Předpověď intenzity sucha

Předpověď nasycení půdy

Dlouhodobá předpověď


PŘEDPOVĚĎ NA 9 DNÍ

V tomto týdnu (1-7. 10. 2018) bude do středy přes nás přecházet nejdříve zvlněná studená fronta a potom okluzní. V druhé polovině týdne se dostaneme pod vliv tlakové výše a teplejšího vzduchu od jihozápadu. Celkově by tedy mělo být více srážek a oblačnosti v první polovině týdne, poté čekáme relativně hezké podzimní dny. Srážek ale bude i tak velmi málo. Modely celkem ve shodě očekávají většinou úhrny do 5 mm/týden, maximálně k 10 mm/týden. Teploty postupně porostou nad hranici 15 °C, v sobotu dokonce očekáváme možnost maximálních teplot i nad 20 °C. Minimální teploty vzduchu budou nejčastěji mezi 4-8 °C. Do konce týdne se stav sucha bude mírně zhoršovat. V povrchové vrstvě půjde hlavně o rozšiřování oblasti na severu Čech. V hlubších vrstvách 40-100 cm se bude převážně rozšiřovat kategorie S2-S4. Nárůst by měl být malý. Ke konci týdne očekáváme nejmenší relativní nasycení půdy v 0-100 cm stále v Polabí (pod 40 %) a také v severní polovině JM kraje. Celkově bude převažovat relativní nasycení mezi 40 – 60 %.
K většímu rozdílu v předpovědi dochází na začátek příštího týdne, kdy model IFS je výrazně teplejší než model GFS. Pro první polovinu příštího týdne se bude tedy předpověď určitě ještě upřesňovat a lze na ni zatím méně spoléhat. V dlouhodobém hledisku předpokládá model GFS spíše nadprůměrné teploty vzduchu (10-17. října 2018). To potvrzuje vesměs i ECMWF ensemble, který předpokládá většinou průměrné teploty nebo lehce nadprůměrné.
V tomto týdnu i přes přechod studené fronty příliš srážek nebude. Na příští týden převládá zatím větší nejistota. Zatím je ale předpoklad, že z dlouhodobějšího hlediska nebude docházet k delšímu výkyvu počasí k podprůměrným či nadprůměrným teplotám či srážkám.


DLOUHODOBÁ PROGNÓZA 7.10. – 25.11. 2018

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v příštích 4 týdnech spíše průměrné a současně jsou očekávány podprůměrné srážky. Aktuální rozložení sucha se s ohledem na pokračující spotřebu vody vegetací a krajinou výrazně nezmění.
Existující deficit vláhy nadále predisponuje prakticky celé území s výjimkou jižní Moravy a části jihočeské pánve k nižšímu než obvyklému nasycení až do konce října. V případě severních, středních a východních Čech, Plzeňského kraje, severu Jihomoravského kraje, regionů kraje Olomouckého a v celém kraji Moravskoslezském se setkáváme s negativní prognózou až do konce druhé dekády listopadu.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno p ro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 8 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961-2015.


Portál předpovědi sucha vznikl s podporou projektu NAZV QJ1610072 „Systém pro monitoring a předpověď dopadů zemědělského sucha“.