Předpověď intenzity sucha

Předpověď nasycení půdy

Dlouhodobá předpověď


Podle aktuální předpovědi vydané naším portálem očekáváme sice výraznější srážky, nicméně díky předpokládanému vývoji teplot neočekáváme výraznou změnu v průběhu suché epizody, protože noční teploty budou stále blízko bodu mrazu a půda je velké části území promrzlá do hloubky několika desítek centimetrů.

Navzdory srážkám bude docházet ke stagnaci nasycení půdního profilu, mírnému zhoršení intenzity sucha a prohlubování deficitu. To je dáno tím, že voda vázaná v podobě sněhu nedoplní zásoby vody v půdě. Odhadujeme, že rozsah suchem postižených oblastí do příštího pondělí poroste a bude se prohlubovat. Nicméně model IFS ukazuje zlepšení podmínek v polovině příštího týdne. Všechny modely se shodují na této tendenci, předpokládající mírné zhoršení v průběhu tohoto týdne.

Předkládané předpovědi jsou založené na 5 numerických predikčních modelech (IFS, GFS, GEM, Global UM a ARPEGE), přičemž model IFS je modelem Evropského centra pro střednědobou předpověď (a využívaný např. webem yr.no), zatímco model ARPEGE je podkladem pro předpovědní model ALADIN, který využívá Český hydrometeorologický ústav. Využití 5 modelů poskytuje lepší představu o možných nejistotách v předpovědi a alternativách vývoje.

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by se teploty měly do konce února celkově pohybovat spíše v normálním rozpětí hodnot. Srážky budou pod normálem a tento vývoj počasí povede ke stagnaci až postupnému poklesu obvyklého obsahu půdní vláhy, neboť srážky budou v podobě sněhu a oteplení spojené s táním sněhu a doplnění zásoby vody v půdě tak nelze ve velkém očekávat. To ostatně ukazují i mapy předpovědi na příštích 10 dní. Nepříznivá prognóza přetrvává pro východní část Čech, kraj Vysočina, kraj Olomoucký a část kraje Jihomoravského.

Pravděpodobnostní prognóza půdní vlhkosti horizontu 0-100 cm zůstává negativní pro většinu zemědělských oblastí. Naopak průměrné až nadprůměrné nasycení lze očekávat v horských oblastech obecně a také v povodí Ohře a severních Čechách. Výhled do počátku konce první dekády března zůstává negativní pro významné oblasti krajů Vysočina, Královéhradeckého, Pardubického. Středočeského i Jihočeského, a zejména pak Jihomoravského a Olomouckého. Ve jmenovaných oblastech očekáváme horší než obvyklé zásobení půdní vláhou trvající s více než 80-90 % pravděpodobností. Naopak poměrně dobrá zůstává dlouhodobá situace na zbývajícím území Čech i díky očekávanému odtávání sněhu.

Poznámka: Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů, a to:

  • IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
  • model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
  • model GEM Kanadského meteorologického centra;
  • model UK Global britské meteorologické služby a
  • ARPEGE model francouzské meteorologické služby.  

Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR. Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 8 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961-2015.

 


Portál předpovědi sucha vznikl s podporou projektu NAZV QJ1610072 „Systém pro monitoring a předpověď dopadů zemědělského sucha“.