Předpověď intenzity sucha

Předpověď nasycení půdy

Dlouhodobá předpověď


PŘEDPOVĚĎ

V následujícím hodnotícím období budeme pod vlivem frontálního rozhraní. Nejvíce srážek spadlo dneska v pondělí 18.11.2019 a pak čekáme další déšť ve středu a ve čtvrtek. Do začátku příštího týdne se předpokládají srážkové úhrny mezi 5-10 mm, místy do 15 mm. Celkově bude ale srážek málo. Teploty vzduchu budou spíše vyrovnané se slabým klesajícím trendem. Do pátku čekáme maxima většinou okolo 10°C, poté budou klesat k 8°C. Noci nebudou většinou příliš chladné (s pár výjimkami). Teploty budou klesat k 5-7°C. Půdní nasycení vláhou se nebude prakticky měnit. Bude pouze docházek k velmi malému zhoršení v oblasti jižních Čech a to více v hlubších vrstvách. Půda bude prakticky celá nasycena stále v horských oblastech a také v některých místech vysočiny. Naopak nejméně půdní vláhy bude přetrvávat na Rakovnicku a Znojemsku.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 4 prosince, se předpokládá, že teploty vzduchu budou v celém období teplotně nadprůměrné a to zhruba o 4°C. Předpověď se dá stabilní zhruba do 25. listopadu, poté se již objevuje více možných variant. Srážky by se pak mohly častěji objevovat od příštího týdne, ale většinou ve formě přeháněk.
V tomto týdnu nečekáme příliš velké srážkové úhrny, i když déšť se objeví. Často nás bude doprovázet i zatažená či oblačná obloha. Naopak teploty vzduchu mají být až po počátku prosince nadprůměrné. Půdní vlhkost se příliš měnit nebude.

DLOUHODOBÁ PROGNÓZA 24. 11. 2019 –3. 5. 2020

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v následujících 4 týdnech průměrné až nadprůměrné. Nadprůměrné by měly být tyto dva týd¨ny, další týdny budou pravděpodobně spíše průměrné. Srážkově by v ČR měly být toto období průměrné případně slabě podprůměrné. Do začátku prosince je cca 10% pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího než normálního nasycení půdního profilu na většině území nejprodukčnějších regionů (tj. řepařské a kukuřičné oblasti) Čech. O něco lepší je situace na jihovýchodě území a na střední Moravě. Deficit v části střední Moravy, severních Čech a v oblasti mezi středem Čech a Poohřím a také v některých regionech jižních Čech přetrvá s velkou pravděpodobností do konce prosince. Do února pak je jen přibližně 50% naděje na normální či lepší než normální nasycení půdy v již jmenovaných regionech a pro některé lokality čekáme přetrvávání deficitu až do dubna příštího roku.
Existující deficit vláhy v hlubší vrstvě tak nadále bude zasahovat výraznou část území zvláště v severních Čechách,v Poohří, na Třeboňsku i podél toku Labe. (Dlouhodobá předpověď – mapa prognózy na 2 měsíce, mapa prognózy na 6 měsíců).


Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961-2015.


Portál předpovědi sucha vznikl s podporou projektu NAZV QJ1610072 „Systém pro monitoring a předpověď dopadů zemědělského sucha“.

10 denní přehled

stáhnout zavřít
10 denní přehled