Předpověď intenzity sucha

Předpověď nasycení půdy

Dlouhodobá předpověď


Podle aktuální předpovědi vydané naším portálem očekáváme srážky v průběhu tohoto týdne zejména v západní polovině území Z tohoto důvodu očekáváme přetrvání problematické situace na Moravě a v menší míře i ve východních Čechách, kde je však naděje na zásadní zlepšení situace. Odhadujeme, že se rozsah suchem postižených oblastí do příštího pondělí nezmění a zvláště v oblastech jižní a střední Moravy se nepříznivá situace nadále udrží.
Předkládané předpovědi jsou založené na 5 numerických predikčních modelech (IFS, GFS, GEM, Global UM a ARPEGE), přičemž model IFS je modelem Evropského centra pro střednědobou předpověď (a využívaný např. webem yr.no), zatímco model ARPEGE je podkladem pro předpovědní model ALADIN, který využívá Český hydrometeorologický ústav. Využití 5 modelů poskytuje lepší představu o možných nejistotách v předpovědi a alternativách vývoje.
Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v první týdnu výrazně pod obvyklými hodnotami, ale další tři týdny již budou normální či mírně teplejší než obvykle. Srážky jsou očekávány nejprve vyšší, a pak spíše podprůměrné. S ohledem na dlouhodobý výhled lze tento týden považovat za klíčový pro další vývoj jara. Za této situace nepříznivá prognóza přetrvává pro východní část kraje Vysočina, kraj Olomoucký a části krajů Jihomoravského a Jihočeského a také východní Čechy.
Pravděpodobnostní prognóza půdní vlhkosti horizontu 0-100 cm našeho serveru zůstává negativní pro prakticky všechny zemědělské regiony na Moravě, ve východních Čechách a některých regionech západně od Prahy. Výhled do počátku druhé květnové dekády je negativní pro některé oblasti krajů Vysočina, Královéhradeckého, Pardubického, Středočeského i Jihočeského a nově i Plzeňského. Zvláště nepříznivá se jeví prognóza pro oblast krajů Jihomoravského a Olomouckého a v menší míře i Moravskoslezského a Zlínského. Ve jmenovaných oblastech očekáváme horší než obvyklé zásobení půdní vláhou trvající s více než 80-90 % pravděpodobností a přetrvá až do druhé poloviny června.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1) IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2) model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3) model GEM Kanadského meteorologického centra;
4) model UK Global britské meteorologické služby a
5) ARPEGE model francouzské meteorologické služby.


Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 8 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961-2015.
 


Portál předpovědi sucha vznikl s podporou projektu NAZV QJ1610072 „Systém pro monitoring a předpověď dopadů zemědělského sucha“.