Předpověď intenzity sucha

Předpověď nasycení půdy

Dlouhodobá předpověď


PŘEDPOVĚĎ

V následujícím období (od 16.3.2020) budeme nejdříve pod vlivem tlakové výše a díky tomu přílivu teplého vzduchu. To se změní v pátek, kdy se začne nasouvat vlnící se studená fronta, za kterou se ochladí. Srážky budou prakticky jen výhradně vázány na přechod již zmíněné fronty, tedy v pátek a sobotu. Celkově by mělo spadnout většinou jen do 10 mm za týden, na severu republiky až 20 mm, ale spíše jen lokálně. V sobotu není vyloučenou na horách i sněžení. Do pátku budou teploty celkem vysoké s maximem až přes 15°C. V sobotu se výrazně ochladí, kdy maxima spadnou jen na 5°C a noční teploty pod bod mrazu. To by mělo vydržet až do poloviny dalšího týdne. Absence větších srážek a relativně teplý týden bude mít za následek pokles relativní vlhkosti půdy a tedy i zvýšení plochy území České republiky, kde bude pozorována snížená dostupnost vodní vláhy. To bude přibližně na 25 % území. O víkendu se pak situace opět mírně vylepší.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 1. dubna se předpokládá nadprůměrně teplé počasí do pátku, poté až do 25, března podprůměrné teploty a konec období model předpokládá jako průměrný. Celé období považuje za srážkově chudší. Na druhou stranu je nutné konstatovat, že model si je celkem jistý s predikcí jen do konce týdne, poté se začínají výsledky dosti rozcházet.
V uplynulém týdnu pršelo hlavně v severní polovině Čech. Zbytek republiky zaznamenal jen malé úhrny srážek. To by mělo pokračovat až do konce měsíce. Tento týden bude s vyššími teplotami, což se zlomí o víkendu, kdy klesnou maxima až o 10°C.


DLOUHODOBÁ PROGNÓZA 23. 03. 2020–30. 08. 2020

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v následujících 4 týdnech průměrné. Srážkově by v ČR měly být toto období průměrné ke konci pravděpodobně podprůměrné. Do začátku dubna je cca 30–50% pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího než normálního nasycení půdního profilu na většině území nejprodukčnějších regionů (tj. řepařské a kukuřičné oblasti) Čech. O něco lepší je situace na jihovýchodě území. Deficit v části střední Moravy, severních Čech a v oblasti mezi středem Čech a Poohřím a také v některých regionech jižních Čech přetrvá s velkou pravděpodobností do poloviny června. Do poloviny července pak je jen přibližně 30-50% naděje na normální či lepší než normální nasycení půdy v již jmenovaných regionech a pro některé lokality čekáme přetrvávání deficitu až do srpna letošního roku.
Existující deficit vláhy v hlubší vrstvě tak nadále bude zasahovat výraznou část území zvláště v severních Čechách v Poohří, na Třeboňsku i podél toku Labe. (Dlouhodobá předpověď – mapa prognózy na 2 měsíce, mapa prognózy na 6 měsíců).
Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.


Portál předpovědi sucha vznikl s podporou projektu NAZV QJ1610072 „Systém pro monitoring a předpověď dopadů zemědělského sucha“.

Prognóza na 6 měsíců

stáhnout zavřít
Prognóza na 6 měsíců