Odchýlka pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu v období 1961 – 2010

 • bez rizika sucha
 • S0 znížená úroveň pôdnej vlahy
 • S1 začínajúce sucho
 • S2 mierne sucho
 • S3 výrazné sucho
 • S4 výnimočné sucho
 • S5 extrémne sucho
Vyjadrená stupňom sucha v pôdnej vrstve 0-40cm a 0-100 cm

Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 19.03. o 7. hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 12.03. do nedele 19.03. ráno)

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

Intenzita sucha sa opäť trochu zmiernila. Na juhozápadnom Slovensku je výrazné sucho v hlbšej časti profilu stále v oblasti Malých Karpát a Považí. V povrchovej vrstve je situácia priaznivejšia. Relatívne nasýtenie je najnižšie 40 % v hlbšej časti profilu na západe Záhoria.

Miera INTENZITY SUCHA (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve sa opäť zlepšila. Začínajúce sucho pozorujeme na malom území na strednom Slovensku. V hlbšej časti stále pretrváva výrazné sucho na juhozápade.  Zasiahnuté oblasti sú Záhorie, Malé Karpaty a malé plochy na Považí. V celom pôdnom profile je mierne sucho na Záhorí, ale v porovnaní s minulým týždňom sa plocha suchom zasiahnutého územia zmenšila a zaniklo aj výrazné sucho.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 13. 1. 2016

  O klimatických zmenách a ich prejavoch v rozhovore na spravodajskom serveri pravda.sk

   O extrémnych prejavoch počasia a najmä o suchu a vyšších teplotách vzduchu hovoril Pavol Nejedlík: "Krajina musí rátať s extrémami a včas na ne reagovať." Rozhovor na aktuálnu tému.