Odchylka půdní vlhkosti od obvyklého stavu v období 1961 - 2010

 • bez rizika sucha
 • S0 snížená úroveň půdní vláhy
 • S1 počínající sucho
 • S2 mírné sucho
 • S3 výrazné sucho
 • S4 výjimečné sucho
 • S5 extrémní sucho
Vyjádřená stupněm sucha v půdní vrstvě 0-40cm a 0-100 cm

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 16.10. v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 09.10. do neděle 16.10. ráno)


Mapa intenzity sucha vyjadřuje srovnání aktuálního nasycení půdy se stejným obdobím za posledních 50 let a hodnotí mimořádnost vzniklé situace.

V týdnu od 9.10. do 16.10. došlo k mírnému zlepšení situace, nicméně aktuální epizoda sucha v krajích Pardubickém, Královehradeckém, Vysočina a v některých oblastech kraje Jihočeského, Jihomoravského a na severu kraje Olomouckého přetrvává.

Pokud jde o míru INTENZITY SUCHA, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu zlepšila. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, najdeme v celém profilu na necelých 2/5 území s tím, že hlubší vrstva je podobně zasažena na téměř ½ území. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají 1/4 plochy ČR v rámci celého půdního profilu a méně než 1/10 v povrchové vrstvě. Anomálie o intenzitě S4-S5 se vyskytují jen na 7% území.
Více informací

Sbírejte s námi data

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 13. 10. 2016

  Dopady změny klimatu na zemědělství

  O klimatické změně, dopadech na zemědělství, o suchu a možných adaptacích a také o webových portálech www.intersucho.cz a www.klimatickazmena.cz hovořil v ranním vysílání České televize (Studio 6) profesor Miroslav Trnka.

 • 20. 8. 2016

  O změně klimatu a zemědělství v rozhovoru pro Lidové noviny

   V sobotním vydání Lidových novin byl publikován rozhovor s profesorem Zdeňkem Žaludem o právě probíhajících klimatických změnách a jejich dopadech na zemědělství.