Předpověď intenzity sucha

Předpověď nasycení půdy

Dlouhodobá předpověď


Upozornění: Mapy v části “Předpověď” jsou aktualizovány denně. Nicméně text předpovědi se obvykle váže k pondělí a je aktualizován 1x týdně. Jeho cílem je shrnout aktuální krátkodobé a střednědobé předpovědi. Detailní denní předpověď je poskytována všem aktivním spolupracovníkům portálu intersucho jako poděkování za průběžné informace o aktuálním stavu půdní vláhy a dopadech sucha prostřednictvím dotazníku http://www.intersucho.cz/cz/dotaznik/. Nové spolupracovníky z řad agronomů, lesníků, vodohospodářů, ale i všech ostatních se vztahem k naší krajině vítáme.

Tento týden nás bude ovlivňovat hlavně frontální rozhraní východně od České republiky a s ním spojená tlaková níže postupující od Jadranu do východní Evropy. S ní bude spjata větší oblačnost a také velké množství srážek, které půjdou především v úterý a ve středu přes Moravu. Další vydatnější srážky budou podle současného výhledu o víkendu. Týdenní úhrn srážek se může dostávat i k 75 mm. Teploty vzduchu budou celkem konstantní. Minimální teploty budou pod hranicí 10 °C a maxima během dne většinou mezi 11-15 °C. Díky vyšším úhrnům srážek se bude nadále doplňovat spodní vrstva 40-100 cm, ve které je na Moravě stále pozorován stav extrémního sucha. Její plocha se bude zmenšovat. Relativní nasycení půdy v celém profilu bude na nejpostiženějších místech, kde se pohybuje okolo 30-40 %, zvyšovat nad 60 %.

Předkládané předpovědi jsou založené na 5 numerických predikčních modelech (IFS, GFS, GEM, Global UM a ARPEGE), přičemž model IFS je modelem Evropského centra pro střednědobou předpověď (a využívaný např. webem yr.no), zatímco model ARPEGE je podkladem pro předpovědní model ALADIN, který využívá Český hydrometeorologický ústav. Využití 5 modelů poskytuje lepší představu o možných nejistotách v předpovědi a alternativách vývoje.

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v příštích 4 týdnech mírně podprůměrné a postupně budou klesat. Srážky budou po vydatnějším prvním týdnu spíše nižší než průměr. Za této situace je prognóza relativně příznivá, a to zvláště pro území severně od pomyslné linie probíhající severně od Prahy.

Pravděpodobnostní prognóza půdní vlhkosti horizontu 0-100 cm našeho serveru ukazuje nadále horší než obvyklý stav pro prakticky všechny zemědělské regiony na Moravě a méně pak v jižních, západních a středních Čechách, a to až do 15. října. Výhled do poloviny listopadu je pak negativní pro zemědělské regiony krajů Olomouckého, severu Jihomoravského, Vysočiny a jihozápadu Zlínského.

Poznámka: Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů, a to:

  • IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
  • model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
  • model GEM Kanadského meteorologického centra;
  • model UK Global britské meteorologické služby a
  • ARPEGE model francouzské meteorologické služby.  

Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR. Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 8 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961-2015.

 


Portál předpovědi sucha vznikl s podporou projektu NAZV QJ1610072 „Systém pro monitoring a předpověď dopadů zemědělského sucha“.