasti dolní toku Moravy a Dyje a také v Moravskoslezském kraji. Situace v povrchových je normální nebo mírně lepší než normál na většině toků nicméně v povodí Dyje a lokálně i v povodí Labe se objevují vodní toky s podnormální stavy. V následujících dnech neočekáváme výraznou změnu tohoto stavu spíše pokračující zhoršování, které ale díky vegetačnímu klidu nemusí mít negativní dopady.

Aktuální intenzita sucha
Upozornění: Denně jsou aktualizované mapy v části “Předpověď” ostatní mapy zachycují obvykle situaci v neděli ráno a k tomuto času se váže i text.
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace je díky vegetačnímu klidu relativně dobrá, ale nelze přehlédnout pokračující horšení situace, které navíc přichází v době, kdy by mělo docházet k akumulaci vláhy. Stav půdní vlhkosti do 1 m zůstává prozatím výrazně horší oproti obvyklým hodnotám jen lokálně a to v severní polovině území zvláště pak v oblasti Moravskoslezského kraje, v oblasti střední Moravy a na jihu Čech. Domníváme se, že v řadě oblastí je méně vody v hloubce pod 1 m a tento stav přispívá k poklesu hladin podzemní vody. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, jsme zaznamenali v neděli 18.2.. v celém profilu na 1/5 území. Hlubší vrstva byla zasažena z 3 % (tedy stejně jako v minulém týdnu). Povrchová vrstva je pod hodnotami obvyklými pro polovinu února na 1/3 území. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5 se vyskytují na 5% území a anomálie o intenzitě S4-S5, tj. výjimečné až extrémní sucho se aktuálně vyskytují jen na zlomku území.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo k mírnému poklesu půdní vlhkosti ve vrstvě 0-50 cm na většině území. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se nevyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na žádné stanici, v 10 až 50 cm je na 14 % stanic a v 50-100 cm na 16 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 39 % stanic, v 10-50 cm na 15 % stanic a v 50-100 cm na 19 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na severu území, nižší v nížinách na jihozápadní Moravě a ve středních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu
V uplynulém týdnu (11. 2. 2018 – 17. 2. 2018) jsme byli hlavně v nevýrazném tlakovém poli. To se změnilo ke konci týdne, kdy nás začala ovlivňovat tlaková níže. Množství srážek odpovídalo pesimističtější verzi, kterou předpovídaly modely IFS a CMC (viz. předpověď z minulého týdne). Prostorově významnější srážky byly od čtvrtka do pátku, ale celkové množství bylo malé. Nejvíce srážek spadlo v jižních Čechách a to do 15 mm/týden. Jinak nejčastěji se pohybovaly úhrny okolo 6 mm/týden. Nejméně srážek bylo v severozápadní části republiky. Srážky byly sněhové nebo v nižších polohách smíšené. Ve čtvrtek a pátek nasněžilo nejčastěji do 5 cm za den, ale v sobotu byly úhrny i do 10 cm zaznamenány v jižních Čechách. Sníh se ale často v nižších polohách moc dlouho neudržel a začal brzy odtávat. Teploty během týdne byly většinou celkem vyrovnané. Maxima se pohybovala nejčastěji mezi 3-6°C. K přechodnému výraznému oteplení došlo v pátek v Čechách, kde teploty šplhaly až k 10°C. Naopak v sobotu se již ochladilo na -1 až +2°C. Noční a ranní teploty klesaly pod bod mrazu po celý týden. Většinou byly mezi -3 až -5°C. Nejnižší minimální teploty byly ve středu a ve čtvrtek, kdy padaly k -8°C a v mrazových kotlinách až na -25°C. Jelikož nás ovlivňovalo nevýrazné tlakové pole, tak byl vítr klidný.

Více informací