Odchylka sucha od obvyklého stavu v období 1961 - 2010


 • bez rizika sucha
 • S0 snížená úroveň půdní vláhy
 • S1 počínající sucho
 • S2 mírné sucho
 • S3 výrazné sucho
 • S4 výjimečné sucho
 • S5 extrémní sucho

Procento zasaženého území vybranými kategoriemi sucha

Graf vývoje sucha za poslední 2 měsíce s výhledem na dalších 9 dní podle modelu ECMWF v profilu 0–100 cm. V grafu jsou zobrazeny všechny stupně síly sucha a jejich prostorové zastoupení v rámci republiky. Lze tedy přehledně sledovat jak se sucho v poslední době vyvíjelo a i jaký bude jeho následující trend.

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 07. 08. 2022 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 31. 07. 2022 do neděle 07. 08. 2022 ráno)
 

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (31.7. – 6.8.2022) jsme byli ovlivněny přechodem dvou studených front. Jedna byla v pondělí a druhá z pátku na sobotu. Úhrny srážek za uplynulý týden byly velmi prostorově rozdílné. Maxima se pohybovala okolo 70 mm za týden. Celkově vysoké úhrny (40-70 mm za týden) byly v jižních Čechách, jihovýchodně a východně od Prahy a v Beskydech. Naopak na severozápadě republiky, na mnoha místech jižních Moravy, Českomoravské vrchoviny a Plzeňska napršelo jen několik milimetrů za týden. Během týdne se nám postupně oteplovalo a až se sobotním dnem se nám razantněji ochladilo. Příliv teplého vzduchu vrcholil v pátek, kdy maxima se dostávala nad 32°C, místy dokonce bylo naměřeno i 37°C.
V dalších 10 dnech čekáme málo srážek a postupný růst teplot vzduchu. Díky tomu se bude půdní sucho dále rozšiřovat.

JAK PRACOVAT S MAPAMI?
Portál InterSucho přináší několik typů informací o suchu a jeho dopadech, které je třeba vyhodnocovat ve vzájemných souvislostech. Úvodní mapy Intenzity sucha a Deficitu zásoby vo0dy představují anomálii zásoby vody v půdě od stavu obvyklého v daném místě mezi lety 1961–2010. Oproti tomu mapa Nasycení půdy představuje odhad fyzické suchosti/vlhkosti půdy v daném pixelu a lze ji ověřit v terénu. Pro interpretaci, jak je dané nasycení půdy v daném místě obvyklé, je nutné použít odchylku od obvyklého stavu (tedy první dvě mapy). Zbývající mapy pak zachycují dopady sucha na stav vegetace a jednotlivé plodiny. Dopady sucha jsou vždy důsledkem kombinace absolutního nedostatku půdní vláhy, ale také její anomálnosti.

Intenzita sucha
Upozornění: Denně jsou aktualizované mapy v části Předpověď, ostatní mapy zachycují obvykle situaci v neděli ráno a k tomuto času se váže i text.
INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se oproti minulému týdnu zhoršila v podstatě jen v severozápadních Čechách. Nyní na většině území v této vrstvě nesledujeme žádný stupeň intenzity sucha. Vyskytují se však oblasti, kde i příchozí srážky v předminulém týdnu nedokázaly zlepšit stav natolik, aby sucho nebylo pozorováno - jedná se o oblasti navazující na německé hranice a poté území na hranicích kraje Středočeského, Pardubického a Kraje Vysočina.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se mírně zhoršila. Došlo k mírnému zhoršení a nadále zůstává sucho v oblastech, kde nebyly sledovány intenzivní srážky v posledních týdnech. Jedná se o západní a severozápadní Čechy, částečně Vysočina, Polabí, Morava a Slezsko. Nicméně situace se výrazněji zlepšila v Beskydech, kde byly předminulý týden zaznamenané vysoké úhrny srážek.
Aktuálně se sucho (počínající až extrémní) na území České republiky vyskytuje cca na 46 % území (půdní profil 0–100 cm), oproti minulém týdnu došlo zhruba o polovinu zmenšení rizika sucha (prostorově). Predikce pravděpodobnosti dosycení půdního profilu na příští dva měsíce je k dispozici na mapě dlouhodobé předpovědi na dva měsíce.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na větší části území došlo k poklesu vlhkosti půdy ve vrstvě 0-30 cm, v 30-100 cm byly změny vlhkosti malé. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 28 % stanic, v 10 až 50 cm je na 26 % stanic a v 50-100 cm na 11 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 14 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 10 % stanic a v 50-100 cm na 11 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především na Šumavě a v Beskydech, nižší na jihu Moravy a v severozápadních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu

V uplynulém týdnu (31.7. – 6.8.2022) jsme byli ovlivněny přechodem dvou studených front. Jedna byla v pondělí a druhá z pátku na sobotu. Úhrny srážek za uplynulý týden byly velmi prostorově rozdílné. Maxima se pohybovala okolo 70 mm za týden. Celkově vysoké úhrny (40-70 mm za týden) byly v jižních Čechách, jihovýchodně a východně od Prahy a v Beskydech. Naopak na severozápadě republiky, na mnoha místech jižních Moravy, Českomoravské vrchoviny a Plzeňska napršelo jen několik milimetrů za týden. Během týdne se nám postupně oteplovalo a až se sobotním dnem se nám razantněji ochladilo. Příliv teplého vzduchu vrcholil v pátek, kdy maxima se dostávala nad 32°C, místy dokonce bylo naměřeno i 37°C. Silnější vítr byl vázán na přechod studených front, tedy uplynulou neděli (31.7.) a v pátek. Některé bouřky doprovázel i velmi silný nárazovitý vítr.

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 3. 8. 2022

  Riziko požáru jsme viděli týden dopředu, častější je ale jinde, říká expert

  Riziko požárů v Česku roste s tím, jak kvůli klimatické změně přibývá dní s vhodným požárním počasím. „Neznamená to ale, že lesy kvůli většímu množství těchto dní hořet musí a nedá se s tím nic dělat,“ řekl Miroslav Trnka Seznam Zprávám.
  Celý článek pro seznamzpravy.cz k přečtení ZDE.

 • 26. 7. 2022

  Sucho a jeho vliv na požáry

  Markéta Poděbradská z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR komentuje současný stav sucha v zasaženém území požárem ve Hřensku a jaký je výhled do budoucna co se týče sucha?
  Celý rozhovor na ČT24 ke zhlédnutí ZDE