Předpověď intenzity sucha

Předpověď nasycení půdy

Dlouhodobá předpověď


PŘEDPOVĚĎ

Tento týden (19-26.8.2019) bude pro vývoj sucha rozhodující zvlněná studená fronta, která zde bude ležet až do středy. Poté bychom se měli dostat pod vliv tlakové výše a přílivu teplejšího vzduchu. Nejvíce srážek se očekává v prvních třech dnech tohoto týdne a hlavní příval by měl být z úterý na středu v noci. V dalších dnech se bude déšť vyskytovat jen sporadicky. Počátkem příštího týdne by se pak mohly objevit další srážky, ale zatím modely předpokládají jen malé úhrny. Do konce týdne tedy čekáme nejčastěji úhrny od 10-20 mm, v pásu silnějších bouřek na frontě může spadnout i okolo 40 mm. Teploty vzduchu budou do čtvrtka postupně klesat, ale poté se situace otočí a o víkendu na některých místech mohou maxima dosáhnout tropických 30°C. Půdní sucho do 40 cm by nemělo být ani ke konci týdne na území České republiky prakticky pozorováno. V hlubších vrstvách 40-100 cm, kde je situace špatná, se bude v místech s vydatnějšími srážkami zlepšovat. Ke konci týdne, s nástupem vyšších teplot vzduchu, bude docházet ke slabému zhoršování stavu.
Střednědobý výhled ensemble modelu GFS, který předpovídá počasí do 4. září předpokládá, že o víkendu a počátkem týdne se dostanou teploty až o 6°C nad dlouhodobý průměr. Poté krátkodobě spadnou teploty k průměru, ale od 30. srpna by se měly dostávat mírně nad obvyklé hodnoty (o 1-2°C). Období bude srážkově spíše chudší.
Poslední týden byl opět příznivý pro zmírnění sucha, jelikož přes nás přecházelo dost frontálních systémů a hlavně počátek týdne byl deštivý. V následujícím období bude nejvíce srážek počátkem tohoto týdne, poté nastane spíše srážkově chudší období a teploty o víkendu se dostanou k tropickým hodnotám.


DLOUHODOBÁ PROGNÓZA 25. 8. 2019 – 26. 1. 2020

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly mít tento týden slabě nadprůměrné hodnoty. Následující tři týdny by měly být průměrné nebo lehce nadprůměrné. Srážkově by v ČR mělo v následujících čtyřech týdnech spíše průměrně. Do konce srpna je cca 10% pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího než normálního nasycení půdního profilu na většině území nejprodukčnějších regionů (tj. řepařské a kukuřičné oblasti) Čech. O něco lepší je situace na jihovýchodě území a na střední Moravě, a naopak velmi špatná je prognóza pro sever Moravskoslezského kraje. Deficit v části střední Moravy, severních Čech a v oblasti mezi středem Čech a Poohřím a také v některých regionech jižních Čech přetrvá s velkou pravděpodobností do půlky říjnu. Do začátku listopadu pak je jen přibližně 20-30% naděje na normální či lepší než normální nasycení půdy v již jmenovaných regionech a pro některé lokality čekáme přetrvávání deficitu až ledna příštího roku.
Existující deficit vláhy v hlubší vrstvě tak nadále bude zasahovat výraznou část území zvláště na severní Moravě a v Poohří i podél toku Labe. (Dlouhodobá předpověď – mapa prognózy na 2 měsíce, mapa prognózy na 6 měsíců).

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961-2015.


Portál předpovědi sucha vznikl s podporou projektu NAZV QJ1610072 „Systém pro monitoring a předpověď dopadů zemědělského sucha“.