The soil saturation deviation of average condition in 1961-2015


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

Procento zasaženého území vybranými kategoriemi sucha

Graf vývoje sucha za poslední 2 měsíce s výhledem na dalších 9 dní podle modelu ECMWF v profilu 0–100 cm. V grafu jsou zobrazeny všechny stupně síly sucha a jejich prostorové zastoupení v rámci republiky. Lze tedy přehledně sledovat jak se sucho v poslední době vyvíjelo a i jaký bude jeho následující trend.

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 14. 04. 2024 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 07. 04. 2024 do neděle 14. 04. 2024 ráno)

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (7.4 – 13.4.2024) nás ovlivnil průchod studené fronty, který přechodně zmírnil příliv teplého vzduchu, ale ten se opět rychle obnovil. Srážky se prakticky vyskytovaly jen během úterý a doznívaly ještě lehce ve středu. Vázány byly hlavně na západní část Čech, kde spadlo okolo 5-15 mm/týden. Na zbytku republiky prakticky nepršelo nebo jen pár milimetrů. Do úterý včetně panovaly rekordní teploty s maximem i nad 28°C. Ve středu a ve čtvrtek byly teploty o 10°C nižší, ale pak se opět oteplilo na 21-24°C.
Na začátku tohoto týdne dojde k výrazné změně charakteru počasí a teploty vzduchu spadnou pod dlouhodobé průměry a čeká nás do začátku května chladné období s rizikem poškození vegetace. Budou se ale objevovat častěji srážky, takže půda se dosytí na obvyklé hodnoty.

JAK PRACOVAT S MAPAMI?
Portál InterSucho přináší několik typů informací o suchu a jeho dopadech, které je třeba vyhodnocovat ve vzájemných souvislostech. Úvodní mapy Intenzity sucha a Deficitu zásoby vo0dy představují anomálii zásoby vody v půdě od stavu obvyklého v daném místě mezi lety 1961–2010. Oproti tomu mapa Nasycení půdy představuje odhad fyzické suchosti/vlhkosti půdy v daném pixelu a lze ji ověřit v terénu. Pro interpretaci, jak je dané nasycení půdy v daném místě obvyklé, je nutné použít odchylku od obvyklého stavu (tedy první dvě mapy). Zbývající mapy pak zachycují dopady sucha na stav vegetace a jednotlivé plodiny. Dopady sucha jsou vždy důsledkem kombinace absolutního nedostatku půdní vláhy, ale také její anomálnosti.

Intenzita sucha
INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se v minulém týdnu opět zhoršila v místech, kde již sucho bylo sledováno. Lepší situace je sledována na jižní Moravě a severozápadně od Prahy, na ostatních místech je sledováno převážně mírné až extrémní sucho.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se vyskytuje především v pohraničních pohořích České republiky a v pásu od Třeboňska po Orlické hory.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje cca na 72 % území (půdní profil 0–100 cm). Predikce pravděpodobnosti dosycení půdního profilu na příští dva měsíce je k dispozici na mapě dlouhodobé předpovědi na dva měsíce.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu pokračoval na většině území pokles vlhkosti půdy ve vrstvě 0-20 cm. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 na 19 % stanic, v 10-50 cm na 14 % stanic a v 50-100 cm na 12 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 8 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 19 % stanic a v 50-100 cm na 32 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve vyšších polohách na severu území, nižší především v nižších polohách v Čechách a na jihu Moravy, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu
V uplynulém týdnu (7.4 – 13.4.2024) nás ovlivnil průchod studené fronty, který přechodně zmírnil příliv teplého vzduchu, ale ten se opět rychle obnovil. Srážky se prakticky vyskytovaly jen během úterý a doznívaly ještě lehce ve středu. Vázány byly hlavně na západní část Čech, kde spadlo okolo 5-15 mm/týden. Na zbytku republiky prakticky nepršelo nebo jen pár milimetrů. Do úterý včetně panovaly rekordní teploty s maximem i nad 28°C. Ve středu a ve čtvrtek byly teploty o 10°C nižší, ale pak se opět oteplilo na 21-24°C. Noční teploty byly celkem vysoké (5-15°C), ale ve čtvrtek a pátek klesaly pod 5°C a lokálně k bodu mrazu. Větrnější počasí bylo v pondělí a úterý.