Intenzita sucha

Aktuální stav půdní vlhkosti vyjádřený v 7 bodové škále v kontextu vláhových poměrů v daném období mezi léty 1961-2010 v rozlišení 500 m.

 • Intenzita sucha - 23. červenec 2017

  23. červenec 2017

  Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

  Minulý týden od 16.7. do 23.7.2017 přinesl zásadní zmírnění epizody sucha v řadě oblastí a výrazné zlepšení nasycení půdy v povrchové části půdního profilu. Spolu s dozráváním hlavních plodin došlo ke snížením spotřeby vláhy, což napomohlo ke zlepšení celkové situace. Nicméně zvláště na jižní Moravě přetrvává výrazně neuspokojivý stav v hlubší vrstvě půdy. Suchem v hlubší vrstvě zůstává postižena rozsáhlá oblast východně od horního toku Vltavy až k hranicím Slovenska. Dlouhodobý výskyt sucha se projevil výrazně na kondici vegetace a ten je teď prakticky na celé jižní polovině území horší, a v případě jižní Moravy výrazně horší, než je obvyklé. Současně se přes zlepšenou vláhovou situaci projevuje epizoda sucha nejvíce v krajích Jihomoravském, Olomouckém, Jihočeském, Zlínském a na východě Vysočiny. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu výrazně snížil opět zejména v povrchové vrstvě. S tímto vývojem z větší části koresponduje neuspokojivá výše hladin podzemní vody, nicméně podle sledování kolegů z ČHMÚ došlo ke zlepšení průtoků na většině toků oproti předchozímu týdnu. V příštích dnech očekáváme spíše zlepšení dosavadního neuspokojivého stavu, avšak sucho bude nadále přetrvávat v hlubší vrstvě v jižní polovině území a v celém profilu na jihovýchodě a jihozápadě ČR.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 16. červenec 2017

  16. červenec 2017

  Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

  Minulý týden od 9.7. do 16.7.2017 přinesl zmírnění epizody sucha v řadě oblastí a zlepšení nasycení půdy v povrchové části půdního profilu. Díky nižším teplotám se výrazně zpomalila spotřeba vody rostlinami, což spolu s dozráváním hlavních plodin a snížením jejich spotřeby napomohlo ke zlepšení celkové situace. Nicméně zvláště na jižní Moravě přetrvává výrazně neuspokojivý stav. Suchem postižena nadále zůstává rozsáhlá oblast východně od horního toku Vltavy až k hranicím Slovenska. V hlubší vrstvě je pak situace výrazně horší a sucho v nějaké podobě zasahuje ⅘ území. Dlouhodobý výskyt sucha se projevil výrazně na kondici vegetace a ten je teď prakticky na celé jižní polovině území horší, a v případě jižní Moravy výrazně horší, než je obvyklé. Současně se epizoda sucha projevuje nejvíce v krajích Jihomoravském, Olomouckém, Jihočeském, Zlínském a na východě Vysočiny. V těchto regionech se v krajině projevuje nedostatek vláhy, který není kompenzován dostatečnou zásobou v hlubší vrstvě. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu se nicméně zvýšil, i když je z mapy vodního deficitu patrný výrazný lokální deficit srážek. S tímto vývojem z větší části koresponduje neuspokojivá výše hladin podzemní vody a podstatné snížení průtoků na většině toků hlášný kolegy z ČHMÚ. V příštích dnech očekáváme spíše přetrvání dosavadního neuspokojivého stavu s možným zlepšením v příštím týdnu.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 9. červenec 2017

  9. červenec 2017

  Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

  Minulý týden od 2.7. do 9.7.2017 přes výskyt srážek v některých oblastech (např. Žďársko) pokračovalo relativně suché počasí, které zvláště na jižní Moravě prohloubilo existující krizový stav. Suchem postižena tak nadále zůstává jižní část republiky, především pak jižní Morava, kde se minulý týden vyskytlo srážek minimálně. Dlouhodobý výskyt sucha se projevil výrazně na kondici vegetace a ten je teď prakticky na celé jižní polovině území horší, a v případě jižní Moravy výrazně horší než je obvyklé. Současně se epizoda sucha projevuje nejvíce v krajích Jihomoravském, Olomouckém, Jihočeském a na východě Vysočiny. Navzdory případům s intenzivními lokálními srážkami, které rychle odtékají, se v krajině projevuje nedostatek vláhy, který není kompenzován dostatečnou zásobou v hlubší vrstvě. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu zvýšil. V celém profilu zůstávají nejvíce postiženy kraje Jihomoravský, Zlínský a Olomoucký, jižní polovina Jihočeského kraje a enkláva ve východních Čechách. S tímto vývojem z větší části koresponduje neuspokojivá výše hladin podzemní vody a podstatné snížení průtoků. V příštích dnech očekáváme spíše přetrvání dosavadního neuspokojivého stavu.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 7. červenec 2017
 • Intenzita sucha - 3. červenec 2017
 • Intenzita sucha - 2. červenec 2017

  2. červenec 2017

  Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

  Minulý týden od 25.6. do 2.7.2017 zpočátku velmi teplé a suché počasí vystřídal příliv oceánského chladného vzduchu. Srážky v druhé polovině týdne především na severu a severozápadě Česka výrazně zmírnily do té doby prohlubující se sucho. Postižena však nadále zůstává jižní část republiky, především pak jižní Morava, kde se minulý týden vyskytlo srážek minimálně. Nárůst suchých oblastí se projevil minulý týden výrazně na kondici vegetace, s příchodem studené fronty se stav však zlepšil téměř na celém území ČR. Na jižní Moravě se ale nadále zřetelně na kondici vegetace projevuje suboptimální zásoba vody v půdě. Srážky minulého týdne přinesly výrazné zlepšení z pohledu nasycení v povrchové vrstvě na západě a severozápadě území, velmi nepříznivá situace však přetrvává v Jihomoravském kraji. Současně epizoda sucha nadále trvá v hlubší vrstvě především v krajích Jihomoravském, Olomouckém a na východě Vysočiny. Navzdory případům s intenzivními lokálními srážkami, které rychle odtékají, se v krajině projevuje nedostatek vláhy, který není kompenzován dostatečnou zásobou v hlubší vrstvě. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu v některých oblastech zmírnil. V celém profilu zůstávají nejvíce postiženy kraje Jihomoravský a Olomoucký a enkláva v jižních a ve východních Čechách. S tímto vývojem z větší části koresponduje neuspokojivá výše hladin podzemní vody na jižní i střední Moravě, a zvláště ve východních či jižních Čechách. V příštích dnech očekáváme opět spíše zhoršení současného stavu.

  pokračovat >