Intenzita sucha

Aktuální stav půdní vlhkosti vyjádřený v 7 bodové škále v kontextu vláhových poměrů v daném období mezi léty 1961-2010 v rozlišení 500 m.

 • Intenzita sucha - 24. září 2017

  24. září 2017

  Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

  Minulý týden od 17.9. do 24.9.2017 přinesl dostatek až nadbytek srážek zvláště ve Slezsku a na Moravě výrazně došlo k zásadním zvýšení nasycení půdy. V povrchové vrstvě tedy sucho prakticky nepozorujeme a suchem v hlubší vrstvě zůstává postižena nyní již jen jižní a střední Morava a výrazně méně pak území na jihozápadě Čech, kde ještě přetrvávají stopy výrazného deficitu vláhy. Dlouhodobý výskyt sucha v letošním roce se nadále projevuje negativně na kondici vegetace zejména v případě jižní Moravy. Byť epizoda sucha oproti letním měsícům výrazně ustoupila, projevuje se nadále v hlubší vrstvě v některých oblastech v krajích Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém. Celkový vláhový deficit v půdě oproti minulému týdnu zásadně snížil, a přetrvává výrazněji pouze v krajích Středočeském, Plzeňském, Jihočeském a na západě Vysočiny. Chod půdní vlhkosti nadále negativně ovlivňuje i výši hladin podzemní vody a průtoky vodních toků, jak vyplývá ze sledování kolegů z ČHMÚ, i když intenzivní srážky posledních dní výrazně zlepšily situaci v tocích ve Slezsku i na Moravě. Nicméně stav vody v mělkých vrtech zůstává silně podnormální. V následujících dnech očekáváme mírné prohloubení sucha jen v oblasti Čech jižně od Prahy. Sucho bude pravděpodobně přetrvávat v hlubší vrstvě i v jižní polovině Moravy.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 17. září 2017

  17. září 2017

  Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

  Minulý týden od 10.8. do 17.9.2017 přinesl relativně dostatek srážek, které z pohledu letošního roku netypicky doplnily zásobu vody v půdě zvláště na Moravě. V povrchové vrstvě tedy sucho nepozorujeme a suchem v hlubší vrstvě zůstává postižena nyní již jen jižní a střední Morava a výrazně méně pak území na jihozápadě Čech. Dlouhodobý výskyt sucha v letošním roce se nadále projevuje negativně na kondici vegetace zejména v případě jižní Moravy. Byť epizoda sucha oproti letním měsícům výrazně ustoupila, projevuje se nadále v hlubší vrstvě v krajích Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém. Celkový vláhový deficit v půdě oproti minulému týdnu se zásadně snížil, a přetrvává v hlubší vrstvě. Chod půdní vlhkosti nadále negativně ovlivňuje i výši hladin podzemní vody a průtoky vodních toků, jak vyplývá ze sledování kolegů z ČHMÚ, i když intenzivní srážky posledních dní výrazně zlepšily situaci v tocích i na Moravě. Nicméně stav vody v mělkých vrtech zůstává silně podnormální. V následujících dnech očekáváme dosti výrazné zlepšení stavu s ohledem na očekávané srážky. Sucho bude pravděpodobně přetrvávat v hlubší vrstvě zejména v jižní polovině Moravy.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 10. září 2017
 • Intenzita sucha - 3. září 2017

  3. září 2017

  Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

  Minulý týden od 27.8. do 3.9.2017 přinesl dostatek srážek zvláště na západě území, zatímco na jihovýchodě země, kterému se povětšinou srážky vyhnuly, neuspokojivý stav pokračuje. Suchem v hlubší vrstvě zůstává postižena rozsáhlá oblast nejen na jihu Moravy, ale v menší míře i na jihozápadě Čech. Dlouhodobý výskyt sucha se nyní projevuje negativně na kondici vegetace zejména v případě jižní Moravy a západních Čech. Byť epizoda sucha oproti počátku léta ustoupila, projevuje se nadále v krajích Jihomoravském, Zlínském, Olomouckém, Plzeňském a v hlubší vrstvě i Jihočeském a na východě Vysočiny. Celkový vláhový deficit v půdě oproti minulému týdnu se snížil, ale přetrvává na většině území Moravy a opět i v jihozápadních Čechách. Chod půdní vlhkosti nadále negativně ovlivňuje i výši hladin podzemní vody a průtoky vodních toků, jak vyplývá ze sledování kolegů z ČHMÚ. V následujících dnech očekáváme nejprve stagnaci a v přístím týdnu je možné mírné zlepšení stavu. Sucho bude i přes očekáváné srážky velmi pravděpodobně přetrvávat v hlubší vrstvě zejména v jižní polovině Moravy a v celém profilu pak v enklávách na jihovýchodě a jihozápadě ČR.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 27. srpen 2017
 • Intenzita sucha - 20. srpen 2017

  20. srpen 2017

  Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

  Minulý týden od 13.8. do 20.8.2017 přinesl díky relativně teplému a slunečnému počasí zhoršení situace zvláště na východě země, kterému se povětšinou vyhnuly srážky zaznamenané při průchodu studené fronty v sobotu a v neděli. Zvláště na jižní a střední Moravě tak přetrvává výrazně neuspokojivý stav v hlubší vrstvě půdy. Suchem v hlubší vrstvě zůstává postižena rozsáhlá oblast nejen na jihu Moravy, ale v menší míře i na západě Čech. Dlouhodobý výskyt sucha se nyní projevuje negativně na kondici vegetace zejména v případě jižní Moravy a západních Čech. Byť epizoda sucha výrazně ustoupila, projevuje se nadále v krajích Jihomoravském, Zlínském, Olomouckém, Plzeňském a v hlubší vrstvě i Jihočeském a na východě Vysočiny. Celkový vláhový deficit v půdě oproti minulému týdnu se výrazně snížil, ale přetrvává na většině území Moravy. Chod půdní vlhkosti v průběhu letošního roku ovlivnil negativně i výši hladin podzemní vody a průtoky vodních toků, jak vyplývá ze sledování kolegů z ČHMÚ. V příštích dnech očekáváme spíše zhoršení stavu. Sucho bude nepochybně přetrvávat v hlubší vrstvě zejména v jižní polovině Moravy a v celém profilu pak v enklávách na jihovýchodě a jihozápadě ČR.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 13. srpen 2017

  13. srpen 2017

  Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

  Minulý týden od 6.8. do 13.8.2017 přinesl díky bouřlivému počasí do řady regionů velmi vydatné srážky, byť pro východ území díky přetrvávání kombinace vysokých teplot a nízkých srážek nepřinesl tak výrazné ulehčení jako pro sever a západ území ČR. Zvláště na jižní a střední Moravě, v jižních a západních Čechách přetrvává výrazně neuspokojivý stav v hlubší vrstvě půdy. Suchem v hlubší vrstvě tak zůstává postižena rozsáhlá oblast v jižním pásu území od západních Čech až k hranicím Slovenska. Dlouhodobý výskyt sucha se projevil výrazně na kondici vegetace, a ten je nadále na celé jižní polovině území horší, a v případě jižní Moravy výrazně horší, než je obvyklé. Epizoda sucha výrazně ustoupila a projevuje se v krajích Jihomoravském, Zlínském, Olomouckém, Plzeňském a v hlubší vrstvě i Jihočeském a na východě Vysočiny. Celkový vláhový deficit v půdě oproti minulému týdnu se výrazně snížil. Chod půdní vlhkosti v průběhu letošního roku ovlivnil negativně i výši hladin podzemní vody a průtoky vodních toků, jak vyplývá ze sledování kolegů z ČHMÚ. V příštích dnech očekáváme spíše zlepšení stavu, nicméně rozhodne charakter srážek, které jsou očekávány na počátku víkendu. Sucho bude nepochybně přetrvávat v hlubší vrstvě zejména v jižní polovině území a v celém profilu pak v enklávách na jihovýchodě a jihozápadě ČR.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 6. srpen 2017

  6. srpen 2017

  Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

  Minulý týden od 1.8. do 7.8.2017 přinesl díky návratu tropického počasí a pouze lokálnímu charakteru srážek zhoršení v nasycení půdy v povrchové části půdního profilu a zhoršení celkového stavu oproti předešlému týdnu. Zvláště na jižní a střední Moravě, v jižních a západních Čechách přetrvává výrazně neuspokojivý stav v hlubší vrstvě půdy. Suchem v hlubší vrstvě tak zůstává postižena rozsáhlá oblast v jižním pásu území od západních Čech až k hranicím Slovenska. Dlouhodobý výskyt sucha se projevil výrazně na kondici vegetace a ten je nadále na celé jižní polovině území horší, a v případě jižní Moravy výrazně horší, než je obvyklé. Epizoda sucha se nejvíce projevuje v krajích Jihomoravském, Zlínském, Olomouckém, Plzeňském, Jihočeském a na východě Vysočiny. Celkový vláhový deficit v půdě oproti minulému týdnu opět narostl i když snížení spotřeby vláhy zemědělskými plodinami, které jsou sklizeny, celkové prohloubení deficitu zpomalilo. Chod půdní vlhkosti v průběhu letošního roku ovlivnil negativně i výši hladin podzemní vody a průtoky vodních toků, jak vyplývá ze sledování kolegů z ČHMÚ. V příštích dnech očekáváme spíše mírné zhoršení stavu, nicméně rozhodne charakter srážek, které jsou očekávány na počátku víkendu. Sucho bude nepochybně přetrvávat v hlubší vrstvě zejména v jižní polovině území a v celém profilu pak na jihovýchodě a jihozápadě ČR.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 30. červenec 2017

  30. červenec 2017

  Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

  Minulý týden od 23.7. do 30.7.2017 přinesl další zmírnění epizody sucha v řadě oblastí a výrazné zlepšení nasycení půdy v povrchové části půdního profilu. Spolu s dozráváním hlavních plodin pokračovala i relativně nižší spotřeba vláhy, což napomáhá ke zlepšení celkové situace. Nicméně zvláště na jižní a střední Moravě, v jižních a západních Čechách přetrvává výrazně neuspokojivý stav v hlubší vrstvě půdy. Suchem v hlubší vrstvě zůstává postižena rozsáhlá oblast v jižním pásu území od západních Čech až k hranicím Slovenska. Dlouhodobý výskyt sucha se projevil výrazně na kondici vegetace a ten je teď prakticky na celé jižní polovině území horší, a v případě jižní Moravy výrazně horší, než je obvyklé. Současně se přes zlepšenou vláhovou situaci projevuje epizoda sucha nejvíce v krajích Jihomoravském, Olomouckém, Jihočeském, Zlínském a na východě Vysočiny. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu snížil opět zejména v povrchové vrstvě. Chod půdní vlhkosti v průběhu letošního roku ovlivnil negativně i výši hladin podzemní vody a průtoky vodních toků, jak vyplývá ze sledování kolegů z ČHMÚ. V příštích dnech očekáváme spíše zhoršení stavu. Sucho opět přejde do povrchové vrstvy a bude přetrvávat v hlubší vrstvě zejména v jižní polovině území a v celém profilu pak na jihovýchodě a jihozápadě ČR.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 23. červenec 2017

  23. červenec 2017

  Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

  Minulý týden od 16.7. do 23.7.2017 přinesl zásadní zmírnění epizody sucha v řadě oblastí a výrazné zlepšení nasycení půdy v povrchové části půdního profilu. Spolu s dozráváním hlavních plodin došlo ke snížením spotřeby vláhy, což napomohlo ke zlepšení celkové situace. Nicméně zvláště na jižní Moravě přetrvává výrazně neuspokojivý stav v hlubší vrstvě půdy. Suchem v hlubší vrstvě zůstává postižena rozsáhlá oblast východně od horního toku Vltavy až k hranicím Slovenska. Dlouhodobý výskyt sucha se projevil výrazně na kondici vegetace a ten je teď prakticky na celé jižní polovině území horší, a v případě jižní Moravy výrazně horší, než je obvyklé. Současně se přes zlepšenou vláhovou situaci projevuje epizoda sucha nejvíce v krajích Jihomoravském, Olomouckém, Jihočeském, Zlínském a na východě Vysočiny. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu výrazně snížil opět zejména v povrchové vrstvě. S tímto vývojem z větší části koresponduje neuspokojivá výše hladin podzemní vody, nicméně podle sledování kolegů z ČHMÚ došlo ke zlepšení průtoků na většině toků oproti předchozímu týdnu. V příštích dnech očekáváme spíše zlepšení dosavadního neuspokojivého stavu, avšak sucho bude nadále přetrvávat v hlubší vrstvě v jižní polovině území a v celém profilu na jihovýchodě a jihozápadě ČR.

  pokračovat >