Odchylka půdní vlhkosti od obvyklého stavu v období 1961 - 2010

 • bez rizika sucha
 • S0 snížená úroveň půdní vláhy
 • S1 počínající sucho
 • S2 mírné sucho
 • S3 výrazné sucho
 • S4 výjimečné sucho
 • S5 extrémní sucho
Vyjádřená stupněm sucha v půdní vrstvě 0-40cm a 0-100 cm

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 19.02. v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 12.02. do neděle 19.02. ráno)


Mapa intenzity sucha vyjadřuje srovnání aktuálního nasycení půdy se stejným obdobím za posledních 50 let a hodnotí mimořádnost vzniklé situace.

Shrnutí

V týdnu od 12.2. do 19.2.2017 se oproti předchozímu období nasycení půdního profilu zvýšilo v důsledku srážek a poměrně významného odtávání sněhové pokrývky, nicméně dynamika nárůstu obsahu vody v půdě nadále zaostává za obvyklým sezónním průběhem. Akumulovaná zásoba vody (zvláště ve vyšších polohách významná) v podobě sněhové pokrývky ovšem současně podléhá sublimaci a je otázkou, jak velký podíl nakonec bude mít na zásobu vody v půdě. V některých oblastech (např. jih Moravy) zasakování vody do půdy nadále omezuje promrznutí půdy. Epizoda sucha nadále trvá v krajích Pardubickém, Královéhradeckém, Jihomoravském a Olomouckém a na významných plochách Vysočiny, Zlínského a Moravskoslezského kraje. Situace se nicméně zlepšila v ostatních krajích Čech. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu snížil na západě ČR, ale zůstává významný ve výše zmíněných regionech, což velmi dobře dokumentuje mapa aktuálního vodního deficitu. Nicméně je důležité míti na paměti, že zásoba vody v doposud nerozpuštěném sněhu na povrchu půdy není do jeho roztátí ve výpočtech zahrnuta. Očekáváme nejprve stagnaci a následně zlepšení stavu v souvislosti s táním zbytků sněhu a očekávanými srážkami.

Aktuální intenzita sucha

Pokud jde o míru INTENZITY SUCHA, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu zlepšila. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, najdeme v celém profilu přesto na ½ území. Hlubší vrstva je zasažena ze ⅖ a povrchová vrstva z 1/2. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají i více než 1/3 plochy ČR v rámci celého půdního profilu a téměř ⅓ území je zasažena ve svrchní vrstvě. Anomálie o intenzitě S4-S5 se vyskytují na 16 % území.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti

Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu se vlhkosti půdy zvýšily v povrchové vrstvě, v hlubších vrstvách se nezměnily. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se nevyskytuje ve vrstvě 0-10 cm, v 10 až 50 cm je na 25 % stanic a v 50-100 cm na 20 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje v 0-10 cm na 17 % stanic, v 10-50 cm na 9 % stanic a v 50-100 cm na 11 % stanic. Nejvyšší vlhkosti půdy se nadále vyskytují v horských polohách v Krkonoších a Beskydech, nejnižší na střední a jižní Moravě a ve východních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu

V uplynulém týdnu (5.2. – 11.2.2017) se dostala Česká republika převážně pod vliv tlakové výše nad Pobaltím a to přineslo inverzní charakter počasí. Tomu odpovídají i minimální srážky a další suchý týden. Na většině území vůbec nepršelo a pouze na některých lokalitách se objevily úhrny od 1-4 mm/týden. Maximální teploty vzduchu v minulém týdnu klesaly ke svému minimu ve středu a ve čtvrtek, a poté se začalo opět postupně oteplovat. V neděli byl ještě průměr maximálních teplot kolem 5 °C, uprostřed týdne to bylo okolo -3 °C a ke konci týdne se vyšplhaly maximální teploty vzduchu zhruba k bodu mrazu. Minimální teploty vzduchu měly velice podobný průběh. Na začátku týdne se pohybovaly mezi 0 až -3 °C. Ve středu a ve čtvrtek klesaly již k -7 °C a v sobotu se opět vrátily na úroveň -3 °C. Uplynulý týden nebyl většinou příliš větrný, pouze v pátek a sobotu se zvedla rychlost větru a průměrně se hodnoty dostaly nad 3 m/s.

Více informací

Sbírejte s námi data

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 1. 2. 2017

  Sucho z klimatické změny? Na Česko už začíná doléhat

   Rozhovor k přečtení

  Česká republika zažívá největší sucho za poslední půltisíciletí. Ohrožuje zemědělce i domácí produkci potravin. Nejvíc to cítí jižní Morava, které hrozí postupný přechod k polopoušti. Dá se tento trend zvrátit? Na tuto, ale i další otázky spojené s citelným oteplováním odpovídá v rozhovoru s Aktuálně.cz profesor Zdeněk Žalud.

 • 23. 1. 2017

  Rozhovor pro časopis Sovak

   Rozhovor k přečtení

  Vodohospodářský časopis přinesl rozhovor s prof. Zdeňkem Žaludem v posledním čísle měsíčníku Sovak. O aktuálních metodách monitoringu sucha a o možnostech využití dalších informačních zdrojů, ale také o svém desateru adaptací na sucho hovořil člen týmu projektu Intersucho.