Předpověď intenzity sucha

Předpověď nasycení půdy

Dlouhodobá předpověď


PŘEDPOVĚĎ

V následujícím období (od 20.1.2020) čekáme bohužel pokračování přílivu spíše teplého vzduchu ve výšce a očekávaný přechod front bude bez přítomnosti významných srážek. V dalších 10 dnech čekáme úhrny nejčastěji pouze do 5 mm. Teploty vzduchu budou díky inverznímu charakteru počasí sice prostorově rozdílné, ale mají postupně růst. Nejčastěji budou denní maxima do 5°C, ale nejsou vyloučeny teploty počátkem příštího týdne na 8-10°C. V noci bude chladno hlavně tento týden, kdy budou minima padat k -5°C. Hlavně díky pokračujícímu deficitu srážek bude narůstat plocha zasažená sníženou dostupností půdní vláhy a to až na 50 % území republiky. Mírné sucho pak bude se nacházet na 20-25 % území. V povrchové i hlubších vrstvách bude sucho pozorováno hlavně v Čechách.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 5. února, se očekávají nadprůměrné teploty do 29. ledna. Poté by se mělo ochladit na průměrné hodnoty. Model si je celkem jistý tímto vývojem počasí až právě do 29. ledna, pak se začíná objevovat více variant. Tento model také čeká, že i zbytek ledna bude vesměs suchý, ale počátek února už předpokládá více srážek.
Předpovědní modely bohužel dále slibují pokračování období slabého na srážky. Navíc bude dalších 10 dnů teplotně nadprůměrných i přes očekáváné noční mrazy v tomto týdnu. Rozloha republiky, která bude mít sníženou půdní vláhu oproti obvyklým hodnotám, bude narůstat na 50 %.

DLOUHODOBÁ PROGNÓZA 26. 01. 2020–05. 07. 2020

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v následujících 4 týdnech průměrné. Srážkově by v ČR měly být toto období průměrné až podprůměrné. Do poloviny února je cca 10% pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího než normálního nasycení půdního profilu na většině území nejprodukčnějších regionů (tj. řepařské a kukuřičné oblasti) Čech. O něco lepší je situace na jihovýchodě územ. Deficit v části střední Moravy, severních Čech a v oblasti mezi středem Čech a Poohřím a také v některých regionech jižních Čech přetrvá s velkou pravděpodobností do poloviny března. Do konce května pak je jen přibližně 50% naděje na normální či lepší než normální nasycení půdy v již jmenovaných regionech a pro některé lokality čekáme přetrvávání deficitu až do července letošního roku.
Existující deficit vláhy v hlubší vrstvě tak nadále bude zasahovat výraznou část území zvláště v severních Čechách v Poohří, na Třeboňsku i podél toku Labe. (Dlouhodobá předpověď – mapa prognózy na 2 měsíce, mapa prognózy na 6 měsíců).


Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.


Portál předpovědi sucha vznikl s podporou projektu NAZV QJ1610072 „Systém pro monitoring a předpověď dopadů zemědělského sucha“.

Prognóza na 2 měsíce

stáhnout zavřít
Prognóza na 2 měsíce