Předpověď intenzity sucha

Předpověď nasycení půdy

Dlouhodobá předpověď


PŘEDPOVĚĎ

V následujícím období (od 3.8.2020) nás ovlivní nejvíce studená fronta z počátku týdne. Ta by měla mít od středy už menší vliv a naopak se začne prosazovat tlaková výše, která k nám opět vrátí letní počasí. Drtivá většina srážek tedy spadne v pondělí a úterý. Další déšť by se mohl dostavit počátkem následujícího týdne, ale v menším množství. V následujících 10 dnech čekáme tedy úhrny mezi 30-60 mm. Méně pršet by mělo opět na severozápadě republiky, kde čekáme jen do 20 mm za 10 dnů. V první polovině týdne bude díky studené frontě celkem chladno a maxima se budou pohybovat mezi 15-20 °C. Poté se začne oteplovat a od pátku by měly šplhat teploty opět k hranici 30°C. Republika bude stále zůstávat rozdělena s ohledem na půdní vlhkost. V celém profilu 0-100 cm bude relativní půdní vlhkost nejnižší na západě a severozápadě republiky, kde spadne pod 40 %. Ve svrchní vrstvě se díky srážkám sice přechodně zlepší stav i na severozápadě republiky, ale s návratem vysokých teplot se opět tato vrstva rychle v této oblasti vysuší. Celkově v republice se nebude v dalších 10 dnech situace dramaticky zhoršovat a sníženou půdní vlhkost budeme pozorovat jen do 10 % území republiky.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 19. srpna se předpokládá, že teploty vzduchu budou od čtvrtka se dostávat nad dlouhodobý průměr a to zhruba o 2°C. Ke konci období se ochladí na dlouhodobé hodnoty. Po celou dobu by mělo spadnout nejvíce srážek toto pondělí a úterý, po zbytek by mělo převládat sušší počasí.
Nejvíce srážek spadne v pondělí a úterý, poté se vrátí letní horké a suché počasí. Současné srážky a aktuální zásoba vody v půdě by nám měli toto období pomoci přečkat bez dramatické změny.

DLOUHODOBÁ PROGNÓZA 09. 08. 2020–17. 01. 2021

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v následujících 4 týdnech průměrné až slabě nadprůměrné. První dva týdny by měly být mírně nadprůměrné, poté lehce podprůměrné. Srážkově by v ČR mělo být toto období průměrné.
Do konce srpna je cca 50–90% pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího než normálního nasycení půdního profilu na východě území České republiky vč. pásu od Šumavy po Jeseníky.
Krušnohoří, Poohří, okolí Prahy, Plzeňsko, Krkonoše však takto příznivou prognózu nemají. Zde jsou vypočítány pravděpodobnosti na dosycení půdního profilu do cca 10–50 %. Do konce září je přibližně 30–50% pravděpodobnost, že se dosytí právě zmíněné oblasti. Deficit v severozápadních Čechách přetrvá s velkou pravděpodobností do konce roku, pravděpodobnost pro dosycení je nyní cca 30–50 %. Na zbytku území je pak za toto časové období zhruba 50–70% pravděpodobnost dosycení půdního profilu.
Mapa prognózy na 2 měsíce
Mapa prognózy na 6 měsíců

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.


Portál předpovědi sucha vznikl s podporou projektu NAZV QJ1610072 „Systém pro monitoring a předpověď dopadů zemědělského sucha“.