The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

Procento zasaženého území vybranými kategoriemi sucha

Graf vývoje sucha za poslední 2 měsíce s výhledem na dalších 9 dní podle modelu ECMWF v profilu 0–100 cm. V grafu jsou zobrazeny všechny stupně síly sucha a jejich prostorové zastoupení v rámci republiky. Lze tedy přehledně sledovat jak se sucho v poslední době vyvíjelo a i jaký bude jeho následující trend.

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 24. 09. 2023 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 17. 09. 2023 do neděle 24. 09. 2023 ráno)


Shrnutí:
V uplynulém týdnu (17.9 – 23.9.2023) nás nejvíce ovlivnil přechod studené fronty z pondělí na úterý a z pátku na sobotu. To příliš srážek nepřineslo až na nějaké místní výjimky. Nejčastěji tedy spadlo do 10 mm za týden. Nejvíce napršelo na východním okraji republiky a v Jizerkách. V obou případech šlo až o 40 mm za týden. Denní teploty se pohybovaly hlavně mezi 20-25°C. Zpočátku týdne dokonce se lokálně dostaly nad 30°C. O víkendu se nám pak ochladilo na 15-19°C.
V tomto týdnu nás čeká tzv. „babí léto“. Bude většinou nadprůměrně teplo bez srážek, ale s občasnými mlhami či nízkou oblačností. Půdní vlhkost bude místy nižší, než je obvyklé v povrchové vrstvě do 40 cm, ale zatím nic neobvyklého.

JAK PRACOVAT S MAPAMI?
Portál InterSucho přináší několik typů informací o suchu a jeho dopadech, které je třeba vyhodnocovat ve vzájemných souvislostech. Úvodní mapy Intenzity sucha a Deficitu zásoby vo0dy představují anomálii zásoby vody v půdě od stavu obvyklého v daném místě mezi lety 1961–2010. Oproti tomu mapa Nasycení půdy představuje odhad fyzické suchosti/vlhkosti půdy v daném pixelu a lze ji ověřit v terénu. Pro interpretaci, jak je dané nasycení půdy v daném místě obvyklé, je nutné použít odchylku od obvyklého stavu (tedy první dvě mapy). Zbývající mapy pak zachycují dopady sucha na stav vegetace a jednotlivé plodiny. Dopady sucha jsou vždy důsledkem kombinace absolutního nedostatku půdní vláhy, ale také její anomálnosti.

Intenzita sucha
Upozornění: Denně jsou aktualizované mapy v části Předpověď, ostatní mapy zachycují obvykle situaci v neděli ráno a k tomuto času se váže i text.
INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se v druhé polovině prázdnin velmi zlepšila, nicméně nyní se začíná situace mírně zhoršovat. Sucho je sledováno v spíše v pohraničí, kde je sledováno počínající až mírné sucho a drobné lokality ve středu republiky. Situace je horší na pomezí Jihočeského kraje a Kraje Vysočina.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se i v minulém týdnu nijak nezměnila. V této vrstvě není sucho v podstatě sledováno.
Aktuálně se sucho (počínající až extrémní) na území České republiky vyskytuje cca na max 6 % území (půdní profil 0–100 cm).
Predikce pravděpodobnosti dosycení půdního profilu na příští dva měsíce je k dispozici na mapě dlouhodobé předpovědi na dva měsíce.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na polovině území klesly vlhkosti půdy ve vrstvě 0-20 cm, v druhé polovině díky srážkám mírně stouply. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 14 % stanic, v 10-50 cm na 15 % stanic a v 50-100 cm na 16 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 17 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 15 % stanic a v 50-100 cm na 19 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve vyšších polohách, nižší především v severozápadních Čechách a na jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu
V uplynulém týdnu (17.9 – 23.9.2023) nás nejvíce ovlivnil přechod studené fronty z pondělí na úterý a z pátku na sobotu. To příliš srážek nepřineslo až na nějaké místní výjimky. Nejčastěji tedy spadlo do 10 mm za týden. Nejvíce napršelo na východním okraji republiky a v Jizerkách. V obou případech šlo až o 40 mm za týden. Denní teploty se pohybovaly hlavně mezi 20-25°C. Zpočátku týdne dokonce se lokálně dostaly nad 30°C. O víkendu se nám pak ochladilo na 15-19°C. Noční teploty neklesaly příliš pod hranici 10°C, pouze ve středu ráno bylo mírně chladněji. Větrné počasí příliš nebylo s výjimkou čtvrtečního dne. Celkově více foukalo na Moravě než v Čechách.