Předpověď intenzity sucha

Předpověď nasycení půdy

Dlouhodobá předpověď


PŘEDPOVĚĎ

V následujícím období (od 26.10.2020) přes nás bude přecházet více frontální systémů, které přinesou srážky. Ty čekáme hlavně v úterý a pak s další frontou ve čtvrtek a pátek. Modely se v úhrnu srážek v dalších 10 dnech celkem liší. Evropský model ECMWF očekává úhrny od 10 do 25 mm, místy i nad 30 mm/za 10 dnů, tak americký GFS předpokládá úhrny nejčastěji do 10 mm, místy do 15 mm za 10 dnů. Maximální denní teploty se budou pohybovat okolo 10 až 15°C a průměrně se budou zvyšovat směrem k dalšímu týdnu. Noční teploty se budou pohybovat na hranici 5°C. Nasycení půdy bude zůstávat nadále hodně vysoké. Hlavně ve východní polovině republiky bude půda nasycena až do 1 metru. Situace se oproti současnému stavu měnit příliš nebude.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 11. listopadu, se předpokládá, že teploty vzduchu budou do konce října odpovídat obvyklým hodnotám. Poté by mělo dojít ke krátkodobému ochlazení, ale od poloviny příštího týdne se zase ochladí.
V dalších 10 dnech se čeká přechod frontálních systému a na nich se budou vyskytovat srážky, které by ale neměly být nijak extrémní. Modely se zatím liší, kolik přesně spadne, ale v průměru očekáváme okolo 15 mm v dalších 10 dnech.


DLOUHODOBÁ PROGNÓZA 01. 11. 2020–11. 04. 2021

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v následujících 4 týdnech průměrné až slabě nadprůměrné. Postupně však budou teploty klesat úměrně ročnímu období. Srážkově by v ČR mělo být toto období průměrné.
Do konce listopadu je cca 90% a větší pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího než normálního nasycení půdního profilu na Moravě, ve Slezsku a převážně i v Čechách.
Lokality v západních a severozápadních Čechách, jih Plzeňského kraje, Krkonoše však takto příznivou prognózu nemají. Zde jsou vypočítány pravděpodobnosti na dosycení půdního profilu do cca 30–70 %. Do poloviny ledna je přibližně 30–50% pravděpodobnost, že se dosytí právě zmíněné oblasti. Deficit v severozápadních Čechách a na Plzeňsku přetrvá s velkou pravděpodobností do února 2021, pravděpodobnost pro dosycení je nyní cca 30–50 %. Na zbytku území je pak za toto časové období zhruba 50–70% pravděpodobnost dosycení půdního profilu.
Mapa prognózy na 2 měsíce
Mapa prognózy na 6 měsíců

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.


Portál předpovědi sucha vznikl s podporou projektu NAZV QJ1610072 „Systém pro monitoring a předpověď dopadů zemědělského sucha“.