Předpověď intenzity sucha

Předpověď nasycení půdy

Dlouhodobá předpověď


PŘEDPOVĚĎ NA 9 DNÍ

Tento týden (18.3-25.3.2019) bude převládat nad střední Evropou hlavně tlaková výše. Ta přinese postupné oteplování, ale bez významných srážek. O víkendu se studenou frontou lehce zaprší a začne se ochlazovat. Týdenní úhrny budou tedy velmi nízké. Model GFS je hodně pesimistický a jen několika milimetrové úhrny predikuje spíše lokálně. Model IFS předpokládá, že fronta bude trochu silnější a celkové úhrny do 5 mm/týden. Od čtvrtka včetně se začne opět oteplovat a teploty vystoupí nad 15 °C, o víkendu i klidně nad 18 °C. Do středy včetně se mohou objevovat noční mrazíky, poté by měly teploty stoupat nad bod mrazu i v noci. To opět bude znamenat mírný nárůst oblastí s výskytem snížení dostupnosti vláhy a to převážně v povrchové vrstvě do 40 cm. I ke konci týdne bude relativní nasycení půdy prostorově vypadat podobně jako nyní. Tedy na většině území republiky bude vyšší než 90 %, ale hlavně v nížinách bude pouze mezi 40-70 %. Tedy v rámci republiky bude pokračovat velké prostorové rozdíly.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje počasí do 3. dubna má být tento týden ten nejteplejší v rámci predikovaného období. S počátkem příštího týdne začnou teploty padat zhruba o 1-2 °C pod dlouhodobý normál. Dokonce nejsou vyloučeny noční mrazíky a případné škody na porostech. Srážkově by mělo být období chudé. Mezi modely panuje ale velká nejistota a předpověď se pravděpodobně ještě několikrát změní.
Po srážkově bohatším týdnu by mělo začít převládat opět sušší počasí. Od počátku příštího týdne se ukazuje zvýšené riziko nočních mrazíků. Střednědobá předpověď je podle současného výpočtu zatížena větší nejistotou a bude se pravděpodobně hodně měnit.

DLOUHODOBÁ PROGNÓZA 24.3. 2019 – 1.9. 2019

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty i srážky měly být v příštích 4 týdnech celkově blízko průměru nicméně spíše na horní hranici obvyklých hodnot. Naopak z pohledu srážek se očekávají spíše nižší až průměrné srážkové úhrny. Čas na doplnění srážkového deficitu v klíčových produkčních oblastech je u konce a i když došlo ke zmírnění deficitu v povrchové vrstvě, deficit nadále přetrvává zvláště pak ve velké části Moravy, severu Slezska a výrazně i v oblasti mezi severozápadem Pražské aglomerace a Poohřím. Je zřejmé, že aktuální úroveň nasycení půdy, by při normálním průběhu srážek nepostačila v řadě regionů, zvláště těch výše jmenovaných, pro hladký průběh vegetace.
Existující deficit vláhy v hlubší vrstvě tak nadále bude zasahovat výraznou část území zvláště na Moravě a v Poohří i podél toku Labe. Naopak na Jihu Čech a na Vysočině a lokálně v řadě dalších míst je situace relativně dobrá, jak naznačují mapy. Bohužel zatím v rozsáhlé části severozápadních, Čech a na většině území jižní a střední Moravy a části Moravskoslezského kraje se setkáváme s negativní prognózou až do první dekády července. Teprve z tímto horizontem ztrácí existující deficit svůj predikční potenciál.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 8 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961-2015.


Portál předpovědi sucha vznikl s podporou projektu NAZV QJ1610072 „Systém pro monitoring a předpověď dopadů zemědělského sucha“.

10 denní přehled

stáhnout zavřít
10 denní přehled