Odchýlka pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu v období 1961 – 2010

 • bez rizika sucha
 • S0 znížená úroveň pôdnej vlahy
 • S1 začínajúce sucho
 • S2 mierne sucho
 • S3 výrazné sucho
 • S4 výnimočné sucho
 • S5 extrémne sucho
Vyjadrená stupňom sucha v pôdnej vrstve 0-40cm a 0-100 cm

Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 23.4. o 7. hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 16.4. do nedele 23.4. ráno)

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

V porovnaní s minulým týždňom sa situácia zlepšila na celom území Slovenska. Na Záhorí je už len mierne sucho, v povrchovej vrstve dokonca je situácia už bez rizika sucha takmer na celom území. Relatívne nasýtenie je najnižšie na juhozápade Podunajskej nížiny, blízko Bratislavy. V hlbšej časti profilu je výrazné sucho na Záhorí a najnižšie hodnoty nasýtenia sú tu na malej ploche len 10-20 %.

Miera INTENZITY SUCHA  (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve dosahuje úroveň začínajúceho sucha v okolí Pezinka a Bratislavy, inak na ostatnom území už sucho nie je. V hlbšej časti profilu ešte evidujeme výrazné sucho na Záhorí, ale aj v tejto časti profilu nastalo slabé zlepšenie. V celom pôdnom profile je mierne sucho na Záhorí a pokrýva plochu približne 0,4 % celkového územia. Sucho sa nevyskytuje na takmer 98 % územia Slovenska.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 13. 1. 2016

  O klimatických zmenách a ich prejavoch v rozhovore na spravodajskom serveri pravda.sk

   O extrémnych prejavoch počasia a najmä o suchu a vyšších teplotách vzduchu hovoril Pavol Nejedlík: "Krajina musí rátať s extrémami a včas na ne reagovať." Rozhovor na aktuálnu tému.