Předpověď intenzity sucha

Předpověď nasycení půdy

Dlouhodobá předpověď


PŘEDPOVĚĎ

Tento týden (15.7.-22.7.2019) budeme pod vlivem nevýrazného tlakového pole a příliv studeného a vlhkého vzduchu od severozápadu bude slábnout. Srážek příliš nebude. Počítá se s občasným deštěm ve čtvrtek, pátek a v neděli. Modely se liší v jejím množství. Model ECMWF, který bývá přesnější, předpokládá úhrny jen do 5 mm/týden, místy okolo 10 mm/týden. Naopak model GFS předpokládá často srážky od 10-20 mm/týden. Teploty vzduchu budou postupně stoupat a to na hranici 25 °C. O víkendu by se mohly dostávat až nad tropických 30 °C. Vzhledem k předpokládané kombinaci postupně vyšších teplot a menšího množství srážek se bude stav sucha v České republice po víkendovém zlepšení opět postupně zhoršovat. V povrchové vrstvě bude pozorovaný posun hlavně na přelomu týdne, ale situace zde nebude celkově příliš špatná. Na většině území v povrchové vrstvě budeme pozorovat pouze počínající sucho. Znatelně horší situace bude v hlubších vrstvách 40-100 cm, kde na většině území Čech bude výrazné či extrémní sucho. V celkovém profilu bude trpět celá republika minimálně sníženou půdní vláhou a na 45 % území očekáváme za 10 dní výjimečné až extrémní sucho.
Střednědobý výhled ensemble modelu GFS, který předpovídá počasí do 31. července předpokládá, že tento týden bude nejchladnější. Další týden se pak teploty dostanou do nadprůměrných hodnot a to zhruba o 4 °C. To vydrží zhruba 25. července, kdy se mírně ochladí, ale stále se budou udržovat nadprůměrné teploty vzduchu.
Po víkendových deštích a chladnějšímu počasí se situace zlepšila, ale čekáme postupné zhoršování stavu. Situace i nadále bude výrazně horší, než je obvyklé ve spodním horizontu.

DLOUHODOBÁ PROGNÓZA 21. 7. 2019 – 29. 12. 2019

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v tomto a příštím týdnu spíše pod obvyklými hodnotami zatímco další dva týdny budou nejspíše teploty blízké průměru. Srážkově by ČR mělo v následujících čtyřech týdnech spíše pod normálem. Do konce první dekády srpna je cca 10% pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího než normálního nasycení půdního profilu na většině území nejprodukčnějších regionů (tj. řepařské a kukuřičné oblasti) Čech. O něco lepší je situace na jihovýchodě území a naopak velmi špatná je prognóza pro sever Moravskoslezského kraje. Deficit v části střední Moravy, severu Slezska a v oblasti mezi středem Čech a Poohřím a také v některých regionech jižních Čech přetrvá s velkou pravděpodobností do počátku září. Do počátku pak je jen přibližně 20-30% naděje na normální či lepší než normální nasycení půdy v již jmenovaných regionech a pro některé lokality čekáme přetrvávání deficitu až do zimních měsíců.
Existující deficit vláhy v hlubší vrstvě tak nadále bude zasahovat výraznou část území zvláště na Moravě a v Poohří i podél toku Labe. Naopak na jihu Čech a na Vysočině a lokálně v řadě dalších míst (Dlouhodobá předpověď – mapa prognózy na 2 měsíce, mapa prognózy na 6 měsíců).

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961-2015.


Portál předpovědi sucha vznikl s podporou projektu NAZV QJ1610072 „Systém pro monitoring a předpověď dopadů zemědělského sucha“.

Prognóza na 2 měsíce

stáhnout zavřít
Prognóza na 2 měsíce