Odchýlka pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu v období 1961 – 2010

 • bez rizika sucha
 • S0 znížená úroveň pôdnej vlahy
 • S1 začínajúce sucho
 • S2 mierne sucho
 • S3 výrazné sucho
 • S4 výnimočné sucho
 • S5 extrémne sucho
Vyjadrená stupňom sucha v pôdnej vrstve 0-40cm a 0-100 cm

Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 20.5. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 13.5. do nedele 20.5. ráno)

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

Miera INTENZITY SUCHA (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve dosahuje úroveň výrazného sucha v Slovenskom Rudohorí a na Gemeri. Približne polovica plochy Slovenska je už bez rizika, takže situácia sa v tejto vrstve podstatne zlepšila. V hlbšej vrstve sa veľké zmeny neudiali. Extrémne sucho stále pokračuje na severe, severozápade, krajnom východe, či v Slovenskom Rudohorí. V celom pôdnom profile je výrazné až výnimočné sucho stále na severozápade, v oblasti Žiliny, ďalej zasahuje veľkú časť Slovenského Rudohoria, najmä Revúcku vrchovinu, Sihliansku a Muránsku planinu. Výnimočné sucho je aj v belianskej časti Tatier, Levočských a Volovských vrchoch. Bez rizika sucha je najmä Zemplín, ale aj Abov, Veľká Fatra a okolie, a krajný juhozápad.

Viac informácií

 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 27. 4. 2018

  Prvé známky dopadov sucha na poľnohospodárstvo

   V uplynulom 16. týždni sa vlahová bilancia na Slovensku zhoršila vplyvom pretrvávajúceho vysokého výparu. Potvrdzujú to aj informácie z hlásení expertov v rámci národnej reportovacej siete dopadov sucha na poľnohospodárstvo a lesníctvo. Tie síce neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch (viac sa dočítate tu).

 • 18. 4. 2018

  Zasadnutie WMO Komisie pre agrometeorológiu

   SHMÚ sa zúčastnil Technickej konferencie (16.-17.4.) a Zasadnutia WMO Komisie pre agrometeorológiu (18.-20.4.) v Incheon, v Južnej Kórei. Jednou z najviac rezonujúcich tém bolo sucho. SHMÚ prezentoval svoje aktivity v rámci monitoringu sucha a jeho dopadov, ako aj v rámci projektu DriDanube. Obzvlášť pozitívny ohlas mali aktivity súvisiace s národnou reportovacou sieťou dopadov sucha na poľnohospodárstvo.