Odchylka půdní vlhkosti od obvyklého stavu v období 1961 - 2010

 • bez rizika sucha
 • S0 snížená úroveň půdní vláhy
 • S1 počínající sucho
 • S2 mírné sucho
 • S3 výrazné sucho
 • S4 výjimečné sucho
 • S5 extrémní sucho
Vyjádřená stupněm sucha v půdní vrstvě 0-40cm a 0-100 cm

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 18.03.2018 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 11.03.2018 do neděle 18.03.2018 ráno)


Shrnutí
V uplynulém týdnu (11. 3. 2018 – 17. 3. 2018) pršelo hlavně v pondělí a v pátek. V pondělí bylo více srážek v Čechách, naopak v pátek na východě Moravy. Celkově za uplynulý týden bylo zaznamenáno od 5-30 mm srážek. K dnešnímu dni (19. 3. 2018) leží slabá vrstva sněhu v Čechách, naopak Morava je většinou bez sněhu. Nejvíce sněhu stále leží v Krkonoších (i nad 150 cm) a v západní části Šumavy. Teploty v minulém týdnu byly značně rozdílné. Od velice jarního počátku týdne až po klasický zimní obrázek ke konci týdne. Vláhový deficit v půdě se výrazně snížil, ale zůstává patrný v řadě oblastí krajů Jihočeského, Olomouckého ale i Středočeského, severu Jihomoravského a také Moravskoslezského kraje a jen výjimečně přesahuje 40 mm. Předchozí nedostatek vláhy se nadále podepisuje na výši hladin podzemní vody, nicméně situace se oproti minulému týdnu zlepšila. V následujících dnech očekáváme spíše zhoršení stavu, pokud jde o úroveň nasycení půdního profilu zvláště pak ve středu ČR.

Aktuální intenzita sucha
Upozornění: Denně jsou aktualizované mapy v části “Předpověď” ostatní mapy zachycují obvykle situaci v neděli ráno a k tomuto času se váže i text.
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace je navzdory existujícímu deficitu díky stále trvajícímu vegetačnímu klidu relativně dobrá a oproti minulému týdnu se zlepšila. Stav půdní vlhkosti do 1 m je výrazně horší oproti obvyklým hodnotám pouze lokálně, nicméně znepokojivý je plošný rozsah a trvání deficitu v letošním roce. Domníváme se, že v řadě oblastí je nižší nasycení než obvykle v hloubce pod 1 m a tento stav přispívá k poklesu hladin podzemní vody. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, jsme zaznamenali v neděli 18. 3. v celém profilu na 1/5 území. Hlubší vrstva byla zasažena z 6 % (tedy také méně než v minulém týdnu). Povrchová vrstva je pod hodnotami obvyklými pro počátek března na 1/5 území. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5 se vyskytují na 3% území, a anomálie o intenzitě S4-S5, tj. výjimečné až extrémní sucho se aktuálně nevyskytují a naplnila se tak naše předpověď z minulého týdne kdy díky kombinaci tání sněhu a srážek došlo ke zlepšení situace. Bohužel tento stav se jeví pro příští týdny jako přechodný.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo ke zvýšení vlhkosti půdy ve vrstvě 0-10 cm a ke stagnaci vlhkosti ve vrstvě 10-100 cm na většině území. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se nevyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na žádné stanici, v 10 až 50 cm je na 18 % stanic a v 50-100 cm na 20 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 37 % stanic, v 10-50 cm na 14 % stanic a v 50-100 cm na 19 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na severu území, nižší v nížinách na jihozápadní Moravě a ve středních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu
V uplynulém týdnu (11. 3. 2018 – 17. 3. 2018) pršelo hlavně v pondělí a v pátek. V pondělí bylo více srážek v Čechách, naopak v pátek na východě Moravy. Celkově za uplynulý týden bylo zaznamenáno od 5-30 mm srážek. Nejméně pršelo na jižní Moravě. Naopak na západě Čech a východě Moravy byly srážky vydatnější. V pátek byly srážky na severozápadě Čech sněhového charakteru (do 10 cm), v sobotu ještě lehce sněžilo na jihu Čech (do 5 cm). K dnešnímu dni (19. 3. 2018) leží slabá vrstva sněhu v Čechách, naopak Morava je většinou bez sněhu. Nejvíce sněhu stále leží v Krkonoších (i nad 150 cm) a v západní části Šumavy. Teploty v minulém týdnu byly značně rozdílné. Od velice jarního počátku týdne až po klasický zimní obrázek ke konci týdne. V neděli 11.3.2018 byly maxima ještě mezi 15-20°C. Poté se začalo postupně ochlazovat a teploty během týdne byly nejčastěji od 9-12°C. V sobotu 17.3.2018 se výrazněji ochladilo a v severní polovině republiky maxima nevyšplhala ani nad bod mrazu. Podobný trend vývoje byl i u minimálních teplot vzduchu. Počátkem týdne se pohybovaly noční a ranní teploty nejčastěji okolo +5°C, ale v sobotu již padly k -5°C. Během týdne se pohyboval průměrný vítr mezi 2-4 m/s, ale v sobotu se výrazně rozfoukalo a to převážně na Moravě. Byly zde zaznamenány četné škody na majetku a to i v lesích. Díky studenému vzduchu a vysokému větru výrazně klesla i pocitová teplota vzduchu.
 

Více informací

Sbírejte s námi data

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 16. 3. 2018

  Přednáška - problematika sucha

   

  Problematika sucha byla jedním z hlavních témat na XVIII. ročníku „Manažerského, marketingového a obchodního fóra zemědělců, potravinářů, výroby, obchodu, služeb, bankovnictví a pojišťovnictví Jihočeského kraje a Kraje Vysočina“. Přednášku zaměřenou na oba kraje přednesl za tým Intersucha prof. Zdeněk Žalud. Jeho odborně zaměřená prezentace pro cca 250 účastníků fóra doplnila informace SZIF, zástupců pojišťoven a Agrární komory ČR o vývoji sucha, kompenzacích za rok 2017 a jednání o Fondu těžko pojistitelných rizik.

 • 7. 3. 2018

  Přednáška - Počasí a podnebí v kontextu agrometeorologických rizik

   

  7. 3. 2018 (Kravaře u Ostravy) a 8.3.2018 (Miroslav na Znojemsku) proběhly přednášky prof. Ing. Zdeňka Žaluda, Ph.D. s tématikou „Počasí a podnebí v kontextu agrometeorologických rizik“ pro pěstitele cukrové řepy. Představen byl z pohledu vláhové bilance průběh zimy 2017/2018, hodnocení sucha portálem Intersucho, možnosti a benefity jeho využívání. Semináře pořádaly Moravskoslezské cukrovary a.s. Obou seminářů se zúčastnilo kolem 100 pěstitelů cukrové řepy.