Intenzita sucha

Aktuální stav půdní vlhkosti vyjádřený v 7 bodové škále v kontextu vláhových poměrů v daném období mezi léty 1961-2010 v rozlišení 500 m.

 • Intenzita sucha - 19. únor 2017

  19. únor 2017

  Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

  V týdnu od 12.2. do 19.2.2017 se oproti předchozímu období nasycení půdního profilu zvýšilo v důsledku srážek a poměrně významného odtávání sněhové pokrývky, nicméně dynamika nárůstu obsahu vody v půdě nadále zaostává za obvyklým sezónním průběhem. Akumulovaná zásoba vody (zvláště ve vyšších polohách významná) v podobě sněhové pokrývky ovšem současně podléhá sublimaci a je otázkou, jak velký podíl nakonec bude mít na zásobu vody v půdě. V některých oblastech (např. jih Moravy) zasakování vody do půdy nadále omezuje promrznutí půdy. Epizoda sucha nadále trvá v krajích Pardubickém, Královéhradeckém, Jihomoravském a Olomouckém a na významných plochách Vysočiny, Zlínského a Moravskoslezského kraje. Situace se nicméně zlepšila v ostatních krajích Čech. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu snížil na západě ČR, ale zůstává významný ve výše zmíněných regionech, což velmi dobře dokumentuje mapa aktuálního vodního deficitu. Nicméně je důležité míti na paměti, že zásoba vody v doposud nerozpuštěném sněhu na povrchu půdy není do jeho roztátí ve výpočtech zahrnuta. Očekáváme nejprve stagnaci a následně zlepšení stavu v souvislosti s táním zbytků sněhu a očekávanými srážkami.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 12. únor 2017

  12. únor 2017

  Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

  V týdnu od 6.2. do 12.2.2017 se oproti předchozímu období nasycení půdního profilu zvýšilo jen velmi mírně v důsledku odtávání sněhové pokrývky, nicméně dynamika nárůstu obsahu vody v půdě zaostává za obvyklým sezónním průběhem. Akumulovaná zásoba vody (zvláště ve vyšších polohách významná) v podobě sněhové pokrývky ovšem současně podléhá sublimaci a je otázkou, jak velký podíl nakonec bude mít na spodní zásobu vody v půdě. V některých oblastech (např. jih Moravy) zasakování vody do půdy nadále omezuje promrznutí půdy. Epizoda sucha nadále trvá v krajích Pardubickém, Královéhradeckém, Jihomoravském a Olomouckém a na významných plochách Vysočiny, Zlínského a Moravskoslezského kraje. Nicméně s počínajícím nebo mírným suchem se alespoň lokálně setkáme prakticky ve všech krajích. V povrchové vrstvě je patrné zhoršení ve srovnání s počátkem ledna a významné problémy jsou patrné i v hlubší vrstvě. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu sice nezměnil, ale zůstává významný, což velmi dobře dokumentuje mapa aktuálního vodního deficitu. Nicméně je důležité míti na paměti, že zásoba vody ve sněhu na povrchu půdy není do jeho roztátí ve výpočtech zahrnuta. Očekáváme stagnaci nebo mírné zhoršení situace ve většině zemědělských oblastí, a naopak ve výše položených regionech mírné zlepšení tam, kde bude docházet k odtávání sněhu.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 5. únor 2017

  5. únor 2017

  Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

  V týdnu od 29.1. do 5.1.2017 se oproti předchozímu období nasycení půdního profilu mírně zvýšilo díky nárůstu teplot, čímž došlo k částečnému odtání sněhu a doplnění vláhy v některých regionech. Přesto zaostává dynamika nárůstu obsahu vody v půdě za obvyklým sezónním průběhem. Akumulovaná zásoba vody (zvláště ve středních a vyšších polohách významná) v podobě sněhové pokrývky ovšem současně podléhá sublimaci a je otázkou, jak velký podíl nakonec bude mít na spodní zásobu vody v půdě. V některých oblastech (např. jih Moravy) zasakování vody do půdy omezuje promrznutí půdy. Epizoda sucha nadále trvá v krajích Pardubickém, Královéhradeckém, Jihomoravském a Olomouckém a na významných plochách Vysočiny a Moravskoslezského kraje. Nicméně s počínajícím nebo mírným suchem se alespoň lokálně setkáme prakticky ve všech krajích s výjimkou Ústeckého a Libereckého kraje. V povrchové vrstvě je patrné zhoršení ve srovnání s počátkem ledna a významné problémy jsou patrné i v hlubší vrstvě. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu sice nezměnil, ale zůstává významný, což velmi dobře dokumentuje mapa aktuálního vodního deficitu. Nicméně je důležité míti na paměti, že zásoba vody ve sněhu na povrchu půdy není do jeho roztátí ve výpočtech zahrnuta. Očekáváme stagnaci nebo mírné zhoršení situace ve většině zemědělských oblastí, a naopak ve výše položených regionech mírné zlepšení tam, kde bude docházet k odtávání sněhu.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 29. leden 2017

  29. leden 2017

  Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

  V týdnu od 22.1. do 29.1.2017 se oproti předchozímu období nasycení půdního profilu nezměnilo a díky vodě poutané ve sněhové pokrývce zaostává dynamika nárůstu obsahu vody v půdě za obvyklým sezónním průběhem. Akumulovaná zásoba vody (v některých oblastech významná) v podobě sněhové pokrývky ovšem současně podléhá sublimaci a je otázkou jak velký podíl nakonec bude mít na spodní zásobu vody v půdě. To bude záležet na rychlosti odtávání sněhové pokrývky a jejím zasakování do půdy. Epizoda sucha nadále trvá v krajích Pardubickém, Královéhradeckém a Olomouckém a v některých oblastech kraje Vysočina, Moravskoslezského a Jihomoravského. V povrchové vrstvě je patrné zhoršení ve srovnání s počátkem ledna, zatímco v hlubší vrstvě se úroveň nasycení mírně zlepšila. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu opět prohloubil a rozšířil, což velmi dobře dokumentuje mapa aktuálního vodního deficitu, nicméně je důležité míti na paměti, že zásoba vody ve sněhu na povrchu půdy není do jeho roztátí ve výpočtech zahrnuta. Očekáváme zlepšení situace zejména v níže položených oblastech při tání sněhu předpovídaném na počátek února.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 22. leden 2017

  22. leden 2017

  Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

  V týdnu od 15.1. do 22.1.2017 se oproti předchozímu období nasycení půdního profilu nezměnilo, ale díky vodě poutané ve sněhové pokrývce zaostává dynamika nárůstu obsahu vody v půdě za obvyklým sezónním průběhem. Současně je ale na povrchu akumulovaná zásoba vody (v některých oblastech významná) v podobě sněhové pokrývky. Doplnění zásoby vody v půdě bude tedy záležet na rychlosti odtávání sněhové pokrývky a jejím zasakování do půdy. Epizoda sucha nadále trvá v krajích Pardubickém, Královéhradeckém a Olomouckém a v některých oblastech kraje Vysočina, Moravskoslezského a Jihomoravského a je především otázkou dalšího průběhu počasí, zda dojde k dosycení zásoby půdní vláhy z tajícího sněhu. V povrchové vrstvě je patrné zhoršení ve srovnání s počátkem ledna, zatímco v hlubší vrstvě se úroveň nasycení mírně zlepšila. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu opět prohloubil a rozšířil, což velmi dobře dokumentuje mapa aktuálního vodního deficitu, nicméně je důležité míti na paměti, že zásoba vody ve sněhu na povrchu půdy není do jeho roztátí ve výpočtech zahrnuta. Očekáváme zlepšení situace při tání sněhu předpovídané na počátek února.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 15. leden 2017

  15. leden 2017

  Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

  V týdnu od 8.1. do 15.1.2017 se oproti předchozímu období nasycení půdního profilu výrzaně nezměnilo, ale díky vodě poutané ve sněhové pokrývce zaostává dynamika nárůstu obsahu vody v půdě za obvyklým sezónním průběhem. Současně je ale na povrchu akumulovaná zásoba vody (v některých oblastech významná) v podobě sněhové pokrývky. Epizoda sucha nadále trvá v krajích Pardubickém, Královéhradeckém a Olomouckém a v některých oblastech kraje Vysočina, Moravskoslezského a Jihomoravského a je otázkou dalšího průběhu počasí, zda dojde k dosycení zásoby půdní vláhy z tajícího sněhu. V povrchové vrstvě je patrné zhoršení ve srovnání s počátkem ledna, zatímco v hlubší vrstvě se úroveň nasycení zlepšila. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu opět mírně prohloubil a rozšířil, což velmi dobře dokumentuje mapa aktuálního vodního deficitu, nicméně je důležité připomenout, že zásoba vody ve sněhu není do jeho roztátí ve výpočtech zahrnuta.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 8. leden 2017

  8. leden 2017

  Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

  V týdnu od 1.1. do 8.1.2017 se oproti předchozímu období se díky nízkým teplotám neměnilo nasycení půdního profilu a dynamika nárůstu obsahu vody v půdě nadále v některých regionech zaostává za obvyklým sezónním průběhem. Současně je ale na povrchu akumulovaná jistá zásoba vody v podobě sněhové pokrývky. Protože se výrazněji nemění nasycení půdního profilu, intenzita sucha zůstává přibližně stejná, neboť v tuto část roku je zásobení vodou v některých regionech relativně nízké. Epizoda sucha nadále trvá v krajích Pardubickém, Královéhradeckém a Olomouckém a v některých oblastech kraje Vysočina, Libereckého, Jihočeského a Jihomoravského a je otázkou dalšího průběhu počasí, zda dojde k dosycení zásoby půdní vláhy z tajícího sněhu. V povrchové vrstvě je patrné zhoršení ve srovnání s počátkem prosince, zatímco v hlubší vrstvě se úroveň nasycení zlepšila. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu opět mírně prohloubil a rozšířil, což velmi dobře dokumentuje mapa aktuálního vodního deficitu, nicméně je důležité připomenout, že zásoba vody ve sněhu není do jeho roztátí ve výpočtech zahrnuta.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 1. leden 2017

  1. leden 2017

  Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

  V týdnu od 25.12. do 1.1.2017 se oproti předchozímu období nadále mírně zvyšovalo nasycení půdního profilu, nicméně dynamika nárůstu obsahu vody v půdě nadále ve v některých regionech zaostává za obvyklým sezónním průběhem. Proto, zatímco se výrazněji nemění či dokonce mírně zvyšuje nasycení půdního profilu, intenzita sucha zůstává přibližně stejná, neboť v tuto část roku je zásobení vodou v některých regionech relativně nízké. Epizoda sucha nadále trvá v krajích Pardubickém, Královéhradeckém a Olomouckém a v některých oblastech kraje Vysočina, Libereckého, Jihočeského a Jihomoravského. V povrchové vrstvě je patrné zhoršení ve srovnání s počátkem prosince, zatímco v hlubší vrstvě se úroveň nasycení zlepšila. Celkový vláhový deficit se oproti minulému týdnu opět prohloubil a rozšíříl.

  pokračovat >