Předpověď intenzity sucha

Předpověď nasycení půdy

Dlouhodobá předpověď


PŘEDPOVĚĎ SUCHA NA 9 dní

V tomto týdnu (13-20. 8. 2018) přejde z pondělí na úterý přes nás studená fronta. Další bude postupovat do střední Evropy z pátka na sobotu. Jinak budeme pod vlivem tlakových výší. Srážky přinese hlavně frontální oblačnost v pondělí v noci. Páteční fronta bude spíše slabá a srážky se z ní příliš nečekají. Celkově do konce týdne čekáme úhrny okolo 10 mm v Čechách a na Moravě většinou jen do 5 mm. Lokálně při větších bouřkách na frontě budou úhrny i přes 20 mm/týden, ale půjde jen o malé oblasti. Teploty vzduchu budou nadále letního charakteru. V úterý se po frontě přechodně ochladí na 24-26 °C, ale v dalších dnech budou teploty nadále růst. O víkendu by pak měly teploty opět přesahovat na větším území tropické hodnoty. Na základě předpokládaného vývoje počasí se bude sucho dále rozvíjet. V povrchové vrstvě 0-40 cm dojde v Čechách v úterý k mírnému zlepšení, ale v následujících dnech se zde situace opět obrátí a stejně jako na Moravě se bude situace zhoršovat. V hlubších vrstvách 40-100 cm se bude sucho lehce zhoršovat, ale zde je stav již velice špatný, takže už není možnost dalšího výrazně viditelného prohlubování sucha. Ke konci týdne bude relativní nasycení půdy v celém profilu nejčastěji pod 30 %.
Podle výhledu modelu GFS ensemble se počítá, že teploty vzduchu budou od dalšího týdne až do 29. 8. 2018 stále lehce nadprůměrné. Srážkově by mělo být období bohužel i nadále chudé. Podle ECMWF měsíčního výhledu se počítá také s nadprůměrnými teplotami o 1-3 °C. Ke konci měsíce a v prvním týdnu v září by pak měly být teploty již blízké normálu.
Podle současného výhledu lze předpokládat následujících 15 dní jako srážkově slabé a díky nadprůměrným teplotám se bude krajina nadále vysušovat a nečekáme radikální změnu.

DLOUHODOBÁ PROGNÓZA 19. 8. – 6. 10. 2018

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v příštích 4 týdnech spíše nadprůměrné a to zpočátku výrazně. Srážky jsou očekávány spíše pod průměrem a převážně lokálního charakteru. Aktuální dopad sucha se s ohledem na pokračující spotřebu vody vegetací a krajinou bude proto zvýrazňovat.
Existující deficit vláhy nadále predisponuje nižší a nově i střední a vyšší polohy středních, severních a východních Čech, a výraznou část Moravy a Slezska k nižšímu než obvyklému nasycení až do konce první dekády září. V případě severních, středních a východních Čech, severu Jihomoravského kraje, ve středu kraje Olomouckého a v kraji Moravskoslezském i Zlínském se setkáváme s negativní prognózou až do poloviny první říjnové dekády, byť tento odhad je zatížen velkou nejistotou.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 8 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961-2015.


Portál předpovědi sucha vznikl s podporou projektu NAZV QJ1610072 „Systém pro monitoring a předpověď dopadů zemědělského sucha“.