The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

Procento zasaženého území vybranými kategoriemi sucha

Graf vývoje sucha za poslední 2 měsíce s výhledem na dalších 9 dní podle modelu ECMWF v profilu 0–100 cm. V grafu jsou zobrazeny všechny stupně síly sucha a jejich prostorové zastoupení v rámci republiky. Lze tedy přehledně sledovat jak se sucho v poslední době vyvíjelo a i jaký bude jeho následující trend.

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 29. 01. 2023 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 22. 01. 2023 do neděle 29. 01. 2023 ráno)
 

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (22.1. – 28.1.2023) jsme byli hlavně pod vlivem nízké inverzní oblačnosti. Nejvíce srážek spadlo uplynulou neděli a šlo většinou o sněžení. Celkově jich bylo ale velmi málo. V průměru nejčastěji spadlo do 3 mm za týden. V jižních Čechách a Jeseníkách byly úhrny okolo 10 mm za týden. V první polovině týdne byly maximální teploty vzduchu lehce nad bodem mrazu.
V dalších 10 dnech se čekají teploty většinou nad bodem mrazu. Sněžení bude převládat na horách, naopak v nižších polohách spíše dešťové či smíšené srážky. Půdní vlhkost se příliš měnit nebude.

JAK PRACOVAT S MAPAMI?
Portál InterSucho přináší několik typů informací o suchu a jeho dopadech, které je třeba vyhodnocovat ve vzájemných souvislostech. Úvodní mapy Intenzity sucha a Deficitu zásoby vo0dy představují anomálii zásoby vody v půdě od stavu obvyklého v daném místě mezi lety 1961–2010. Oproti tomu mapa Nasycení půdy představuje odhad fyzické suchosti/vlhkosti půdy v daném pixelu a lze ji ověřit v terénu. Pro interpretaci, jak je dané nasycení půdy v daném místě obvyklé, je nutné použít odchylku od obvyklého stavu (tedy první dvě mapy). Zbývající mapy pak zachycují dopady sucha na stav vegetace a jednotlivé plodiny. Dopady sucha jsou vždy důsledkem kombinace absolutního nedostatku půdní vláhy, ale také její anomálnosti.

Intenzita sucha
Upozornění: Denně jsou aktualizované mapy v části Předpověď, ostatní mapy zachycují obvykle situaci v neděli ráno a k tomuto času se váže i text.
INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se v předminulém týdnu objevila mírně v pohraničních pohořích, je sledováno počínající sucho, ale srážky jsou zatím vázány ve sněhu a v modelu nejsou zatím vzaty do úvahu. Na zbytku území není sledováno sucho.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) není nijak dramatická a počínající sucho je sledováno místy v pohraničních pohořích.
Aktuálně se sucho (počínající až extrémní) na území České republiky vyskytuje cca na max 7 % území (půdní profil 0–100 cm). Predikce pravděpodobnosti dosycení půdního profilu na příští dva měsíce je k dispozici na mapě dlouhodobé předpovědi na dva měsíce.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území byly zaznamenány velmi malé změny vlhkosti půdy ve vrstvě 0-100 cm. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se nevyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na žádné stanici, v 10 až 50 cm je na 5 % stanic a v 50-100 cm na 10 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 61 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 54 % stanic a v 50-100 cm na 16 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především na severovýchodě Čech, nižší především na jihu Moravy a v severozápadních, západních a jižních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu
V uplynulém týdnu (22.1. – 28.1.2023) jsme byli hlavně pod vlivem nízké inverzní oblačnosti. Nejvíce srážek spadlo uplynulou neděli a šlo většinou o sněžení. Celkově jich bylo ale velmi málo. V průměru nejčastěji spadlo do 3 mm za týden. V jižních Čechách a Jeseníkách byly úhrny okolo 10 mm za týden. V první polovině týdne byly maximální teploty vzduchu lehce nad bodem mrazu. Od čtvrtka se mírně ochladilo a to pod bodem mrazu. Minimální teploty vzduchu byly většinou mezi -5 až 0 °C. Větrnější počasí bylo v pondělí a poté v pátek a sobotu.