Odchylka sucha od obvyklého stavu v období 1961 - 2010


 • bez rizika sucha
 • S0 snížená úroveň půdní vláhy
 • S1 počínající sucho
 • S2 mírné sucho
 • S3 výrazné sucho
 • S4 výjimečné sucho
 • S5 extrémní sucho

Procento zasaženého území vybranými kategoriemi sucha

Graf vývoje sucha za poslední 2 měsíce s výhledem na dalších 9 dní podle modelu ECMWF v profilu 0–100 cm. V grafu jsou zobrazeny všechny stupně síly sucha a jejich prostorové zastoupení v rámci republiky. Lze tedy přehledně sledovat jak se sucho v poslední době vyvíjelo a i jaký bude jeho následující trend.

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 04. 06. 2023 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 28. 05. 2023 do neděle 04. 06. 2023 ráno)


Shrnutí:
V uplynulém týdnu (28.5 – 3.6.2023) jsme byli hlavně pod vlivem dominantní tlakové výše nad Británií. Sice přes nás přecházely studené fronty, ale byly hodně slabé. Srážky se během celého týdne nevyskytovaly. Maximální teploty se pohybovaly většinou mezi 20-23°C. Nejteplejší den byl ve čtvrtek, kdy teplota šplhala i nad hranici 25°C. .
Předpověď na dalších 10 dnů se otočila a místo suchého a slunečného počasí nás čeká hlavně deštivý týden. Srážky budou prostorově nevyrovnané, jelikož se čekají většinou lokální bouřky. Půdní vlhkost bude růst a hlavně ve vrstvě do 40 cm čekáme výrazné zlepšení.

JAK PRACOVAT S MAPAMI?
Portál InterSucho přináší několik typů informací o suchu a jeho dopadech, které je třeba vyhodnocovat ve vzájemných souvislostech. Úvodní mapy Intenzity sucha a Deficitu zásoby vo0dy představují anomálii zásoby vody v půdě od stavu obvyklého v daném místě mezi lety 1961–2010. Oproti tomu mapa Nasycení půdy představuje odhad fyzické suchosti/vlhkosti půdy v daném pixelu a lze ji ověřit v terénu. Pro interpretaci, jak je dané nasycení půdy v daném místě obvyklé, je nutné použít odchylku od obvyklého stavu (tedy první dvě mapy). Zbývající mapy pak zachycují dopady sucha na stav vegetace a jednotlivé plodiny. Dopady sucha jsou vždy důsledkem kombinace absolutního nedostatku půdní vláhy, ale také její anomálnosti.

Intenzita sucha
Upozornění: Denně jsou aktualizované mapy v části Předpověď, ostatní mapy zachycují obvykle situaci v neděli ráno a k tomuto času se váže i text.
INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se v minulém týdnu rapidně zhoršila zhoršila v oblastech, kde byla již sledována v předchozím týdnu tzn. spíše Čechy a především severozápad a sever. Zde převažují vysoké stupně intenzity výrazné až extrémní sucho. Směrem na východ intenzita sucha klesá, ale i zde je sledováno až výrazné či mírné sucho, podrobněji na samotné mapě.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se minulý týden nijak zásadně nezměnila prostorově, avšak intenzita se oproti předchozímu týdnu prohloubila.
Aktuálně se sucho (počínající až extrémní) na území České republiky vyskytuje cca na max 63 % území (půdní profil 0–100 cm). Predikce pravděpodobnosti dosycení půdního profilu na příští dva měsíce je k dispozici na mapě dlouhodobé předpovědi na dva měsíce.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu především v západní, severozápadní, střední a východní části Čech klesly vlhkosti půdy ve vrstvě 0-20 cm. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 25 % stanic, v 10 až 50 cm na 16 % stanic a v 50-100 cm na 12 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 18 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 24 % stanic a v 50-100 cm na 17 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve vyšších polohách, nižší nadále především v severozápadních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu
V uplynulém týdnu (28.5 – 3.6.2023) jsme byli hlavně pod vlivem dominantní tlakové výše nad Británií. Sice přes nás přecházely studené fronty, ale byly hodně slabé. Srážky se během celého týdne nevyskytovaly. Maximální teploty se pohybovaly většinou mezi 20-23°C. Nejteplejší den byl ve čtvrtek, kdy teplota šplhala i nad hranici 25°C. Naopak na víkend se nám mírně ochladilo. Noční teploty byly nejčastěji mezi 5-10°C. Vítr byl většinou slabý, je v pátek a sobotu bylo větrněji.

 

 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 7. 6. 2023

  Hrozí Česku opět sucho?

  Bioklimatolog prof. Miroslav Trnka pro Studio6 komentuje aktuální stav sucha v letošním roce. Jak se sucho bude vyvíjet a budou ovlivněny plodiny?
  Rozhovor ke zhlédnutí na ct24.cz ZDE (stopáž od 2:38:05). 

   
 • 3. 6. 2023

  Miroslav Trnka v 90´ na ČT24

  Jak se využívají družicová data v praxi se věnoval pořad 90´ ČT24. Prof. Miroslav Trnka popisuje vstupy a družicová data, která vstupují do výpočtu sucha, půdní vlhkosti v globálním měřítku. 
  Rozhovor ke zhlédnutí na ct24.cz ZDE (stopáž 59:25).