Intenzita sucha

Aktuální stav půdní vlhkosti vyjádřený v 7 bodové škále v kontextu vláhových poměrů v daném období mezi léty 1961-2010 v rozlišení 500 m.

 • Intenzita sucha - 14. květen 2017
 • Intenzita sucha - 7. květen 2017

  7. květen 2017

  Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

  Minulý týden od 30.4. do 7.5.2017 se vyznačoval proměnlivým počasím i deštivým průběhem, ale situace se, co se týče dosycení půdy, zásadním způsobem nezměnila a zůstává podobná jako před týdnem. Vegetace se nachází v relativně horší kondici než obvykle, ale tento signál je důsledkem zbrzdění rozvoje vegetace nízkými teplotami v uplynulých týdnech, a nikoliv nedostatkem vláhy. I když v oblasti jižní Moravy můžeme jisté signály v důsledku dlouhodobého sucha pozorovat, nejedná se prozatím o zásadní dopady. Zatímco v povrchové vrstvě půdy panuje normální nebo lepší než normální stav nasycení, epizoda sucha nadále trvá v hlubší vrstvě v krajích Jihomoravském, Olomouckém, na východě Vysočiny a v některých regionech krajů Zlínského, Pardubického a Královéhradeckého. Je tomu tak navzdory relativně deštivému počasí. Naopak situace je nadále dobrá na většině území Čech. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu opět snížil, ale jen mírně, byť je momentálně obtížně pozorovatelný, neboť přetrvává jen v hlubší vrstvě. V té jsou nadále postiženy kraje Jihomoravský a Olomoucký a enkláva ve východních Čechách. S tímto vývojem však koresponduje neuspokojivá výše hladin podzemní vody na jižní Moravě a ve východních Čechách a do jisté míry nízké stavy některých toků v těchto regionech. Naopak na zbytku území je situace normální nebo lepší. V příštích dnech očekáváme setrvalý stav až mírné zlepšení a díky dosycení povrchové vrstvy snížení projevů sucha.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 16. duben 2017

  16. duben 2017

  Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

  V týdnu od 9.4. do 16.4.2017 panovalo zpočátku slunné a následně pak proměnlivé počasí s celkově relativně nevýznamnými srážkami, takže celkově je situace mírně horší než před týdnem. Nicméně vegetace se stále nachází ve velmi dobré kondici a prozatím není zásadně relativně nižší vodní zásobou bržděna, neboť nebylo dosaženo fyziologicky limitních hodnot. Na Moravě a ve Slezsku se prozatím relativně suchý ráz počasí posledního měsíce spolu s nízkou akumulací srážek v zimě podepisuje na horším než obvyklém stavu půdní vlhkosti. Epizoda sucha ustoupila zejména v kraji Pardubickém a Královéhradeckém, kde v povrchové vrstvě panuje normální stav, nicméně pokračuje v krajích Jihomoravském, Olomouckém, na východě Vysočiny a v některých regionech Zlínského a Moravskoslezského kraje. Situace je nadále relativně dobrá na většině území Čech. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu zásadně nezměnil. V nějaké míře jsou suchem postiženy všechny kraje na Moravě, což velmi dobře dokumentuje mapa aktuálního vodního deficitu a nově se projevuje mírný deficit i západně od toku Vltavy. V příštích dnech očekáváme setrvalý stav, díky spíše nevýrazné srážkové činnosti a relativně nízkým teplotám.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 9. duben 2017

  9. duben 2017

  Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

  V týdnu od 2.4. do 9.4.2017 panovalo proměnlivé počasí s významnými srážkami, které výrazně zlepšily vláhovou situaci v povrchové vrstvě. Celkové ochlazení současně zpomalilo rozvoj vegetace a přispělo k celkově lepšímu stavu.Naplnila se naše předpověď která předpokládala doplnění půdní vláhy v severojižním pásu omezeném na západě přibližně tokem Vltavy a východním okrajem Vysočiny. Nicméně relativně teplý a suchý ráz počasí posledního měsíce spolu s nízkou akumulací srážek na východě území se podepisuje na horším než obvyklém stavu půdní vlhkosti. Epizoda sucha ustoupila zejména v kraji Pardubickém a Královéhradeckém, nicméně pokračuje v krajích Jihomoravském, Olomouckém, na východě Vysočiny a v některých regionech Zlínského a Moravskoslezského kraje. Situace je nadále relativně dobrá na většině území Čech. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu zmírnil především v povrchové vrstvě, a to na většině území ČR, nicméně na východě ČR zůstává stav neuspokojivý. V nějaké míře jsou suchem postiženy všechny kraje na Moravě, což velmi dobře dokumentuje mapa aktuálního vodního deficitu. V příštích dnech očekáváme setrvalý stav až mírné zhoršení na Moravě a relativně malé změny na území Čech. 

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 2. duben 2017

  2. duben 2017

  Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

  V týdnu od 26.3. do 2.4.2017 panovalo neobvykle teplé a slunné počasí bez významnějších srážek. To vedlo k poměrně rychlému odběru vody v povrchové vrstvě i díky rozvíjejíci se vegetaci, která vodu začíná spotřebovávat. Pro měsíc duben netypicky teplý a suchý ráz počasí a časný počátek jara se podepisuje na horším než obvyklém stavu půdní vlhkosti. Epizoda sucha v nezmenšené míře trvá v kraji Pardubickém a Královéhradeckém, mírněji v kraji Jihomoravském a prohloubila se v kraji Olomouckém, na výdhodě Vysočiny a v některých regionech Jihočeského, Zlínského a Moravskoslezského kraje. Situace je nadále relativně dobrá na většině území Čech. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu výrazně prohloubil především v povrchové vrstvě, a to na většině území ČR, nicméně na západě ČR zůstává stav relativně dobrý. Naopak deficit zůstává významný ve východních Čechách, lokálně i v Jihočeském a Středočeském kraji. V nějaké míře jsou pak postiženy všechny kraje na Moravě, což velmi dobře dokumentuje mapa aktuálního vodního deficitu. V příštích dnech očekáváme zlepšení stavu na většině území Čech i díky probíhajícím srážkám a ochlazení, a naopak setrvalý stav až mírné zhoršení na Moravě, která zdá se nebude ochlazením a srážkami zasažena tolik jako území Čech.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 26. březen 2017

  26. březen 2017

  Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

  V týdnu od 19.3. do 26.3.2017 se oproti předchozímu období nasycení půdního profilu zlepšilo jen mírně. Epizoda sucha nadále trvá ve zmenšené míře v kraji Pardubickém a Královéhradeckém, mírně ustoupila v kraji Jihomoravském a pokračuje v Olomouckém a v některých regionech Vysočiny, Jihočeského, Zlínského a Moravskoslezského kraje. Situace je nadále dobrá na většině území Čech. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu výrazně snížil na západě ČR, a v některých regionech Čech je dokonce v půdě vláhy výrazně více než obvykle. Naopak deficit ale zůstává významný ve východních Čechách a na Moravě, což velmi dobře dokumentuje mapa aktuálního vodního deficitu. V příštích dnech očekáváme spíše zhoršení aktuálního stavu.

  pokračovat >