Předpověď intenzity sucha

Předpověď nasycení půdy

Dlouhodobá předpověď


Upozornění: Mapy v části “Předpověď” jsou aktualizovány denně. Nicméně text předpovědi se obvykle váže k pondělí a je aktualizován 1x týdně. Jeho cílem je shrnout aktuální krátkodobé a střednědobé předpovědi. Detailní denní předpověď je poskytována všem aktivním spolupracovníkům portálu intersucho jako poděkování za průběžné informace o aktuálním stavu půdní vláhy a dopadech sucha prostřednictvím dotazníku http://www.intersucho.cz/cz/dotaznik/. Nové spolupracovníky z řad agronomů, lesníků, vodohospodářů, ale i všech ostatních se vztahem k naší krajině vítáme.

V tomto týdnu (19. 2. -25. 2. 2018) nás bude ovlivňovat hlavně tlaková výše severně až severovýchodně od naší republiky. To bude znamenat příliv velmi studeného a suchého vzduchu od východu. Srážkové úhrny na velké části území mohou být řádově jen několik milimetrů a nebo nebudou zaznamenány vůbec. Model GFS je lehce optimističtější a předpokládá úhrny na jihu republiky okolo 5-7 mm/týden. To je dáno nejistotou v přesném umístění tlakové níže jižně od republiky a vlivu jejího okraje na naše území. Postupně by se mělo ochlazovat a denní teploty budou padat pod bod mrazu hlavně ke konci týdne. V noci budou teploty nejčastěji mezi -2 až -6°C. Ještě větší ochlazení se pak čeká o víkendu a na přelomu dalšího týdne. Teploty vzduchu by se na přelomu týdne mohly dostat až o 10°C níže než je dlouhodobý průměr. Ke konci tohoto období se nám ale začínají modely celkem rozcházet. Co se týká předpovědi sucha, tak předpokládáme postupný se zhoršující se stav. Již několik týdnů byly srážkové úhrny dosti slabé a příští týden se situace zlepšovat nebude. Sucho se bude nadále rozvíjet v povrchové vrstvě 0-40 cm a to převážně v Čechách a to nejvíce na severu. Na konci týdne v postižených oblastech se bude moci vyskytovat sucho kategorie S2 (mírné sucho). Pesimističtější je v tomto model IFS. Naopak na jižní Moravě bude stav odpovídající dlouhodobým podmínkám v tomto období.


Předkládané předpovědi jsou založené na 5 numerických predikčních modelech (IFS, GFS, GEM, Global UM a ARPEGE), přičemž model IFS je modelem Evropského centra pro střednědobou předpověď (a využívaný např. webem yr.no), zatímco model ARPEGE je podkladem pro předpovědní model ALADIN, který využívá Český hydrometeorologický ústav. Využití 5 modelů poskytuje lepší představu o možných nejistotách v předpovědi a alternativách vývoje.

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v příštích 4 týdnech spíše průměrné až mírně podprůměrné a doprovázené spíše podprůměrnými srážkami. Charakter předpovědi se tak oproti minulému týdnu změnil v předpovědi spíše nižších teplot. Aktuální dopad je s ohledem na nižší spotřebu vody vegetací a krajinou obecně mizivý, nicméně zásoba vláhy ve sněhu je v nižších a středních polohách nedostatečná a v řadě oblastí se teploty přes den pohybují většinou nad bodem mrazu a napomáhají odtoku a výparu vody což z pohledu počátku vegetační sezóny situaci problematizuje.
Existující deficit vláhy predisponuje nižší polohy jižních a středních Čech, okolí řek Moravy a Dyje a Moravsko-slezský kraj k nižšímu než obvyklému nasycení až do konce února resp. poloviny března. V případě středních a jižních Čech a střední Moravy se setkáváme s negativní prognózou až do druhé dekády dubna.

Poznámka:

Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 8 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961-2015.


Portál předpovědi sucha vznikl s podporou projektu NAZV QJ1610072 „Systém pro monitoring a předpověď dopadů zemědělského sucha“.