Předpověď intenzity sucha

Předpověď nasycení půdy

Dlouhodobá předpověď


PŘEDPOVĚĎ

V následujícím období (od 13.1.2020) čekáme hlavně příliv teplého vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry. V sobotu pak bude přecházet studená fronta, která přinese slabý déšť nebo sněžení na horách. Celkově to budou velice malé úhrny a v dalších 10 dnech čekáme srážky řádově v několika milimetrech, výjimečně kolem 10-15 mm. V tomto období by mohlo napadnout jen kolem 10 cm nového sněhu na horách a celková výška se příliš nezmění. Maximální teploty vzduchu se budou pohybovat nejčastěji mezi 4-6 °C a v noci okolo bodu mrazu. Půdní vlhkost se nám celkově příliš měnit nebude a nižší než obvykle bude zhruba na 40 % území. Mírné sucho pak budeme pozorovat do 20 % území republiky a to prakticky jen v Čechách.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 29. ledna, se očekávají nadprůměrné teploty do 18. ledna. Po průchodu studené fronty by se mělo mírně ochladit a teploty se vrátí k obvyklým hodnotám. Nejvíce srážek se čeká na tuto sobotu, což není příliš pozitivní, protože by nemělo jít o žádné větší úhrny.
Předpověď počasí není stále příliš pozitivní a to hlavně s ohledem na sněhovou pokrývku, která je klíčová pro správné přezimování rostlin a hlavně doplnění podzemních vod, tak i půdní vláhy před jarní sezónou. Nadále by mělo pokračovat suché a teplotně nadprůměrné či průměrné počasí.

DLOUHODOBÁ PROGNÓZA 19. 01. 2020–28. 06. 2020

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v následujících 4 týdnech průměrné. Výrazně teplejší by měl být tento týden, další týdny budou pravděpodobně spíše průměrné. Srážkově by v ČR měly být toto období průměrné až podprůměrné. Do konce ledna je cca 10% pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího než normálního nasycení půdního profilu na většině území nejprodukčnějších regionů (tj. řepařské a kukuřičné oblasti) Čech. O něco lepší je situace na jihovýchodě území a na střední Moravě. Deficit v části střední Moravy, severních Čech a v oblasti mezi středem Čech a Poohřím a také v některých regionech jižních Čech přetrvá s velkou pravděpodobností do začátku března. Do konce května pak je jen přibližně 50% naděje na normální či lepší než normální nasycení půdy v již jmenovaných regionech a pro některé lokality čekáme přetrvávání deficitu až do června letošního roku.
Existující deficit vláhy v hlubší vrstvě tak nadále bude zasahovat výraznou část území zvláště v severních Čechách v Poohří, na Třeboňsku i podél toku Labe. (Dlouhodobá předpověď – mapa prognózy na 2 měsíce, mapa prognózy na 6 měsíců).

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.


Portál předpovědi sucha vznikl s podporou projektu NAZV QJ1610072 „Systém pro monitoring a předpověď dopadů zemědělského sucha“.