Předpověď intenzity sucha

Předpověď nasycení půdy

Dlouhodobá předpověď


Podle aktuální předpovědi ČHMÚ očekáváme srážky až do konce týdne, a to dokládají i předpovědní mapy kumulovaných srážek, které jsou k dispozici v části “agrometeorologická předpověď”. Proto očekáváme celkové a poměrně zásadní zlepšení vláhového nedostatku na většině území, ale přetrvání problematické situace v zásobení půdy vláhou v hlubší vrstvě půdního profilu zejména na jižní Moravě, na Vysočině a v Jihočeském kraji. Odhadujeme, že se rozsah suchem postižených oblastí do příštího pondělí dosti výrazně sníží, nicméně výrazné sucho se bude v některých oblastech i nadále vyskytovat.

Předkládané předpovědi jsou založené na 5 numerických predikčních modelech (IFS, GFS, GEM, Global UM a ARPEGE), přičemž model IFS je modelem Evropského centra pro střednědobou předpověď (a využívaný např. webem yr.no), zatímco model ARPEGE je podkladem pro předpovědní model ALADIN, který využívá Český hydrometeorologický ústav. Využití 5 modelů poskytuje lepší představu o možných nejistotách v předpovědi a alternativách vývoje.

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v příštích 4 týdnech spíše podprůměrné, zvláště pak tento týden. Srážky po bohatším prvním týdnu budou spíše v obvyklém rozpětí. Za této situace nepříznivá prognóza přetrvává pro východní část kraje Vysočina a části krajů Olomouckého a Jihomoravského a také pro jih Čech. Očekáváme nadále nárůst lokálních rozdílů, protože i nadále významná část srážek bude konvektivního typu (bouřky), což zvýrazní lokální rozdíly.

Pravděpodobnostní prognóza půdní vlhkosti horizontu 0-100 cm našeho serveru zůstává negativní pro prakticky všechny zemědělské regiony na Moravě a v jižních Čechách, a to až do 20. srpna. Výhled do poloviny září je pak negativní pro zemědělské regiony krajů Olomouckého, západu Jihomoravského či východu Vysočiny a v současné době suchem postiženou část jižních Čech. S menší jistotou očekáváme nedostatek vláhy i pro významnou část Zlínského a Moravskoslezského kraje.

Poznámka: Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů, a to:

  • IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
  • model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
  • model GEM Kanadského meteorologického centra;
  • model UK Global britské meteorologické služby a
  • ARPEGE model francouzské meteorologické služby.  

Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR. Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 8 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961-2015.

 


Portál předpovědi sucha vznikl s podporou projektu NAZV QJ1610072 „Systém pro monitoring a předpověď dopadů zemědělského sucha“.