Odchylka půdní vlhkosti od obvyklého stavu v období 1961 - 2010

 • bez rizika sucha
 • S0 snížená úroveň půdní vláhy
 • S1 počínající sucho
 • S2 mírné sucho
 • S3 výrazné sucho
 • S4 výjimečné sucho
 • S5 extrémní sucho
Vyjádřená stupněm sucha v půdní vrstvě 0-40cm a 0-100 cm

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 15.01. v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 08.01. do neděle 15.01. ráno)


Mapa intenzity sucha vyjadřuje srovnání aktuálního nasycení půdy se stejným obdobím za posledních 50 let a hodnotí mimořádnost vzniklé situace.

Shrnutí

V týdnu od 8.1. do 15.1.2017 se oproti předchozímu období nasycení půdního profilu výrzaně nezměnilo, ale díky vodě poutané ve sněhové pokrývce zaostává dynamika nárůstu obsahu vody v půdě za obvyklým sezónním průběhem. Současně je ale na povrchu akumulovaná zásoba vody (v některých oblastech významná) v podobě sněhové pokrývky. Epizoda sucha nadále trvá v krajích Pardubickém, Královéhradeckém a Olomouckém a v některých oblastech kraje Vysočina, Moravskoslezského a Jihomoravského a je otázkou dalšího průběhu počasí, zda dojde k dosycení zásoby půdní vláhy z tajícího sněhu. V povrchové vrstvě je patrné zhoršení ve srovnání s počátkem ledna, zatímco v hlubší vrstvě se úroveň nasycení zlepšila. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu opět mírně prohloubil a rozšířil, což velmi dobře dokumentuje mapa aktuálního vodního deficitu, nicméně je důležité připomenout, že zásoba vody ve sněhu není do jeho roztátí ve výpočtech zahrnuta.

Aktuální intenzita sucha

Pokud jde o míru INTENZITY SUCHA, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu mírně zhoršila. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, najdeme v celém profilu na více než 45 % území s tím, že hlubší i povrchová vrstva jsou zasaženy přibližně ve stejném rozsahu. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají již více než 1/5 plochy ČR v rámci celého půdního profilu. Anomálie o intenzitě S4-S5 se vyskytují na 5 % území.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti

Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo k mírným změnám vlhkosti půdy pouze v povrchové vrstvě oproti minulému týdnu. Na žádné stanici není registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK ve vrstvě 0-10 cm, v 10 až 50 cm je na 14 % stanic a v 50-100 cm na 23 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje v 0-10 cm na 6 % stanic, v 10-50 cm na 12 % stanic a v 50-100 cm na 11 % stanic. Nejvyšší vlhkosti půdy se vyskytují v horských polohách v Krkonoších a Beskydech, nejnižší ve východních Čechách, na střední a jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu

V uplynulém týdnu (8.1. – 14.1.2017) byly srážky zaznamenány hlavně v druhé polovině týdne. Ve středu 11.1.2017 spadlo nejvíce srážek na Českomoravské vrchovině a v oblasti Krkonoš s úhrny většinou kolem 10 mm/den. V další dny se srážky vyskytovaly převážně na horách. Celkově na většině území České republiky byly zaznamenány úhrny do 10 mm/týden. Na Šumavě, Krušných horách a Krkonoších kolem 30 mm/týden. Větší část těchto srážek byla sněhových. Ve středu napadlo 5 cm nového sněhu prakticky na celém území České republiky. Ve čtvrtek sněžilo jen od středních poloh, připadlo zhruba do 5 cm nového sněhu. V pátek bylo sněžení zaznamenáno už jen v horských oblastech, a to do 15 cm. Prostorově větší sněžení jsme zažili opět v sobotu, kdy s výjimkou největších nížin (Jižní Morava, Haná a Polabí) nasněžilo opět kolem 5 cm. K sobotě 14.1.2017 leželo nejvíce sněhu v Krkonoších, a to přes 100 cm. V ostatních horských oblastech, včetně Českomoravské vrchoviny leží nejčastěji od 30-50 cm sněhu. V nížinách byla souvislá sněhová pokrývka do 5 cm. V polovině týdne také došlo ke skokovému oteplení. Do středy včetně byly nejčastěji maximální teploty jen do -5 °C. Ve čtvrtek se ale náhle oteplilo a maxima se dostala až k +5 °C. Největší nárůst teplot byl na Vysočině a na Jižní Moravě. Průběh minimálních teplot byl obdobný jen s tím, že byl více závislý na oblačnosti. V první polovině týdne se nejčastěji minimální teploty vzduchu pohybovaly od -5 až do -15 °C. V druhé polovině týdne zas od -5 °C do 0 °C. Vítr byl hodně proměnlivý. Největrnější den byl pátek, kdy v průměru přesahovaly rychlosti větru 4 m/s, ale v exponovaných místech se dostal denní průměr i přes 10 m/s. V horských oblastech dosahovaly hodnoty nárazu větru vichřice.

Více informací

Sbírejte s námi data

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 17. 1. 2017

  Vláda schválila národní akční plán adaptace na změnu klimatu

   Záznam rozhovoru

  Národní akční plán obsahuje 50 prioritních opatření se stovkami konkrétních úkolů. Problematice sucha a adaptacím na něj se plán také věnuje a přichází s řadou úprav, jako např. protierozní vyhláška zlepšující schopnost zemědělské půdy zasakovat vodu.

  K dané problematice se v ČT vyjadřoval prof. Miroslav Trnka (od 3:40 min.; nebo sledujte celou reportáž i s vyjádřením ministra životního prostředí Richarda Brabce a ministra zemědělství Mariana Jurečky).

 • 21. 11. 2016

  Teploty vyšší, stav vody nižší - takový je trend klimatu v ČR

  Záznam rozhovoru

  Rok 2015 byl teplotně nadnormální, Česko postihlo historické sucho. Vyplývá to ze Zprávy o životním prostředí ČR za rok 2015. Na území Česka spadlo pouze 79% normálního stavu srážek a to se projevilo na velmi nízkém stavu podzemních vod.
  Byl rok 2015 abnormálním nebo budou letos statistiky vypadat podobně? Co predikují klimatické modely? Jaké dopady má a bude mít klimatická změna na české zemědělství? O tom hovořil v programu Den v 60 minutách Českého rozhlasu Plus Dr. Petr Hlavinka.