Předpověď intenzity sucha

Předpověď nasycení půdy

Dlouhodobá předpověď


PŘEDPOVĚĎ

V následujícím období k nám bude proudit většinou teplejší vzduch. Ve středu přejde přes naše území studená fronta a od pátku bude nad střední Evropou dominantní frontální rozhraní. Ve středu se zatím nepočítá s vydatnými srážkami. Modely se ve svých výpočtech dost liší na počátek příštího týdne a furt mění srážkové úhrny. Momentálně se předpokládá, že většinou spadne okolo 10-15 mm do příštího úterý. Při scénáři preferující více srážek to může být až 40 mm. Do konce středy včetně budou teploty i přes 20°C. Po průchodu fronty se ochladí na 15-18°C. Noční teploty budou se nejčastěji pohybovat mezi 8-11°C. Půdní vlhkost se příliš oproti současnému stavu měnit nebude. Sucho v povrchové vrstvě nebude pozorováno a v hlubších vrstvách v několika okresech v jižních a severních Čechách.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do konce října, se předpokládá, že teploty vzduchu se budou stále udržovat nad dlouhodobým průměrem. Předpověď se zdá stabilnější do 20. října, pak se scénáře začínají více lišit. Srážkově tento model předpokládá jen jednu významnou epizodu za celé období a to počátkem příštího týdne.
Po zbytek října by měly většinou pokračovat nadprůměrné teploty vzduchu a méně srážkových epizod. Nejvíce srážek jich spadne počátkem příštího týdne. Půdní vlhkost by měla se stále udržovat na obvyklých hodnotách, pouze jen na menším území jižních a severních Čech bude převládat deficit v hlubších vrstvách.

DLOUHODOBÁ PROGNÓZA 20. 10. 2019 –22. 3. 2020

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v následujících 4 týdnech průměrné až mírně nadprůměrné. Mírně nadprůměrný by měl být tento týden a příští týden, poté budou teploty pozvolna klesat. Relativně chladnější by měl být poslední týden z výhledu. Srážkově by v ČR měly být tyto dva týdny průměrné, okolo přelomu října a listopadu by měly být úhrny trochu vyšší. Do začátku listopadu je cca 10-30% pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího než normálního nasycení půdního profilu na většině území nejprodukčnějších regionů (tj. řepařské a kukuřičné oblasti) Čech. O něco lepší je situace na jihovýchodě území a na střední Moravě. Deficit v části střední Moravy, severních Čech a v oblasti mezi středem Čech a Poohřím a také v některých regionech jižních Čech přetrvá s velkou pravděpodobností do začátku prosince. Do poloviny prosince pak je jen přibližně 50% naděje na normální či lepší než normální nasycení půdy v již jmenovaných regionech a pro některé lokality čekáme přetrvávání deficitu až do února příštího roku.
Existující deficit vláhy v hlubší vrstvě tak nadále bude zasahovat výraznou část území zvláště v severních Čechách a v Poohří i podél toku Labe. (Dlouhodobá předpověď – mapa prognózy na 2 měsíce, mapa prognózy na 6 měsíců).

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961-2015.


Portál předpovědi sucha vznikl s podporou projektu NAZV QJ1610072 „Systém pro monitoring a předpověď dopadů zemědělského sucha“.