Intenzita sucha

Aktuální stav půdní vlhkosti vyjádřený v 7 bodové škále v kontextu vláhových poměrů v daném období mezi léty 1961-2010 v rozlišení 500 m.

 • Intenzita sucha - 23. duben 2017
 • Intenzita sucha - 16. duben 2017

  16. duben 2017

  Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

  V týdnu od 9.4. do 16.4.2017 panovalo zpočátku slunné a následně pak proměnlivé počasí s celkově relativně nevýznamnými srážkami, takže celkově je situace mírně horší než před týdnem. Nicméně vegetace se stále nachází ve velmi dobré kondici a prozatím není zásadně relativně nižší vodní zásobou bržděna, neboť nebylo dosaženo fyziologicky limitních hodnot. Na Moravě a ve Slezsku se prozatím relativně suchý ráz počasí posledního měsíce spolu s nízkou akumulací srážek v zimě podepisuje na horším než obvyklém stavu půdní vlhkosti. Epizoda sucha ustoupila zejména v kraji Pardubickém a Královéhradeckém, kde v povrchové vrstvě panuje normální stav, nicméně pokračuje v krajích Jihomoravském, Olomouckém, na východě Vysočiny a v některých regionech Zlínského a Moravskoslezského kraje. Situace je nadále relativně dobrá na většině území Čech. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu zásadně nezměnil. V nějaké míře jsou suchem postiženy všechny kraje na Moravě, což velmi dobře dokumentuje mapa aktuálního vodního deficitu a nově se projevuje mírný deficit i západně od toku Vltavy. V příštích dnech očekáváme setrvalý stav, díky spíše nevýrazné srážkové činnosti a relativně nízkým teplotám.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 9. duben 2017

  9. duben 2017

  Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

  V týdnu od 2.4. do 9.4.2017 panovalo proměnlivé počasí s významnými srážkami, které výrazně zlepšily vláhovou situaci v povrchové vrstvě. Celkové ochlazení současně zpomalilo rozvoj vegetace a přispělo k celkově lepšímu stavu.Naplnila se naše předpověď která předpokládala doplnění půdní vláhy v severojižním pásu omezeném na západě přibližně tokem Vltavy a východním okrajem Vysočiny. Nicméně relativně teplý a suchý ráz počasí posledního měsíce spolu s nízkou akumulací srážek na východě území se podepisuje na horším než obvyklém stavu půdní vlhkosti. Epizoda sucha ustoupila zejména v kraji Pardubickém a Královéhradeckém, nicméně pokračuje v krajích Jihomoravském, Olomouckém, na východě Vysočiny a v některých regionech Zlínského a Moravskoslezského kraje. Situace je nadále relativně dobrá na většině území Čech. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu zmírnil především v povrchové vrstvě, a to na většině území ČR, nicméně na východě ČR zůstává stav neuspokojivý. V nějaké míře jsou suchem postiženy všechny kraje na Moravě, což velmi dobře dokumentuje mapa aktuálního vodního deficitu. V příštích dnech očekáváme setrvalý stav až mírné zhoršení na Moravě a relativně malé změny na území Čech. 

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 2. duben 2017

  2. duben 2017

  Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

  V týdnu od 26.3. do 2.4.2017 panovalo neobvykle teplé a slunné počasí bez významnějších srážek. To vedlo k poměrně rychlému odběru vody v povrchové vrstvě i díky rozvíjejíci se vegetaci, která vodu začíná spotřebovávat. Pro měsíc duben netypicky teplý a suchý ráz počasí a časný počátek jara se podepisuje na horším než obvyklém stavu půdní vlhkosti. Epizoda sucha v nezmenšené míře trvá v kraji Pardubickém a Královéhradeckém, mírněji v kraji Jihomoravském a prohloubila se v kraji Olomouckém, na výdhodě Vysočiny a v některých regionech Jihočeského, Zlínského a Moravskoslezského kraje. Situace je nadále relativně dobrá na většině území Čech. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu výrazně prohloubil především v povrchové vrstvě, a to na většině území ČR, nicméně na západě ČR zůstává stav relativně dobrý. Naopak deficit zůstává významný ve východních Čechách, lokálně i v Jihočeském a Středočeském kraji. V nějaké míře jsou pak postiženy všechny kraje na Moravě, což velmi dobře dokumentuje mapa aktuálního vodního deficitu. V příštích dnech očekáváme zlepšení stavu na většině území Čech i díky probíhajícím srážkám a ochlazení, a naopak setrvalý stav až mírné zhoršení na Moravě, která zdá se nebude ochlazením a srážkami zasažena tolik jako území Čech.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 26. březen 2017

  26. březen 2017

  Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

  V týdnu od 19.3. do 26.3.2017 se oproti předchozímu období nasycení půdního profilu zlepšilo jen mírně. Epizoda sucha nadále trvá ve zmenšené míře v kraji Pardubickém a Královéhradeckém, mírně ustoupila v kraji Jihomoravském a pokračuje v Olomouckém a v některých regionech Vysočiny, Jihočeského, Zlínského a Moravskoslezského kraje. Situace je nadále dobrá na většině území Čech. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu výrazně snížil na západě ČR, a v některých regionech Čech je dokonce v půdě vláhy výrazně více než obvykle. Naopak deficit ale zůstává významný ve východních Čechách a na Moravě, což velmi dobře dokumentuje mapa aktuálního vodního deficitu. V příštích dnech očekáváme spíše zhoršení aktuálního stavu.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 19. březen 2017

  19. březen 2017

  Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

  V týdnu od 12.3. do 19.3.2017 se oproti předchozímu období nasycení půdního profilu zlepšilo, a opět na západě, a zvláště jihozápadě území. Epizoda sucha nadále trvá ve zmenšené míře v kraji Pardubickém a Královéhradeckém, a spíše se prohloubila v kraji Jihomoravském a Olomouckém a v některých regionech Vysočiny, Jihočeského, Zlínského a Moravskoslezského kraje. Situace je nadále dobrá na většině území Čech. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu výrazně snížil na západě ČR, a v některých regionech Čech je dokonce v půdě vláhy výrazně více než obvykle. Naopak deficit ale zůstává významný ve východních Čechách a na Moravě, což velmi dobře dokumentuje mapa aktuálního vodního deficitu. V příštích dnech očekáváme spíše stagnaci až mírné zlepšení aktuálního stavu.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 12. březen 2017

  12. březen 2017

  Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

  V týdnu od 5.3. do 12.3.2017 se oproti předchozímu období nasycení půdního profilu zlepšilo, zvláště na západě území. Epizoda sucha nadále trvá ve zmenšené míře v kraji Pardubickém a Královéhradeckém, a naopak spíše se prohloubila v kraji Jihomoravském a Olomouckém a v některých regionech Vysočiny, Jihočeského, Zlínského a Moravskoslezského kraje. Situace je nadále dobrá na většině území Čech. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu snížil na západě ČR, ale zůstává významný ve východních Čechách a na Moravě, což velmi dobře dokumentuje mapa aktuálního vodního deficitu. V příštích dnech očekáváme spíše stagnaci až mírné zlepšení aktuálního stavu.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 5. březen 2017

  5. březen 2017

  Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

  V týdnu od 26.2. do 5.3.2017 se oproti předchozímu období nasycení půdního profilu výrazně nezměnilo, nicméně v některých lokalitách došlo ke zlepšení v důsledku srážek a ve vyšších polohách, kde přetrvává sníh i díky odtávání sněhové pokrývky. Epizoda sucha nadále trvá v krajích Pardubickém, Královéhradeckém, Jihomoravském a Olomouckém a v některých regionech Vysočiny, Jihočeského, Zlínského a Moravskoslezského kraje. Situace se však poměrně dobrá na většině území Čech. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu snížil na západě ČR, ale zůstává významný ve východních Čechách a na Moravě, což velmi dobře dokumentuje mapa aktuálního vodního deficitu. V příštích dnech očekáváme spíše stagnaci až mírné zlepšení aktuálního stavu.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 26. únor 2017

  26. únor 2017

  Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

  V týdnu od 19.2. do 26.2.2017 se oproti předchozímu období nasycení půdního profilu zvýšilo v důsledku srážek a poměrně významného odtávání sněhové pokrývky. Akumulovaná zásoba vody v podobě sněhové pokrývky společně s vydatnými srážkami doplnila stav půdní vlhkosti zejména ve středních a vyšších polohách a na severu a západě Čech. Epizoda sucha nadále trvá v krajích Pardubickém, Královéhradeckém, Jihomoravském a Olomouckém a v některých regionech Vysočiny, Zlínského a Moravskoslezského kraje. Situace se nicméně zlepšila na většině území Čech. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu dále snížil na západě ČR, ale zůstává významný ve výše zmíněných regionech, což velmi dobře dokumentuje mapa aktuálního vodního deficitu. V příštích dnech očekáváme spíše stagnaci aktuálního stavu v oblastech postižených suchem a průměrné až nadprůměrné naplnění půdního profilu vodou v oblastech vláhou dobře zásobených.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 19. únor 2017

  19. únor 2017

  Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

  V týdnu od 12.2. do 19.2.2017 se oproti předchozímu období nasycení půdního profilu zvýšilo v důsledku srážek a poměrně významného odtávání sněhové pokrývky, nicméně dynamika nárůstu obsahu vody v půdě nadále zaostává za obvyklým sezónním průběhem. Akumulovaná zásoba vody (zvláště ve vyšších polohách významná) v podobě sněhové pokrývky ovšem současně podléhá sublimaci a je otázkou, jak velký podíl nakonec bude mít na zásobu vody v půdě. V některých oblastech (např. jih Moravy) zasakování vody do půdy nadále omezuje promrznutí půdy. Epizoda sucha nadále trvá v krajích Pardubickém, Královéhradeckém, Jihomoravském a Olomouckém a na významných plochách Vysočiny, Zlínského a Moravskoslezského kraje. Situace se nicméně zlepšila v ostatních krajích Čech. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu snížil na západě ČR, ale zůstává významný ve výše zmíněných regionech, což velmi dobře dokumentuje mapa aktuálního vodního deficitu. Nicméně je důležité míti na paměti, že zásoba vody v doposud nerozpuštěném sněhu na povrchu půdy není do jeho roztátí ve výpočtech zahrnuta. Očekáváme nejprve stagnaci a následně zlepšení stavu v souvislosti s táním zbytků sněhu a očekávanými srážkami.

  pokračovat >