Předpověď intenzity sucha

Předpověď nasycení půdy

Dlouhodobá předpověď


Předpověď

Tento týden (20.5-27.5.2019) bude dominantní hlavně tlaková níže v první polovině týdne, která přinese nejvíce srážek. To se projevilo už dnes (PO), když postupovala od východu významná srážková oblast. Většinou půjde o bouřková oblaka, které budou znamenat lokální intenzivní srážky a celkově velké prostorové rozdíly. Na středu je zatím rozdíl v modelech, část předpokládá výrazné úhrny na severovýchodě republiky, ale část nechává vypadnout takto extrémní srážky ještě v Polsku. Poté by mělo jít většinou jen o přeháňky a celkově se již srážek objevovat méně. Model IFS je pesimističtější ve svém výhledu a očekává týdenní úhrny mezi 10-25 mm. Model GFS je dosti vlhký a čeká srážky i mezi 30-40 mm, místy nad 70 mm/týden. Většinou je blíže realitě model IFS, kterému věříme i v tomto případě. Teploty většinou budou okolo 20 °C ve svém maximu a minima se budou pohybovat od 10-13 °C. Oproti současnému stavu se nebude do začátku příštího týdne stav sucha příliš měnit. Ve vrstvě do 40 cm nebude stále pozorováno. V hloubkách 40-100 cm zůstane stále nejhorší situace na střední Moravě, Lounsku a Rakovnicku. Dokonce v těchto oblastech by se mohlo relativní nasycení půdy ještě zmenšovat, ale v kategoriích sucha se to zatím neprojeví.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje počasí do 5. června, by měla teplota vzduchu po celou dobu odpovídat dlouhodobým hodnotám pro toto období. Předpověď je relativně stabilní až do konce měsíce, poté začíná růst nejistota. Maxima se tedy nejčastěji budou dostávat lehce nad 20°C a minima by už příliš neměla klesat pod hranici 8-10 °C.
Stav sucha se nebude v následujícím období příliš měnit. V povrchové vrstvě by sucho nemělo být pozorováno vůbec a v hlubších vrstvách bude nadále špatný stav na střední Moravě, Lounsku a Rakovnicku. Teplotně bude dalších 15 dní průměrných.

DLOUHODOBÁ PROGNÓZA 27.5. 2019 – 3.11. 2019

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být blízko hodnot obvyklých pro květen a první polovinu června. Srážkově by ČR mělo v tomto týdnu srážek více, v dalším týdnu pak obvyklé množství na což podle prognózy mohou navázat 2 srážkově chudší týdny. Do poloviny června je cca 10% pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího než normálního nasycení půdního profilu na většině území nejprodukčnějších regionů (tj. řepařské a kukuřičné oblasti) snad jen s výjimkou jižní Moravy a jižních Čech. Deficit ve velké části Moravy, severu Slezska a v oblasti mezi severozápadem Pražské aglomerace a Poohřím přetrvá s velkou pravděpodobností do poloviny července. Do konce první dekády srpna pak je jen přibližně 30% naděje na normální či lepší než normální nasycení půdy v již jmenovaných regionech a pro některé lokality je pravděpodobný deficit ještě v září. Je zřejmé, že aktuální úroveň nasycení půdy, při normálním průběhu srážek nepostačí v řadě regionů, zvláště těch výše jmenovaných, pro hladký průběh vegetace a při normálním průběhu srážek mohou v současné době suché oblasti vykazovat nižší než obvyklé nasycení ještě v říjnu ale zde je hodnota prognózy jen orientační.
Existující deficit vláhy v hlubší vrstvě tak nadále bude zasahovat výraznou část území zvláště na Moravě a v Poohří i podél toku Labe. Naopak na jihu Čech a na Vysočině a lokálně v řadě dalších míst (Dlouhodobá předpověď – mapa prognózy na 2 měsíce, mapa prognózy na 6 měsíců) je situace relativně dobrá, jak naznačují mapy.


Portál předpovědi sucha vznikl s podporou projektu NAZV QJ1610072 „Systém pro monitoring a předpověď dopadů zemědělského sucha“.

Předpověď 1. - 3. den

předchozí další stáhnout zavřít
Předpověď 1. - 3. den