Odchylka půdní vlhkosti od obvyklého stavu v období 1961 - 2010

 • bez rizika sucha
 • S0 snížená úroveň půdní vláhy
 • S1 počínající sucho
 • S2 mírné sucho
 • S3 výrazné sucho
 • S4 výjimečné sucho
 • S5 extrémní sucho
Vyjádřená stupněm sucha v půdní vrstvě 0-40cm a 0-100 cm

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 29.05. v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 22.05 do neděle 29.05. ráno)


Mapa intenzity sucha vyjadřuje srovnání aktuálního nasycení půdy se stejným obdobím za posledních 50 let a hodnotí mimořádnost vzniklé situace.

V týdnu od 22.5. do 29.5. došlo díky vydatným srážkám na řadě lokalit ke zlepšení situace.

Pokud jde o míru INTENZITY SUCHA, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu také zlepšila zvláště v povrchové vrstvě. Nižší než obvyklé nasycení půdního profilu se v neděli nacházelo v severních a východních Čechách a na severu Moravy a ve Slezsku. Nepříznivá situace panuje na zbytku území spíše v hlubší vrstvě. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, najdeme v celém profilu na více než 1/3 území a jen o něco méně je postižena i povrchová vrstva. Zřetelná anomálie zasahuje hlubší část profilu na téměř ½ území. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývá 15% plochy ČR v rámci celého půdního profilu, zatímco v povrchové vrstvě se takto výrazné anomálie vyskytují na téměř 12% území. Anomálie o intenzitě S4-S5, vztaženo k danému týdnu, se projevily na 4,2 % území ČR, což je mírný pokles oproti minulému týdnu.
Více informací

Sbírejte s námi data

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 22. 5. 2016

  Otázky Václava Moravce - Jsme opět na suchu?

  Záznam pořadu 

  V nedělních Otázkách Václava Moravce (OVM) byla opět debatována problematika sucha a situace probíhající klimatické změny (jako host vystoupil klimatolog Jan Pretel). Aktuální stav sucha byl popsán díky mapám webu www.intersucho.cz. Mapy popisující aktuální Intenzitu sucha byly v pořadu použity od cca 47. minuty.

 • 19. 5. 2016

  Sucho jako hrozba budoucnosti? Pořad 90´na ČT24

  Záznam pořadu

   Pořad 90´ byl věnovaný problematice sucha a aktuálně projednávanému návrhu ministra zemědělství Mariana Jurečky na opatření proti suchu. Nejen on, ale například i prezident Agrární komory byli hosty pořadu. V živém vstupu promluvil také profesor Miroslav Trnka. Celý pořad můžete sledovat v archivu České televize. Živý vstup profesora Miroslava Trnky sledujte od 15. minuty a 54. vteřiny.