Předpověď intenzity sucha

Předpověď nasycení půdy

Dlouhodobá předpověď


Předpověď

V následujícím období (od 25.5.2020) čekáme spíše časté přeháňky, což bude znamenat značnou prostorovou proměnlivost srážek a i modely budou náchylnější na chybu predikce úhrnů pro konkrétní místa. Více srážek se čeká během čtvrtečního dne, jak bude přecházet okluzní fronta, pak ještě v neděli. Během následujících 10 dnů modely čekají úhrny okolo 20-30 mm, ale nejsou vyloučeny místa i s více než 40 mm. Teploty budou většinou jen mezi 15-18°C a noční klesat k 5-10°C. Ve svrchní vrstvě do 40 bude na většině území pokračovat normální stav, pouze v závětrné straně Krušných hor se bude situace zhoršovat. Ve hlubších vrstvách 40-100 cm bude setrvalý stav, tedy situace tam bude stále špatná. V dalších 10 dnech tedy celkově čekáme, že v celém horizontu bude snížená půdní vlhkost na 40 % území, ale mírné až výrazné sucho na méně než 20 %.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 10. června předpokládá, že teploty budou do počátku června podprůměrné, poté se přechodně dostanou na dlouhodobé hodnoty a v závěru období by měly být spíš nadprůměrné.
V minulém týdnu jsme se dočkali dalšího většího úhrnu srážek, které byly vyšší, než očekával týdenní výhled. V dalších 10 dnech čekáme hodně přeháněk, proto i predikce srážek přesně pro dané místo bude zatížena větší možností chyby. Půdní sucho by mělo udržovat setrvalý stav, kdy špatná situace bude hlavně v hloubkách 40-100 cm.

DLOUHODOBÁ PROGNÓZA 31. 05. 2020–08. 11. 2020

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v následujících 4 týdnech průměrné až slabě podprůměrné. Tento týden by měl být chladnější v závěru tohoto období, by se měly teploty se zvedat. Srážkově by v ČR měly být toto období.
Do poloviny června je cca 10–30% pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího než normálního nasycení půdního profilu na většině území České republiky. Do konce června je přibližně 10–30% pravděpodobnost, že se dosytí nejprodukčnější regiony Čech a Moravy. Deficit v části střední Moravy, severních Čech a v oblasti mezi středem Čech a Poohřím a také v některých regionech jižních Čech a jižní Moravy přetrvá s velkou pravděpodobností do poloviny července. Do začátku listopadu je pak jen přibližně 30–50% naděje na normální či lepší než normální nasycení půdy v již jmenovaných regionech a pro některé lokality čekáme přetrvávání deficitu až do října letošního roku.
Existující deficit vláhy v hlubší vrstvě tak nadále bude zasahovat výraznou část území zvláště v severních Čechách v Poohří, na Třeboňsku i podél toku Labe a na Hané. (Dlouhodobá předpověď – mapa prognózy na 2 měsíce, mapa prognózy na 6 měsíců).

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.

 


Portál předpovědi sucha vznikl s podporou projektu NAZV QJ1610072 „Systém pro monitoring a předpověď dopadů zemědělského sucha“.