Odchylka půdní vlhkosti od obvyklého stavu v období 1961 - 2010

 • bez rizika sucha
 • S0 snížená úroveň půdní vláhy
 • S1 počínající sucho
 • S2 mírné sucho
 • S3 výrazné sucho
 • S4 výjimečné sucho
 • S5 extrémní sucho
Vyjádřená stupněm sucha v půdní vrstvě 0-40cm a 0-100 cm

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 26.06. v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 19.06. do neděle 26.06. ráno)


Mapa intenzity sucha vyjadřuje srovnání aktuálního nasycení půdy se stejným obdobím za posledních 50 let a hodnotí mimořádnost vzniklé situace.

V týdnu od 19.6. do 26. 6. nejprve zlepšily srážky situaci zejména v západní polovině území, nicméně díky vysokým teplotám ke konci týdne se celkový stav spíše zhoršil. Situace zůstává nepříznívá na východě Čech, Českomoravské vrchovině, a zejména v oblasti střední a severní Moravy.

Pokud jde o míru INTENZITY SUCHA, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu také zhoršila. Nižší než obvyklé nasycení půdního profilu se v neděli nacházelo ve východních Čechách a v kraji Vysočina, Moravskoslezském, Zlínském, Jihomoravském a Olomouckém. Nepříznivá situace panuje v obou vrstvách. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, najdeme v celém profilu na více než ⅖ území s tím, že výrazněji je postižena hlubší vrstva nicméně i vrstva povrchová vykazuje výrazný deficit. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají více než 1/4 plochy ČR v rámci celého půdního profilu, zatímco v povrchové vrstvě se takto výrazné anomálie vyskytují na 15 % území. Anomálie o intenzitě S4-S5, vztaženo k danému týdnu, se projevily na 5 % území ČR, což je více než před týdnem.
Více informací

Sbírejte s námi data

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 14. 6. 2016

  Významné ocenění knihy "Sucho v českých zemích: minulost, současnost, budoucnost"

   Správní rada Nadace Český literární fond udělila Cenu Josefa Hlávky za rok 2015, v oblasti vědecké literatury, knižní práci "Sucho v českých zemích: minulost, současnost, budoucnost", kde jako editor vystupoval prof. Miroslav Trnka a také kolega z Masarykovy univerzity v Brně prof. Rudolf Brázdil. Oba ocenění editoři převezmou cenu 20. června 2016 v Lužanech u Plzně. Finanční ohodnocení spojené s touto cenou poputuje jako dar pro SOS dětské vesničky v Brně-Medlánkách, jako podpora pro zde žijící děti.

 • 8. 6. 2016

  Projekt Intersucho v Dobrém ránu ČT

  Záznam pořadu

   V Dobrém ránu České televize se právě na Medarda hovořilo mimojiné také o aktuálním suchu. Lenka Bartošová představila samotné webové stránky www.intersucho.cz a hovořilo o možných adaptacích, dopadech změny klimatu a také o výhledu do budoucna. V pořadu zazněly 3 rozhovory a pro jejich shlédnutí si z obsahu vyberte "Beseda: sucho v ČR".