Předpověď intenzity sucha

Předpověď nasycení půdy

Dlouhodobá předpověď


Podle aktuální předpovědi vydané naším portálem očekáváme srážky ke konci týdne, a díky nim existuje naděje na zmírnění situace především ve východních Čechách a zčásti i na Moravě.

Odhadujeme, že se rozsah suchem postižených oblastí do příštího pondělí sníží jen pozvolna a v oblastech jižní a středí Moravy se naopak nepříznivá situace udrží.

Předkládané předpovědi jsou založené na 5 numerických predikčních modelech (IFS, GFS, GEM, Global UM a ARPEGE), přičemž model IFS je modelem Evropského centra pro střednědobou předpověď (a využívaný např. webem yr.no), zatímco model ARPEGE je podkladem pro předpovědní model ALADIN, který využívá Český hydrometeorologický ústav. Využití 5 modelů poskytuje lepší představu o možných nejistotách v předpovědi a alternativách vývoje.

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být mírně nad obvyklými hodnotami. Srážky jsou očekávány nižší případně blízké normálním hodnotám. Vyšší teploty způsobí i vyšší výpar a nepříliš vysoké srážky nedovolí vyrovnat deficit v těch oblastech, kde sucho panuje již několik měsíců. Nepříznivá prognóza přetrvává pro východní část Čech, kraj Vysočina, kraj Olomoucký a části krajů Jihomoravského a Jihočeského.

Pravděpodobnostní prognóza půdní vlhkosti horizontu 0-100 cm zůstává negativní pro prakticky všechny zemědělské regiony na Moravě a významné oblasti v Čechách. Výhled do konce poloviny dubna je negativní pro významné oblasti krajů Vysočina, Královéhradeckého, Pardubického, Středočeského i Jihočeského, a zejména pak Moravskoslezského, Jihomoravského a Olomouckého. Ve jmenovaných oblastech očekáváme horší než obvyklé zásobení půdní vláhou trvající s více než 80-90 % pravděpodobností a přetrvá až do poloviny května.

Poznámka: Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů, a to:

  • IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
  • model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
  • model GEM Kanadského meteorologického centra;
  • model UK Global britské meteorologické služby a
  • ARPEGE model francouzské meteorologické služby.  

Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR. Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 8 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961-2015.

 


Portál předpovědi sucha vznikl s podporou projektu NAZV QJ1610072 „Systém pro monitoring a předpověď dopadů zemědělského sucha“.