Odchylka půdní vlhkosti od obvyklého stavu v období 1961 - 2010

 • bez rizika sucha
 • S0 snížená úroveň půdní vláhy
 • S1 počínající sucho
 • S2 mírné sucho
 • S3 výrazné sucho
 • S4 výjimečné sucho
 • S5 extrémní sucho
Vyjádřená stupněm sucha v půdní vrstvě 0-40cm a 0-100 cm

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 21.08. v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 14.08. do neděle 21.08. ráno)


Mapa intenzity sucha vyjadřuje srovnání aktuálního nasycení půdy se stejným obdobím za posledních 50 let a hodnotí mimořádnost vzniklé situace.

V týdnu od 14.8. do 21.8. se celková situace zhoršila v porovnání s předchozím týdem a nepříznivá situace se prohloubila hlavně v krajích Pardubickém, Královehradeckém a Vysočina. Výrazně horší je nadále situace v hlubší vrstvě, kde jsou suchem zasaženy i části krajů Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského. Povrchová vrstva je nasycena stále poměrně uspokojivě, i když i zde aktuálně došlo k úbytku půdní vláhy.

Pokud jde o míru INTENZITY SUCHA, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu také zhoršila a shoduje se s předpovědí. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, najdeme v celém profilu na 25 % území s tím, že výrazněji je postižena hlubší vrstva, kde je zasaženo více než 28 % ČR. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají 11 % plochy ČR v rámci celého půdního profilu, zatímco v povrchové vrstvě se takto výrazné anomálie objevují ojediněle na 1 % území. Anomálie o intenzitě S4-S5 se vyskytují sporadicky, zvláště v hlubší vrstvě půdního profilu.
Více informací

Sbírejte s námi data

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 20. 8. 2016

  O změně klimatu a zemědělství v rozhovoru pro Lidové noviny

   V sobotním vydání Lidových novin byl publikován rozhovor s profesorem Zdeňkem Žaludem o právě probíhajících klimatických změnách a jejich dopadech na zemědělství.

 • 9. 8. 2016

  Kniha Sucho v českých zemích poprvé volně ke stažení

   Kniha, jejíž celý název zní "Sucho v českých zemích: minulost, současnost a budoucnost", která získala cenu Cenu Josefa Hlávky za rok 2015 v oblasti vědecké literatury, je nyní všem zájemcům nabízena volně ke stažení ve formátu pdf