Odchýlka pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu v období 1961 – 2010

 • bez rizika sucha
 • S0 znížená úroveň pôdnej vlahy
 • S1 začínajúce sucho
 • S2 mierne sucho
 • S3 výrazné sucho
 • S4 výnimočné sucho
 • S5 extrémne sucho
Vyjadrená stupňom sucha v pôdnej vrstve 0-40cm a 0-100 cm

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 22.4. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 15.4. do nedele 22.4. ráno)


Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

Miera INTENZITY SUCHA (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve dosahuje úroveň výrazného až extrémneho sucha na severozápade a severe územia. Najviac zasiahnuté sú Kysuce, Orava a oblasť Belianskych Tatier (severná časť). Bez rizika sucha je v povrchovej vrstve už len oblasť juhozápadného Podunajska, malá časť Záhoria, a tiež najvyššie polohy Tatier a Fatry. V hlbšej vrstve je extrémne sucho na Orave ešte viacej zvýraznené. V južnej polovici Slovenska je však situácia o niečo priaznivejšia ako v povrchovej vrstve. Výrazné sucho však pozorujeme, okrem severu, aj v pohoriach na území Košického a Banskobystrického kraja. V celom profile je taktiež extrémne sucho na Kysuciach, Orave a v okolí Belianskych Tatier. Výrazné až výnimočné sucho zasahuje najmä oblasti na severe, ale aj krajný východ, Slanské vrchy, Volovské vrchy a Slovenské Rudohorie. Extrémne sucho pokrýva takmer 1 % územia. Bez rizika sucha je už len 17 % celkovej plochy.

Viac informácií

 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 7. 3. 2018

  Seminár "Monitoring sucha a jeho dopadov"

   Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou (SPPK) zorganizoval 22. februára 2018 vo Zvolene seminár „Monitoring sucha a jeho dopadov“. Viac o seminári si môžete prečítať na oficiálnej stránke SHMÚ, ako aj SPPK.

 • 8. 11. 2017

  Monitoring dopadov sucha

   Snahou SHMÚ je od odborníkov z praxe – poľnohospodárov, ovocinárov, vinárov, či lesníkov, získať spätnú väzbu o aktuálnej situácii porastov a vodnej bilancii v týždennom kroku. V snahe rozšíriť reportovaciu sieť nás podporuje aj Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky prostredníctvom oznamu na svojej oficiálnej web stránke.